Osvědčený partner


Mott MacDonald v Praze byla založena v roce 1993 a od té doby se její činnost plynule rozvíjí. Společnost se účastnila více než 100 projektů po celé České republice, především v oblasti dopravy, vodohospodářství a životního prostředí.


Naši zaměstnanci v Praze se i nadále ve významné míře podílejí na projektech výstavby infrastruktury a její modernizace po celé republice. Naše aktivity sahají od rozsáhlého projektu systému sběru a zpracování odpadních vod v Brně až po nový úsek strategické rychlostní komunikace R48 Bělotín - Český Těšín.


Svěřené projekty prokazují výbornou pověst naší společnosti, jako dodavatele dokonalé a kvalitní práce. Výmluvným příkladem je účast na rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších historických památek země - 650 let starého Karlova mostu.


Mott MacDonald Praha je plně certifikovanou společností na ISO 9001 a nyní pracuje na získání certifikace ISO 14000.

SUDOP PRAHA a.s.


SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská firma, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy, mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace apod.


SUDOP PRAHA a.s. je jednou z nejstarších projekčně inženýrských organizací v České republice. Celostátní projektový ústav, který byl vytvořen z menších útvarů, nesl od 17. 11. 1953 název Státní ústav dopravního projektování (SUDOP). Jeho právním nástupcem se od 1. dubna 1992 stala akciová společnost SUDOP PRAHA a.s.


SUDOP PRAHA a.s. je moderní prosperující firma, která navázala na dlouholeté tradice. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi špičkové konzultační firmy v České republice. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury.

Most

Rejstřík
Vážení čtenáři,

díky pochopení firmy Mott MacDonald jsme mohli převést do elektronické podoby populární Encyklopedii mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od doc. Dušana Josefa z brněnského Vysokého učení technického, která vyšla v Libri už ve dvou knižních vydáních. Rádi na tomto místě vyslovujeme firmě upřímný dík i za všechny budoucí uživatele databáze.

Stejné pochopení pro databázi mostů pak projevila v roce 2007 firma SUDOP PRAHA a.s., díky jejíž podpoře jsme mohli databázi aktualizovat, za což patří díky Pavlu Rýparovi, který se tohoto úkolu sám iniciativně ujal. Databáze tak byla doplněna o řadu nových hesel a množství další, převážně barevných ilustrací (řadu z nich poskytla firma Sudop), na řadě míst byla stávající hesla aktualizována, doplněna či opravena.

Na rozdíl od tištěné podoby, která měla jen malou barevnou přílohu, jsme mohli text doplnit o celou řadou současných i historických převážně barevných fotografií, vedut a maleb. Některé už zachycují i opravené historické mosty (např. v Dobřanech) či probíhající rekonstrukci (Bělá nad Radbuzou, Stříbro).

Na tomto místě je potřeba znovu poděkovat i těm, kteří poskytli obrazový materiál pro knižní vydání: především Ředitelství silnic a dálnic, akciové společnosti Stavby mostů Praha, Archivu hl. m. Prahy, nakladatelství Milpo a z jednotlivců hlavně J. Fiedlerovi, J. Chvojkovi, V. Jáchymovskému, K. Kučovi, J. Peštovi a P. Zaoralovi.

Ačkoliv byla encyklopedie ve druhém vydání díky autorovi i mnoha čtenářským ohlasům doplněna a upřesněna, stále zachycuje jen část tohoto pozoruhodného architektonického a technického dědictví, které se navíc často nachází ve velice špatném technickém stavu. Nepočítáme-li škody, které přinesly povodně z roku 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách (kde jim jen zázrakem odolal náš nejstarší kamenný most v Písku), jedná se odhadem o deset tisíc mostů, které se nacházejí ve špatném až kritickém stavu. Výzva autora této encyklopedie CHRAŇTE STARÉ MOSTY tak nabývá stále na větší a větší naléhavosti.

Zároveň jsme databázi zařazením "klíčových slov" (bridge/Brücke) otevřeli (alespoň co se týče obrazové části) i zahraničním zájemcům lovícím po síti předmět svého zájmu.

Za nakladatelství Libri

PhDr. František Honzák, šéfredaktor