F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Panovníci a prezidenti

Přehled panovníků a prezidentů

Panovníci Velké Moravy * Česká knížata * Čeští králové * Prezidenti

Panovníci Velké Moravy

Mojmír I. 830-846
Rostislav (Rastislav) 846-870
Svatopluk 871-894
Mojmír II. 894-907(?)

Česká knížata

Bořivoj ?-888/889 (?)
Spytihněv 894/895?-915
Vratislav 915-921
Václav 922/925-929/935
Boleslav I. 929/935-972
Boleslav II. 972-999
Boleslav III. 999-1002, 1003
Vladivoj 1002-1003
Jaromír 1003
Boleslav Chrabrý 1003-1004
Jaromír 1004-1012
Oldřich 1012-1033
Jaromír 1033-1034
Oldřich 1034
Břetislav I. 1034/1035-1055
Spytihněv II. 1055-1061
Vratislav II. 1061-1092
(od r. 1085 král)
Konrád I. Brněnský 1092
Břetislav II. 1092-1100
Bořivoj II. 1100-1107
Svatopluk 1107-1109
Vladislav I. 1109-1117
Bořivoj II. 1117-1120
Vladislav I. 1120-1125
Soběslav I. 1125-1140
Vladislav II. 1140-1172
(od r. 1158 král)
Bedřich 1172-1173
Soběslav II. 1173-1178
Bedřich 1178-1189
Konrád II. Ota 1189-1191
Václav II. 1191-1192
Přemysl Otakar I. 1192-1193
Jindřich Břetislav 1193-1197
Vladislav Jindřich 1197

Čeští králové

Přemysl Otakar I. 1197-1230
(od r. 1198 král)
Václav I. 1230-1253
Přemysl Otakar II. 1253-1278
Václav II. 1283-1305
(v l. 1300-1305 zároveň král polský)
Václav III. 1305-1306
(v l. 1301-1305 zároveň král uherský)
Jindřich Korutanský 1306
Rudolf I. Habsburský 1306-1307
Jindřich Korutanský 1307-1310
Jan Lucemburský 1310-1346
Karel IV. 1346-1378
(zároveň král a od r. 1355 císař římskoněmecký)
Václav IV. (1363) 1378-1419
(do r. 1400 zároveň král římskoněmecký)
Zikmund Lucemburský (1419) 1436-1437
(na českého krále korunován r. 1420, po dobu husitské revoluce nevládl. Zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1433 císař římskoněmecký.)
Albrecht II. Habsburský 1437-1439
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ladislav I. Pohrobek 1453-1457
(zároveň král uherský)
Jiří z Poděbrad 1458-1471
(v l. 1452-1458 zemským správcem za nezletilého Ladislava)
Matyáš Korvín 1469-1490
Vladislav II. Jagellonský 1471-1516
(od r. 1490 zároveň král uherský)
Ludvík Jagellonský 1516-1526
(zároveň král uherský)
Ferdinand I. Habsburský 1526-1564
(zároveň král uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký)
Maxmilián II. 1564-1576
(zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Rudolf II. 1576-1611
(zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Matyáš 1611-1619
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ferdinand II. Štýrský 1619
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Fridrich Falcký 1619-1620
Ferdinand II. Štýrský 1620-1637
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Ferdinand III. 1637-1657
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Leopold I. 1657-1705
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Josef I. 1705-1711
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Karel VI. 1711-1740
(zároveň král uherský a římskoněmecký)
Marie Terezie 1740-1780
(zároveň královna uherská)
Karel III. 1741-1742
(zároveň král římskoněmecký)
Josef II. 1780-1790
(zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
Leopold II. 1790-1792
(zároveň král uherský a císař římskoněmecký)
František II. 1792-1835
(zároveň král uherský a do r. 1806 císař římskoněmecký, od r. 1804 císař rakouský jako František I.)
Ferdinand V. (I.) 1835-1848
(zároveň císař rakouský a král uherský)
František Josef I. 1848-1916
(zároveň císař rakouský a král uherský)
Karel I. 1916-1918
(zároveň císař rakouský a král uherský)

Prezidenti

Tomáš Garrigue Masaryk 1918-1935
Edvard Beneš 1935-1938
Emil Hácha 1938-1939
Emil Hácha 1939-1945
(tzv. státní prezident)
Edvard Beneš 1940-1945
(prezident republiky v emigraci)
Edvard Beneš 1945-1948
Klement Gottwald 1948-1953
Antonín Zápotocký 1953-1957
Antonín Novotný 1957-1968
Ludvík Svoboda 1968-1975
Gustáv Husák 1975-1989
Václav Havel 1989-

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.