Loketretezovy.jpg
Loket.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LOKET

LOKET (Sokolov) - zbytky řetězového mostu

V Lokti - poprvé se jako město uvádí roku 1308 - jsou přes řeku Ohři písemně doloženy mosty Horní a Dolní už v pozdním středověku. Spojení Robičského předměstí s protějšími svahy nad řekou pak umožňoval dřevěný most zvaný Röhrsteig (na místě dnešní lávky), který je doložen už k roku 1637. Druhý, rovněž dřevěný most zvaný Kaisersteig na konci Zahradní ulice později zanikl. Snad tu v polovině 18. století stával i barokní kamenný obloukový most. Dodnes se však zachovaly zbytky hranolových pilířů z kamenných kvádrů na levém břehu parapetní zdi se sochou sv. Jana Nepomuckého (ta mohla zdobit právě barokní most), které pocházejí z pozdějšího řetězového mostu. Ten pak nesl jméno Most císaře Ferdinanda a byl dílem ing. Wöllnera. Na svou dobu velice odvážná konstrukce i umělecky zdařilé dílo překlenovalo údolí (nedaleko od současného mostu) a vedlo novou silnici ze Sokolova (Falknova) přes město Loket dále do Karlových Varů. Tento empirový řetězový most pocházel z roku 1835 (tehdy nastal nový rozvoj města v souvislosti s výrobou porcelánu). V roce 1936 byl nahrazen mostem současným.