272u-Praha-Manesuv_d.jpg
Pha-Manes1.jpg
ParcFrFerdinanda.jpg
Pha-Manes2.jpg
294u-Praha-Manesuv_a.jpg
Pha-Manes4.jpg
Pha-Manes3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1) - Mánesův most

V místech dnešního mostu býval přívoz. Už v první polovině 19. století tu chtěl mistr-tesař Michal Ránek postavit dřevěný most, jehož model uchovává ve svých sbírkách České vysoké učení technické. V letech 1866-1868 tu pak navrhl architekt Karel rytíř Veselý a ing. František Schön lávku, která nesla jméno Rudolfova lávka (podle korunního prince) anebo se jí říkalo Železná lávka (dodnes jméno uchovává ulice U Železné lávky). Lávka měla jediný litinový pylon o výšce 17 metrů a postavila ji První mostárna v Čechách Ruston a spol. Mánesův most dnes tvoří spojnici mezi náměstím Jana Palacha na staroměstské straně a Klárovem s Kosárkovým nábřežím na malostranské straně. Je mezi mosty Karlovým a Čechovým s panoramatem Hradu v pozadí. Tato okolnost značně projektantům ztížila jejich úlohu. Při prosazování stavby mostu nebylo totiž té naléhavosti jako u mostu Čechova z roku 1905, který spojoval asanované území Josefova s Letnou, nebo u mostu Hlávkova z roku 1908, který hrál důležitou roli ve spojení Holešovic. Proti projektům počítajícím s ocelovou konstrukcí se posléze prosadil návrh s klenbovým zdivem z betonu, z kamenných kvádrů pak bylo provedeno pouze průčelí a římsy kleneb. Betonáž 16 metrů širokého mostu o čtyřech klenbách (krajní klenby jsou dlouhé 38 metrů, obě střední pak 41 metrů) začala v roce 1912, most byl dokončen na jaře roku 1914. Jeho celková délka je 186,4 metrů, vzepětí čtyř kleneb je čtyřmetrové. Mostní pilíře Mánesova mostu jsou zdobeny reliéfy sochařů Františka Bílka, Josefa Mařatky a Jana Štursy. Štursovy reliéfy jsou vytvořeny na téma Krásno a umění. Na staroměstské straně Mánesova mostu jsou dvě fontánky s chrliči, které vytvořil Emanuel Halman. Výbětčí budky kubizujících tvarů byly odstraněny v roce 1942. I tento most měl původně nést jméno (v té době už zesnulého) prince Rudolfa, ale po sarajevském atentátu byl pojmenován na Most arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Po vzniku Československa (od 1920) byl přejmenován na Mánesův most. Zároveň po jeho dokončení byla demontována řetězová lávka pro pěší, i když základy jediného kamenného pilíře uprostřed řečiště jsou stále ukryté pod hladinou Vltavy.