Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

MILTNER Vladimír - český indolog-lingvista, překladatel a publicista

* 6. 7. 1933 Plzeň, + 13. 1. 1997 Surír (okr. Mát, kraj Mathura, Indie)

Ještě během studia na gymnáziu v Karlových Varech (1945-52) dálkově studoval hindštinu a urdštinu (1949-53) a v letech 1953-58 absolvoval Filologickou fakultu Univerzity Karlovy (obor indická filologie-indologie) a získal titul promovaný filolog. Po vykonání základní vojenské služby a krátkém učitelském působení na Jazykové škole v Praze (externí výuka hindštiny) nastoupil do Orientálního ústavu ČSAV jako knihovník (1960-63); současně v ústavu absolvoval externí aspiranturu a dosáhl vědecké hodnosti CSc.

V letech 1963-67 a 1970-74 působil v OÚ jako vědecký pracovník (1967 získal titul PhDr.); 1967-70 byl profesorem hindštiny a historické a srovnávací jazykovědy na Pařížské univerzitě. Po politicky motivovaném propuštění z ČSAV krátce pracoval jako šofér-rozvažeč a kuchař u Restaurací a jídelen v Praze 9 a poté 1974-81 nalezl uplatnění jako překladatel, redaktor zpráv ze zahraničí a redaktor časopisu 100 + 1 ZZ v mezinárodní redakci ČTK. Odtud přešel jako redaktor do monitorovacího střediska Čs. rozhlasu (1981-90) a nakonec se opět vrátil jako vědecký pracovník do Orientálního ústavu AV ČR.

Specializoval se na novoindickou filologii, se zvláštním zřetelem k historické gramatice hindštiny, staroindickou erotiku, tradiční medicínu a v posledním období též na buddhologii.

D.-k.: Early Hindi Morphology and Syntax, being a key to the analysis of the morphologic and syntactic structure of Ukti-vyakti-prakarana, Dissertationes orientales 6, Oriental Institute, Praha 1966; The Hindi Sentence Structure in the Works of Tulsidas, Delhi 1967; Z Púny do Púny, ČS, Praha 1968; Deux mille mots. Vocabulaire hindi-franćais, Paris 1969; Theory of Hindi Syntax, The Hague 1970; Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973, 290 s.; Indie má jméno Bhárat aneb Úvod do historie bytí a vědomí indické společnosti, Panorama, Praha 1978, 333 s.; Indická kuchyně, Merkur, Praha 1982, 229 s.; Lékařství staré Indie, Avicenum, Praha 1986, 207 s.; Mahábhárata aneb Velký boj, Albatros, Praha 1988, 382 s.; Jóga pro děti aneb hrajeme si na zvířata, Liberecké tiskárny, Liberec 1990, 32 s.; Našim v Indii, Pákistánu a Bangladéši. Konverzační příručka deseti jihoasijských jazyků, Academia, Praha 1991 [též jako příl. NO 46 (1991): č. 6-10]; Prófák, tulák, voják, Hanácké nakladatelství, Vyškov 1992, 101 s.; Svět na talíři, Práce, Praha 1996; Malá encyklopedie buddhismu, Práce, Praha 1997, 237 s.; Buddhismus, Ostrava 1997; Old Hindi Reader, Karolinum, Praha 1995 [vyšlo 1998].

PŘEKLADY: Vátsjájana Mnich: Kámasútra aneb Poučení o rozkoši, Avicenum, Praha 1969, 141 s.; Otázky Milindovy, Lyra pragensis, Praha 1988, 100 s.; Abie de Marillac: Červení mniši, 1991; Džagannáth Díkšit: Kariéra doktora Kaušikkara, Academia, Praha 1991 [též jako příl. NO 46 (1991), č. 1-8]; Kaljánamalla: Anangaranga aneb Herna boha lásky, Mladá fronta, Praha 1992, 111 s.; Oscar Wilde: Lady Fuckingham, 1992 [pod pseud. Voloďa Miljuchin]; Salman Rushdie: Satanské verše, Praha 1994; Krišna a Osm pečetí, DharmaGaia, Praha 1994, 223 s.; Nik Douglas, Penny Slongerová: Mysteria sexu, Ikar, Praha 1995; Madhu Bazaz Wanguová: Buddhismus, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996, 141 s.

D.-č./sb.: Old Braj morphology in the Bihari-Satsai, ArOr 30 (1962): 494-504; A note on a peculiarity in some verses of Surdas, ibid.: 634-637; Větná stavba ve staré hindštině, in: Orientalistický sborník. Materiály z 5. vedeckej konferencie orientalistov, Bratislava 1963: 141-144; The musical character of the verses of Biharilal, ArOr 31 (1963): 216-224; The double formal relationships in Hindi syntagmas, Bharatiya Vidya (Bombay) 23 (1963), 1-4: 40-45; Shifts of syntactic function in Hindi: Selected material from the works of Tulsidas, JAOS (Baltimore) 23 (1963), 2: 836-838; O distribucii členov predloženija v chindi, Voprosy jazykoznanija (Moskva) 12 (1963), 3: 37-43; Old Bengali, old Kosali and old Marvari sentence structure compared (A tentative analysis), ArOr 32 (1964): 576-600; Old Gurjar, Old Kosali and Old Marvari Sentence. Structure Compared, Bharatiya Vidya 24 (1964), 1-4: 9-31; The syntactic structure of the caryas, Indian Linguistics (Poona) 25 (1964): 213-226; Do Púny je cesta dlouhá, NO 20 (1965): 15; Pojetí větného členu u pandita Dámódara, Zprávy ČSO při ČSAV VI (1965), 3: 58-60; From OIA passive to NIA active, AAS 1 (1965): 143-146; The Hindi Sentence Structure, JAOS 85 (1965): 360-367; Láska v indické literatuře, Plamen 8 (1966), 1: 65-69; Učení básníci. (Stará indická poesie), Věda a život (1966), 6: 342-353; Indické črty, NO 21 (1966): 50-51; The morphologic key for new Indo-Aryan languages, ArOr 35 (1967), 4: 607-612; Viva ré viva, ami džiklét! Goa zvítězila, NO 22 (1967): 92; Z Púny do Púny, ibid.: 150-155, 173-180; S fíkovníku pod chrámem Kundéšvarovým do Vády, ibid.: 216-218; Z Bhímášankaru do Púny, ibid.: 271-275; O indické hudbě, NO 27 (1972): 171-172; Prvním pádem voláme kdo co, ibid.: 285-287; Hindština - královna bez trůnu, NO 28 (1973): 43-47; Kašmírský problém, NO 30 (1975): 24-27; Jede, jede poštovský panáček, NO 32 (1977): 246-247; Jak ten čas plyne, ibid.: 316-317; Ergative constructions in Hindi and other NIA languages, ArOr 45 (1977): 237-244; Dneska je sóma oum, vašnosti, NO 34 (1979): 29-31; Město mnoha jmen, ibid.: 184; Rám - Rám aneb Pozdrav pámbu, NO 35 (1980): 54-56; Svaté město - peleš lotrovská, ibid.: 74-77; Rozprava o metodě, ibid.: 180-181; Indové a maso, NO 36 (1981): 91-92; Kahan ztracený a opět nalezený, NO 37 (1982): 212-215; Železný sloup v Dillí - Višnuův praporec, NO 38 (1983): 105-106; Ergative constructions in Indo-Aryan, ArOr 59 (1991): 225-233; Sladké mandličky moudrosti, NO 46 (1991): 70; Řeč indických zvířat, ibid.: 109; Jmenuji se Čmeláček, ibid.: 271-272; Něco o tantrismu, NO 47 (1992): 161-163; Dilema, tetralema..., NO 48 (1993): 74-76; Král, princ, lékař, hetéra a Buddha - jak se to rýmuje? ibid.: 271-272; Kršno, ó Kršno! NO 49 (1994): 50-52; Buddhismus a Šankara, ibid.: 200-202; Záhada krve, NO 50 (1995): 386-387; Ádžívikové a ti druzí, NO 51 (1996): 220-222; Capra aegagrus ad scat. aur. s. q., ibid.: 335-337; Z Kurukšétry do Říma, NO 52 (1997): 102-104; A jejich spor je setrvalý, ibid.: 315-317.

PŘEKLADY: (z gudžarátštiny), Muktánanda: Pravidla oddané ženy, NO 25 (1970): 12-14; (ze sanskrtu), Džajadéva: Ratimaňdžarí aneb Kytka veršů o lásce a milování, ibid.: 171-172; (z hindštiny), Džainéndrakumár Džain: Nákotníček, NO 26 (1971), 6: příl.; (ze sanskrtu), Zkáza karavany. Z epizody Nalópákhjána eposu Mahábhárata, ibid.: 120-122; (z bradžského nářečí hindštiny), Proč se Indky koupají oděny v sárí, NO 27 (1972): 189-191; (z bengálštiny), Banaphul: Strejda, Samareš Basu: Nápis na zdi, ibid., 10: příl.; (z urdštiny), Dědictví, NO 28 (1973): 212-213; (z bengálštiny), Bimal Mitra: Marnost nad marnost, ibid., 7: příl.; (z hindštiny), Jašpál: Pokání, NO 29 (1974): 54-55; (z urdštiny), Hariščand Bhárténdu: Trestní zákon manželský, ibid.: 94-96; (ze sanskrtu), O Nalovi a Damajantí, ibid., 5-10: příl.; (z čhattísgarhí), Chytrý Mahindu, NO 30 (1975): 42-43; (z hindštiny), Jašpál: Makríl, ibid.: 79-81; (z hindštiny), Jak byl ztrestán falešný mudrc, NO 33 (1978): 61-62; (z urdštiny), Duch našeho světa, NO 34 (1979): 87; (ze sanskrtu), Mahéndravikramavarman: Ztracená miska aneb Trojí víra - jedna míra, ibid., 4: příl.; (ze sanskrtu), Jak Agnimitra k Málavice přišel, ibid: 145-147; (ze sanskrtu), Mahábhárata. Jak se chovat u dvora, NO 35 (1980): 282; (ze sanskrtu), Válmíki: Chvála Kóšalska, NO 36 (1981): 188; (z hindaví), Amír Chusrau Dihlaví: Hádanky, ibid.: 280; (ze sanskrtu), Apolinář po indicku (Sušruta, Uttaratantra 47, 1-48), ibid.: 310-311; (z hindštiny), Góvind Mišra: Prázdná náruč, NO 37 (1982): 27-28; (z hindaví), Amír Chusrau Dihlaví: Verše, ibid.: 53; Polohádanky, ibid.: 26, 71, 83; (ze sanskrtu), Sušruta o prevenci, ibid.: 116-117; Kautilja: Opatření proti živelním pohromám (Arthašástra IV, 78), ibid.: 309; Rozprava o metodě (Sušrutasanhita, Uttaratantra 65), NO 38 (1983): 31-22; (z mithilštiny a jazyka avahatth), Z díla Vidjápatiho Thákura, ibid.: 177-179; (ze sanskrtu), Disputace na úrovni (Čarakasanhita, Vimánasthána 8), NO 39 (1984): 51-53; (z hindštiny), Džajšankar Prasád: Odměna, NO 42 (1987): 26-29; (z bradžštiny), Z veršů pěvce Súrdáse, NO 46 (1991): 38-39; Hariráj: Z vyprávění o čtyřiaosmdesáti višnuistech, ibid.: 91-92; (z páli), To máš za to, darebáku! (Anguttaranikája 2. 1), NO 47 (1992): 31; (z jazyka sandhjábhášá), Buddhovo procitnutí, ibid.: 179-180; (ze sanskrtu), Kálidása: Jak Agnimitra k Málavice přišel, NO 47 (1992), 9-10, 48 (1993), 1-2: příl.; Kšéméndra: Vzpomínky staré děvky, NO 49 (1994): 26; Čánakjasútráni aneb Čánakjovy aforismy, NO 51 (1996): 110; (z angl.), Jaideo Awasthi: Setkání, ibid.: 180-181.

L.: Vladimír Miltner in memoriam, NO 52 (1997): 314-315; Filipský, Jan: Za Vladimírem Miltnerem, Dotek VI (1997), 10: 3-4; Kolmaš, Josef: Vladimír Miltner in memoriam, Bulletin Sdružení přátel Indie VI (1998), 3-4: 2-4.

(jf)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka