F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

  

Církevní představitelé

Přehled církevních představitelů

Biskupství pražské * olomoucké * brněnské * českobudějovické * královéhradecké * litoměřické * litomyšlské

PRAŽSKÉ BISKUPSTVÍ A ARCIBISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Dětmar (Thietmar) 973-982
sv. Vojtěch (Adalbert) 982-996
Kristián 996
Thiddag 998-1017
Ekkehard 1017-1023
Hizzo 1023-1030
Šebíř (Severus) 1030-1067
Jaromír (Gebehard) 1068-1089
Kosmas 1090-1098
Heřman 1099-1122
Menhart 1122-1134
Jan I. 1134-1139
Silvestr 1139-1140 (zřekl se úřadu)
Otto 1140-1148
Daniel I. 1148-1167
Gotpold 1168
Fridrich 1168-1179
Valentin (Vališ) 1179-1182
Jindřich Břetislav 1182-1197
Daniel II. (Milík) 1197-1214
Ondřej 1214-1224
Pelhřim (Peregrin) 1224-1225 (zřekl se úřadu)
Budislav (Budivoj) 1225-1226
Jan II. 1226-1236
Bernard 1236-1240
Mikuláš z Riesenburka
1240-1258
Jan III. z Dražic 1258-1278
Tobiáš z Bechyně 1278-1296
Řehoř Zajíc z Valdeka 1296-1301
Jan IV. z Dražic 1301-1343
Arnošt z Pardubic 1343-1344

ARCIBISKUPOVÉ

Arnošt z Pardubic 1344-1364 (arcibiskupem od r. 1344)
Jan Očko z Vlašimi 1364-1379 (zřekl se úřadu), kardinál
Jan z Jenštejna 1379-1396 (zřekl se úřadu)
Volfram (Olbram) ze Škvorce 1396-1402
Zbyněk Zajíc z Hazmburka 1403-1411
Albík z Uničova Zikmund 1411-1412 (zřekl se úřadu)
Konrád z Vechty 1413-1421
1421-1561 sedisvakance
Jan Rokycana 1435-1471 (stranou podobojí zvolený arcibiskup; nepotvrzen církví)
Antonín Brus z Mohelnice 1561-1580
Martin Medek z Mohelnice 1581-1590
Zbyněk II. Berka z Dubé
1592-1606
Karel hrabě z Lamberka 1607-1612
Jan III. Lohelius 1612-1622
Arnošt Albrecht hrabě z Harrachu 1623-1667
Jan Vilém hrabě Libštejnský z Kolovrat 1667-1668
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka 1669-1675
Jan Fridrich hrabě z Valdštejna 1675-1694
Jan Josef hrabě Breuner
1695-1710
Ferdinand hrabě Khuenburg 1713-1731
Daniel Josef Mayer z Mayernu 1732-1733
Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic 1733
Jan Mauric Gustav hrabě z Manderscheidu 1733-1763
Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic 1764-1793
Vilém Florentin kníže Salm 1793-1810
Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk 1815-1830
Alois Josef hrabě Krakovský z Kolovrat 1831-1833
Ondřej Alois hrabě Ankvic 1834-1838
Alois Josef svobodný pán Schrenk 1838-1849
Bedřich Josef kníže ze Schwarzenberka 1849-1885
František hrabě Schönborn 1885-1899
Lev Skrbenský z Hříště 1899-1916 (přešel do Olomouce)
Paul de Huyn 1916-1919 (odešel z úřadu)
František Kordač 1919-1931 (zřekl se úřadu)
Karel Kašpar 1931-1941
1941-1946 neobsazeno
Josef Beran 1946-1969 (od r. 1950 vedl arcidiecézi kapitulní vikář,
od r. 1965 apoštolský administrátor)
1969-1977 neobsazeno
František Tomášek 1977-1991
Miloslav Vlk od 1991

OLOMOUCKÉ BISKUPSTVÍ A ARCIBISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Jan I. 1063-1085
Vezel 1088-1091
Ondřej I. 1091-1096
Petr I. (?)1097-1104
Jan II. 1104-1126
Jindřich Zdík 1126-1150
Jan III. 1150-1157
Jan IV. 1157-1172
Dětleb (?)1172-1181
Pelhřim 1181-1186
Kaim 1186-1194
Engelbert 1194-1199
Bavor (Jan V.) 1199-1201
Robert 1201-1240 (sesazen)
Vilém (protibiskup) 1240-1245 (zřekl se úřadu)
Konrád z Freiberku 1240-1247
Bruno ze Schauenburka 1245-1281
Dětřich 1281-1302
Jan VI. z Valdštejna 1302-1311
Petr II. 1311-1316
Konrád I. 1316-1326
Jindřich Berka z Dubé 1326-1333
Jan VII. (Volek) 1334-1351
Jan VIII. Očko z Vlašimi 1351-1364 (přešel do Prahy jako arcibiskup)
Jan IX. ze Středy 1364-1380
Petr III. "Jelito", arcibiskup magdeburský, 1381-1387
Jan X. Soběslav 1387 (syn markraběte Jana Jindřicha, odešel do funkce patriarchy aquilejského)
Mikuláš z Riesenburka 1388-1397
Jan X. "Mráz" 1397-1403
Ladislav (Lacek) z Kravař 1402-1408
Konrád II. z Vechty 1408-1413 (odešel do Prahy jako arcibiskup)
Václav Králík z Buřenic 1413-1416
Jan XII. Železný 1416-1430
Konrád III. ze Zvole 1430-1434
Pavel z Miličína 1434-1450
Jan XIII. 1450-1454
Bohuslav ze Zvole 1454-1457
Protáz (Protas) Černohorský z Boskovic 1458-1484
Jan Filipec z Prus 1484
Jan XIV. Vitic 1478-1489 (administrátor, odešel jako biskup do Vesprému)
Jan XV. Borgia 1493-1497 (administrátor, vzdal se úřadu)
Stanislav I. Thurzo 1496-1540
Bernard Zoubek ze Zdětína 1540-1541
Jan XVI. Dubravius 1541-1553
Marek Khuen z Olomouce 1553-1565
Vilém Prusinovský z Víckova 1565-1572
Jan XVII. Grodecký 1572-1574
Tomáš Albín z Helfenburka 1574-1575
Jan XVIII. 1576-1578
Stanislav II. Pavlovský 1579-1598
František z Dietrichštejna 1599-1636
Jan XIX. Arnošt z Plattenštejna 1636-1637
Leopold I. Vilém, arcivévoda rakouský 1637-1662
Karel I. Josef, arcivévoda 1663-1664
Karel II. z Lichtenštejna 1664-1695
Karel III. vévoda lotrinský 1695-1710 (odešel jako arcibiskup do Trevíru)
Wolfgang hrabě Schrattenbach 1711-1738
Jakub Arnošt z Lichtenštejna 1738-1745 (odešel jako arcibiskup do Salcburku)
Ferdinand Julius hrabě Troyer 1745-1758
Leopold II. Fridrich hrabě z Egkhu 1758-1760
Maxmilián hrabě z Hamiltonu 1761-1776

ARCIBISKUPOVÉ

Antonín Theodor hrabě Colloredo- -Waldsee 1777-1811
Maria Tadeáš hrabě Trauttmansdorff 1811-1819
Rudolf Jan, arcivévoda
1819-1831
Ferdinand Maria hrabě Chotek 1831-1836
Maxmilián Josef svobodný pán Sommerau-Beckh 1836-1853
Bedřich z Fürstenberka 1853-1892
Theodor Kohn 1892-1904 (vzdal se úřadu)
František Saleský Bauer 1904-1915
Lev Skrbenský z Hříště 1916-1920 (vzdal se úřadu)
Antonín Cyril Stojan 1921-1923
Leopold Prečan 1923-1947
Josef Karel Matocha 1948-1961
Josef Vrána, biskup a apoštolský administrátor 1973-1987
František Vaňák 1990-1991
Jan Graubner od 1992

BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Matyáš František hrabě Chorinský 1777-1786
Jan Křtitel Lachenbauer 1786-1799
Vincenc Josef hrabě Schrattenbach 1799-1816
Václav Urban rytíř Stuffler 1816-1831
František Antonín Gindl 1831-1841
Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche 1841-1870
Karel Nöttig 1870-1882
František Saleský Bauer
1882-1904
Pavel hrabě Huyn 1904-1916
Norbert Jan Nepomucký Klein 1916-1926
Josef Kupka 1926-1941
Karel Skoupý 1946-1972
Vojtěch Cikrle od 1990

ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Jan Prokop ze Schaffgotsche 1785-1813
Arnošt Konstantin Růžička 1815-1845
Josef Ondřej Lindauer 1845-1850
Jan Valerian Jirsík 1851-1883
František de Paula hrabě Schönborn 1883-1885
Martin Josef Říha 1885-1907
Josef Antonín Hůlka 1907-1920
Šimon Bárta 1920-1940
Josef Hlouch 1947-1972
Miloslav Vlk 1990-1991
Antonín Liška od 1991

KRÁLOVÉHRADECKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Matouš Ferdinand Sobek (Zoubek) z Bílenberka 1664-1668
Jan Bedřich hrabě z Valdštejna 1668-1676
Jan František Kryštof z Talmberka 1676-1698
Bohumír Kapoun ze Svojkova 1699-1701
Tobiáš Jan Becker 1701-1710
Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic 1711-1721
Václav František Košín 1721-1731
Mořic Adolf Karel Saský 1731-1733
Jan Josef hrabě Vratislav z Mitrovic 1733-1753
Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic 1753-1763
Heřman Hannibal hrabě Blümegen 1763-1774
Jan Ondřej Kayser z Kaysernu 1775-1776
Josef Adam Arco 1776-1780
Jan Leopold z Haye 1780-1794
Maria Tadeáš z Trauttmansdorffu 1794-1811
Alois Josef hrabě Krakovský z Kolovrat 1812-1830
Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu 1831-1874
Josef Jan Hais 1875-1892
Eduard Jan Brynych 1893-1902
Josef Doubrava 1903-1921
Karel Kašpar 1921-1931
Mořic Pícha 1931-1956
Karel Otčenášek od 1989

LITOMĚŘICKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Maxmilián Rudolf Schleinitz 1655-1675
Jaroslav František Ignác ze Šternberka 1676-1709
Hugo František z Königseggu 1711-1720
Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic 1721-1733
Mořic Adolf Karel Saský 1733-1759
Emanuel Arnošt z Valdštejna 1760-1789
Ferdinand Kindermann ze Schulsteinu 1790-1801
Václav Leopold Chlumčanský rytíř z Přestavlk a Chlumčan 1802-1815
Josef František Hurdálek 1815-1823
Vincenc Eduard Milde 1823-1832
Augustin Bartoloměj Hille 1832-1865
Augustin Pavel Wahala 1866-1877
Antonín Ludvík Frind 1879-1881
Emanuel Jan Schöbel 1882-1909
Josef Gross 1910-1931
Antonín Alois Weber 1931-1947
Štěpán Trochta 1947-1974, kardinál
Josef Koukl od 1989

LITOMYŠLSKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

Jan I. 1344-1353
Jan II. ze Středy 1353-1363
Mikuláš 1364
Albrecht Aleš ze Šternberka 1364-1368
Petr Jelito 1368-1371
Albrecht Aleš ze Šternberka 1371-1380
Jan III. Soběslav 1380-1387
Jan IV. Železný 1387-1391
Jan V. Bucek z Prahy 1392-1420
Aleš z Březí 1420-1442
Matěj Beneš, svitavský převor 1443-1446
Eliáš, jindřichohradecký farář 1462
Jan VI. "Bavor" 1474

OSTRAVSKO - OPAVSKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

František Václav Lobkowicz od 1996

PLZEŇSKÉ BISKUPSTVÍ

BISKUPOVÉ

František Radkovský od 1993

Dějiny zemí Koruny české v datech vydalo nakladatelství LIBRI.