001u-Adamov.jpg
Dal Na konec

ADAMOV

ADAMOV (Blansko) - lávka pro pěší nad železniční tratí

U adamovského nádraží asi 20 km severně od Brna vedla přes trať o pěti kolejích železná lávka s přístupem po schodišti a s nízkou mostovkou, pod níž nebylo možné vést novou trolej elektrifikované trati. Schodiště pak bránilo přístupu invalidních spoluobčanů na vozíčcích. Roku 1994 bylo rozhodnuto postavit novou lávku, která by spojovala čtvrtě Adamov II a Adamov III. Lávku o délce téměř 50 metrů vyrobily a za půl roku smontovaly Vítkovické železárny. Konstrukce byla zvláštními železničními jeřáby osazena na opěru a ocelový pilíř, k němuž vedou 4 ramena lomené rampy. Lávka byla stavěna v době výluky na trati Brno-Adamov, kdy probíhala rekonstrukce železničního svršku i řady mostů. textu. Samotná lávka sestává ze dvou 2,5 metrů vysokých příhrad rozdělených do dvou polí, která se lomí ve slabém stoupání přibližně ve středu lávky. Oběma sklony lávky je zároveň zajištěno odvodnění mostovky. Souběžně s pěší lávkou, která má živý modrý a červený nátěr, překlenuje kolejiště průmyslový most z kotelny Adastu. Lávka byla dána do provozu v roce 1996, jak je vyznačeno i na štítku výrobce na pilíři.