F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Vlády

VLÁDY HABSBURSKÉ MONARCHIE V LETECH 1848-1867

20. 3. 1848-7. 5. 1848

Předseda min. rady: hr. Franz Kolowrat-Liebsteinsky
od 18. 4. 1848 převzal prezidiální funkci min. zahraničí hr. Karl Ficquelmont
Ministr
vnitra: funkci vykonával šéf spojené dvorské kanceláře Franz v. Pillersdorf
financí: funkci vykonával šéf dvorské komory Karl F. v. Kübeck, od 2. 4. 1848 pak Philipp v. Krauss
kultu a vyučování: od 26. 3. 1848 Franz v. Sommaruga
spravedlnosti: od 20. 3. 1848 hr. Ludwig Taaffe, od 22. 4. 1848 Franz v. Sommaruga

8. 5. 1848-18. 7. 1848

Předseda min. rady: Franz v. Pillersdorf
, od 8. 7. 1848 Anton v. Doblhoff-Dier
Ministr
vnitra: Franz v. Pillersdorf
financí: od 11. 5. 1848 Philipp v. Krauss
kultu a vyučování: Franz v. Sommaruga
spravedlnosti: Franz v. Sommaruga
veřejných prací: Andreas Baumgartner
obchodu: Anton v. Doblhoff-Dier

18. 7. 1848-21. 11. 1848

Předseda min. rady:
ministr zahraničí Johann F. v. Wessenberg
Ministr
vnitra: Anton v. Doblhoff-Dier do 11. 10. 1848
financí: Philipp v. Krauss
kultu a vyučování: Anton v. Doblhoff-Dier do 11. 10. 1848
spravedlnosti: Alexander Bach
veřejných prací: Ernst Schwarzer; od 23. 9. 1848 do 10. 10. 1848 Theodor Hornbostel
obchodu: Theodor Hornbostel do 10. 10. 1848

22. 11. 1848-5. 4. 1852

Předseda vlády: kn. Felix Schwarzenberk
Ministr
vnitra: hr. Franz Stadion; od 17. 5. 1849 provizorně a od 28. 7. 1849 definitivně Alexander Bach
financí: Philipp v. Krauss; od 23. 5. 1851 Andreas Baumgartner; od 26. 12. 1851 splynulo ministerstvo s min. obchodu
kultu a vyučování: hr. Franz Stadion; od 17. 5. 1849 provizorně Ferdinand v. Thinnfeld; od 28. 7. 1849 definitivně hr. Leo Thun-Hohenstein
spravedlnosti: Alexander Bach; od 28. 7. 1849 Anton v. Schmerling; od 23. 1. 1851 Karl v. Krauss
obchodu: Karl Ludwig v. Bruck; od 23. 5. 1851 Andreas Baumgartner
nerostného bohatství a těžby: Ferdinand v. Thinnfeld
bez portfeje: Franz v. Kulmer od 2. 12. 1848 do 22. 1. 1852 jako ministr pro chorvatské záležitosti; od 28. 7. 1849 hr. Franz v. Stadion

11. 4. 1852-21. 8. 1859

Předseda min. konference:
od 9. 4. 1852 do 11. 4. 1852 provizorně Alexander Bach; od 11. 4. 1852 min. zahr. hr. Carl F. Buol-
-Schaunstein
; od 17. 5. 1859 hr. Johann B. Rechberg-Rothenlöwen
Ministr
vnitra: Alexander Bach
financí: Andreas Baumgartner do 14. 1. 1855; od 10. 3. 1855 Karl Ludwig v. Bruck
kultu a vyučování: hr. Leo Thun-Hohenstein
spravedlnosti: Karl v. Krauss; od 18. 5. 1857 hr. Franz Nádasdy
obchodu: Andreas Baumgartner do 14. 1. 1855; od 7. 2. 1855 Georg Otto v. Toggenburg
nerostného bohatství a těžby: Ferdinand v. Thinnfeld do 17. 1. 1853, kdy bylo toto ministerstvo zrušeno
- šéf nejvyššího policejního úřadu: od 20. 3. 1857 Johann v. Kempen-Fichtenstamm
- první generální adjutant císaře: od 25. 1. 1857 hr. Carl Grünne
bez portfeje: hr. Franz v. Stadion do 8. 7. 1853

21. 8. 1859-4. 2. 1861

Předseda min. konference:
ministr zahraničí hr. Johann B. Rechberg
Ministr
vnitra: hr. Agenor Goluchowski, od 20. 10. 1860 s titulem státního ministra; od 13. 12. 1860 Anton v. Schmerling
financí: Karl L. v. Bruck; od 23. 4. 1860 správcem min. financí Ignaz v. Plener
kultu a vyučování: hr. Leo Thun do 20. 10. 1860, kdy agenda přešla do kompetence státního ministra
spravedlnosti: hr. Franz Nadasdy; od 20. 10. 1860 Josef v. Lasser
policie: Alexander v. Hübner; od 21. 10. 1859 Adolph Thierry; od 20. 10. 1860 Karl v. Mecsery
bez portfeje: od 20. 10. 1860 hr. Anton Szecsen

4. 2. 1861-27. 7. 1865

Předseda min. konference: arcivévoda Rainer Habsburský;
od 26. 6. 1865 provizorně min. zahr. hr. Mensdorff-Pouilly
Státní ministr: Anton v. Schmerling
Ministr
financí: Ignaz v. Plener; od 5. 6. 1864 správcem min. financí Ludwig v. Holzgethan
politické správy: Josef v. Lasser
spravedlnosti: Adolf v. Pratobevera; od 18. 12. 1862 Franz Hein
obchodu: hr. Matthias Wickenburg; od 26. 12. 1862 správcem min. obchodu Josef v. Kalchberg, od 20. 10. 1863 ministrem
policie: Karl v. Mecsery
námořnictví: od zřízení 26. 1. 1862 provizorním správcem hr. Matthias Wickenburg; od 30. 8. 1862 ministrem Friedrich v. Burger
bez portfeje: hr. Anton Szcecsen; od 19. 7. 1861 hr. Moric Esterházy

27. 7. 1865-7. 2. 1867

Předseda min. konference:
státní ministr hr. Richard Belcredi (i ministr policie)
Ministr
financí: hr. Johann Larisch-Mönich; od 21. 1. 1867 správcem min. financí Franz v. Becke
spravedlnosti: Emanuel v. Komers
obchodu: obsazeno 23. 9. 1865 Bernhardem v. Wüllerstorfem
bez portfeje: hr. Moric Esterházy do 30. 10. 1866

VLÁDY PŘEDLITAVSKA V LETECH 1867-1918

7. 2. 1867-23. 12. 1867


Předseda vlády:
státní ministr Friedrich F. Beust 1); od 27. 6. 1867 hr. Eduard Taaffe ve funkci nám. min. předsedy
Ministr
vnitra: od 2. 3. 1867 hr. Eduard Taaffe
financí: Franz v. Becke
kultu a vyučování: od 2. 3. 1867 hr. Eduard Taaffe; od 27. 6. 1867 správcem ministerstva Anton v. Hye
spravedlnosti: Emanuel v. Komers; od 27. 6. 1867 Anton v. Hye
obchodu: Bernhard v. Wüllerstorf; od 18. 4. 1867 správcem ministerstva Franz v. Becke

30. 12. 1867-1. 2. 1870

Předseda vlády: kn. Carlos Auersperg
; od 8. 9. 1868 hr. Eduard Taaffe, který byl do této doby náměstkem min. předsedy
Ministr
vnitra: Karl v. Giskra
financí: Rudolf Brestl
kultu a vyučování: Leopold v. Hasner
spravedlnosti: Eduard Herbst
obchodu: Ignaz v. Plener
zemědělství: hr. Alfred Potocki
zeměbrany: správcem ministerstva hr. Eduard Taaffe
bez portfeje: Johann v. Berger

1. 2. 1870-12. 4. 1870

Předseda vlády: Leopold v. Hasner
Ministr
vnitra: Karl v. Giskra
financí: Rudolf Brestl
kultu a vyučování: Karl v. Stremayr
spravedlnosti: Eduard Herbst
obchodu: Ignaz v. Plener
zemědělství: Anton v. Banhans
zeměbrany: pol. maršál Johann v. Wagner

13. 4. 1870-4. 2. 1871

Předseda vlády: hr. Alfred Potocki
Ministr
vnitra: hr. Eduard Taaffe
financí: správcem ministerstva sekční šéf Karl Distler; od 5. 5. 1870 Ludwig v. Holzgethan prozatímně; od 28. 6. 1870 definitivně ministrem
kultu a vyučování: správcem ministerstva dvor. rada Adolf v. Tschabuschnigg; od 28. 6. 1870 ministrem Karl v. Stremayr
spravedlnosti: Adolf v. Tschabuschnigg
obchodu: správcem ministerstva sekční šéf Sisinio de Pretis
zemědělství: Alexander v. Petrino jako správce, od 28. 6. 1870 jako ministr
zeměbrany: správcem od 5. 5. 1870 hr. Eduard Taaffe; pak ministrem
hr. Victor Widmann-Sedlnitzky do 28. 6. 1870, poté správcem hr. Alfred Potocki

5. 2. 1871-26. 10. 1871

Předseda vlády: hr. Karl Hohenwart
Ministr
vnitra: hr. Karl Hohenwart
financí: Ludwig v. Holzgethan
kultu a vyučování: Josef Jireček
spravedlnosti: Karel Habietinek
obchodu: Albert E. F. Schäffle
zemědělství: správcem ministerstva Albert E. F. Schäffle
zeměbrany: gen. Heinrich v. Scholl
bez portfeje: Kazimir v. Grocholski

27. 10. 1871-22. 11. 1871

Předseda vlády: Ludwig v. Holzgethan
Ministr
vnitra: provizorním vedením pověřen sekční šéf August v. Wehli
financí: Ludwig v. Holzgethan
kultu a vyučování: provizorním vedením pověřen sekční šéf Karl Fidler
spravedlnosti: provizorním vedením pověřen sekční šéf Georg v. Mitis
obchodu: provizorním vedením pověřen sekční šéf Otto v. Wiedenfeld
zemědělství: provizorním vedením pověřen sekční šéf Ludwig v. Possinger
zeměbrany: gen. Heinrich v. Scholl
bez portfeje: Kazimir v. Grocholski

26. 11. 1871-15. 2. 1879

Předseda vlády: kn. Adolf Auersperg
Ministr
vnitra: Anton v. Lasser; od 4. 7. 1878 vedl ministerstvo kn. A. Auersperg
financí: provizorním vedením pověřen Ludwig v. Holzgethan; od 15. 1. 1872 ministrem Sisinio de Pretis
kultu a vyučování: Karl v. Stremayr
spravedlnosti: Julius v. Glaser
obchodu: Anton v. Banhans; od 19. 5. 1875 Johann v. Chlumecky
zemědělství: Johann v. Chlumecky; od 19. 5. 1875 hr. Hieronymus Mannsfeld
zeměbrany: správcem ministerstva gen. Julius v. Horst; od 21. 4. 1873 ministrem
bez portfeje: Josef Unger; od 21. 4. 1873 Florian v. Ziemialkowski (pro haličské záležitosti)

18. 2. 1879-12. 8. 1879

Předseda vlády: Karl v. Stremayr
Ministr
vnitra: hr. Eduard Taaffe
financí: Sisinio de Pretis
kultu a vyučování: Karl v. Stremayr
spravedlnosti: Julius v. Glaser
obchodu: Johann v. Chlumecky
zemědělství: hr. Hieronymus Mannsfeld
zeměbrany: gen. Julius v. Horst
bez portfeje: Florian v. Ziemialkowski

13. 8. 1879-11. 11. 1893

Předseda vlády: hr. Eduard Taaffe
Ministr
vnitra: hr. Eduard Taaffe
financí: správcem ministerstva Emil v. Chertek; od 16. 2. 1880 ministrem Karl v. Kriegsau; od 26. 6. 1880 Julian v. Dunajewski; od 2. 2. 1891 Emil Steinbach
kultu a vyučování: správcem ministerstva Karl v. Stremayr; od 16. 2. 1880 ministrem Siegmund v. Conrad-Eybisfeld; od 5. 11. 1885 Paul v. Gautsch
spravedlnosti: Karl v. Stremayr; od 26. 6. 1880 Moritz v. Streit; od 14. 1. 1881 správcem min. spravedlnosti Alois Pražák; od 11. 10. 1888 hr. Friedrich Schönborn
obchodu: Karl v. Korb-Weidenheim; od 26. 6. 1880 Alfred v. Kremer; od 14. 1. 1881 Felix v. Pino-Friedenthal; od 26. 6. 1886 Olivier de Bacquehem
zemědělství: hr. Julius Falkenhayn
zeměbrany: gen. Julius v. Horst; od 26. 6. 1880 gen. hr. Zeno Welsersheimb
bez portfeje: 2) hr. Gangolf Kuenburg, odstoupil 27. 11. 1892; Alois Pražák (1881-1888 správcem min. spravedlnosti), poté do odstoupení 4. 8. 1892 opět min. bez portfeje; Florian v. Ziemialkowski; od 11. 10. 1888 Philipp v. Zaleski

12. 11. 1893-19. 6. 1895

Předseda vlády: kn. Alfred Windischgrätz
Ministr
vnitra: Olivier de Bacquehem
financí: Ernst v. Plener
kultu a vyučování: Stanislaus v. Madeyski
spravedlnosti: hr. Friedrich Schönborn
obchodu: hr. Gundackar Wurmbrand
zemědělství: hr. Julius Falkenhayn
zeměbrany: gen. hr. Zeno Welsersheimb
bez portfeje: Apollinar v. Jaworski jako ministr pro haličské záležitosti

20. 6. 1895-30. 9. 1895

Předseda vlády: hr. Erich Kielmansegg
Ministr
vnitra: hr. Erich Kielmansegg
financí: Eugen v. Böhm-Bawerk
kultu a vyučování: provizorním správcem sekční šéf Eduard Rittner
spravedlnosti: provizorním správcem sekční šéf Karl v. Krall-Krallenberg
obchodu: provizorním správcem sekční šéf Heinrich v. Wittek
zemědělství: provizorním správcem sekční šéf Ferdinand v. Blumfeld
zeměbrany: gen. hr. Zeno Welsersheimb
bez portfeje: Apollinar v. Jaworski jako ministr pro haličské záležitosti

2. 10. 1895-28. 11. 1897

Předseda vlády: hr. Kazimir Badeni
Ministr
vnitra: správcem min. vnitra hr. Kazimir Badeni
financí: Leo v. Bilinski (až do povolání min. pro haličské záležitosti Eduarda Rittera spravoval rovněž tento resort)
kultu a vyučování: Paul v. Gautsch
spravedlnosti: hr. Johann Gleispach
obchodu: Hugo v. Glanz-Eicha
zemědělství: hr. Johann Ledebur
zeměbrany: gen. hr. Zeno Welsersheimb
železnic: ministerstvo zřízeno 4. 11. 1895, ministrem jmenován 17. 1. 1896 generál Emil v. Guttenberg

30. 11. 1897-5. 3. 1898

Předseda vlády: Paul v. Gautsch
Ministr
vnitra: správcem min. vnitra Paul v. Gautsch
financí: Eugen v. Böhm-Bawerk
kultu a vyučování: hr. Vinzenz Latour
spravedlnosti: Ignaz v. Ruber
obchodu: Ernst v. Koerber
zemědělství: hr. Arthur Bylandt
zeměbrany: hr. Zeno Welsersheimb
železnic: Heinrich v. Witttek
bez portfeje: od 16. 12. 1897 Hermann v. Loebl jako ministr pro haličské záležitosti

7. 3. 1898-2. 10. 1899

Předseda vlády: hr. Franz Thun
Ministr
vnitra: správcem ministerstva hr. Franz Thun
financí: Josef Kaizl
kultu a vyučování: hr. Arthur Bylandt
spravedlnosti: Ignaz v. Ruber
obchodu: Josef M. Baernreither; od 4. 10. 1898 Josef v. Dipauli-Treuheim
zemědělství: Michael v. Kast
zeměbrany: hr. Zeno Welsersheimb
železnic: Heinrich v. Wittek
bez portfeje: Adam v. Jędrzejowicz jako ministr pro haličské záležitosti

2. 10. 1899-18. 1. 1900

Předseda vlády: hr. Manfred Clary-Aldringen;
od 21. 12. 1899 pověřen provizorně předsednickou funkcí Heinrich v. Wittek
Ministr
vnitra: Ernst v. Koerber; od 21. 12. 1899 pověřen správou sekční šéf Josef Sturmer
financí: správcem ministerstva sekční šéf Severin v. Kniažolucki; od 21. 12. 1899 správcem sekční šéf Adolf v. Jorkasch-Koch
kultu a vyučování: správcem ministerstva sekční šéf Wilhelm v. Hartel; od 21. 12. 1899 Alfred v. Bernd
spravedlnosti: Eduard v. Kindinger; od 21. 12. 1899 správcem sekční šéf Ferdinand v. Schrott
obchodu: správcem ministerstva sekční šéf Franz Stibral
zemědělství: hr. Manfred Clary-Aldringen; od 21. 12. 1899 správcem ministerstva sekční šéf Ferdinand v. Blumfeld
zeměbrany: hr. Zeno Welsersheimb
železnic: Heinrich v. Wittek
bez portfeje: Kazimir v. Chlędowski jako ministr pro haličské záležitosti


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.