Časová osa  do 5. stol. n. l. Vestonicka venuse

I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU
(do 5. stol. n. l.)
 863
Hlaholice

II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY
(pol. 5. stol. - poč. 10. stol.)
 929

1212

1278
Haler Vaclava II.
III. ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVCŮ
(poč. 10. stol. - poč. 14. stol.)
1348

1415
Karel IV. IV. LÉTA PANOVÁNÍ LUCEMBURKŮ
(poč. 14. stol. - poč. 15. stol.)
1420

1434

1458

1526
Husitsky vuz V. DOBA HUSITSKÁ A JAGELLONSKÁ
(poč. 15. stol. - 1526)
1578

1609

1620
Rudolf II. VI. ČESKÝ STAVOVSKÝ STÁT A HABSBURKOVÉ
(1526 - 1620)
1621

1648

1670

1729
Musketyr za tricetilete valky VII. VLÁDA HABSBURKŮ A PROTIREFORMACE
(1620 - 1740)
1740

1781

1786
Marie Teresie VIII. OD OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU K NÁRODNÍMU OBROZENÍ
(1740 -1815)
 
1824

1848

K.H.Borovsky
IX. UTVÁŘENÍ NOVODOBÉHO ČESKÉHO NÁRODA
(1815 - 1849)
1862

1867

1881

1901

1914

1918
Sokol X. SMĚŘOVÁNÍ K SAMOSTATNÉMU STÁTU
(1849 - 1918)
1926

1935

1938

1942

1945
TGM

XI. LÉTA PRVNÍ I DRUHÉ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU
(1918 - 1945)
1948

1953

1968

1969

1977

1989
ROH

trojhalir
XII. OD LIDOVĚ DEMOKRATICKÉHO PO SOCIALISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO
(1945 - 1989)
1990

1993

1998
Obcanske forum
XIII. OD TOTALITY K DEMOKRACII
(1989 - 1999)

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.