V knize můžete hledat podle:

Haler Vaclava II

Haler Vaclava II
timeline date
person place

Korunovacni klenoty
Standarta prezidenta: Pravda vitezi

K vyhledávání podle data potřebujete JavaScript.

Základní text, sestávající z 13. kapitol (z nichž každá začíná úvodem), je doplněn přehledem panovníků a prezidentů, přehledem církevních představitelů, přehledem vládních kabinetů od roku 1848, a seznamem použité a doporučené literatury.


Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.
Další publikací tohoto nakladatelství přístupnou na Internetu jsou Státy a jejich představitelé.