Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Biografické encyklopedie

Na počátku řady stála třísvazková biografická encyklopedie Kdo byl kdo v našich dějinách, esejistická encyklopedie osobností české historie, která vyšla v rozšířené podobě i na dvou multimediálních CD-ROMech a zároveň je volně k dispozici jako databáze na našem webu. Na tento základ volně navazují další biografické encyklopedie – esejistické i odborně pojaté – specializované na nejrůznější obory lidské činnosti, jejichž cílem je přiblížit čtenáři osobnosti dávné i nedávné minulosti, z nichž mnohé byly neprávem opomíjené, ba dokonce i zapomenuté. Na internetu jsou též rozebrané tituly KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, respektive čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Od roku 2004 Libri vydává dosud největší původní encyklopedický projekt od dob Ottova slovníku naučného, a to Biografický slovník českých zemí (BSČZ), který připravuje specializované oddělení Historického ústavu AV ČR. Projekt, zahrnující na 25 000 biogramů, má dosáhnout 50 sešitů velkého formátu. Pro závazné objednatele řady poskytujeme slevu 20 % z koncové ceny každého sešitu!

Celou řadu podporuje Zentiva, a.s.

V uplynulých letech vyšlo:

x   Biografický slovník archivářů českých zemí
x   Biografický slovník českých zemí, 1. sešit (písmeno A)
x   Biografický slovník českých zemí, 10. sešit (Č-Čerma)
x   Biografický slovník českých zemí, 11. sešit, Čern-Čž
x   Biografický slovník českých zemí, 12. sešit, D–Die
x   Biografický slovník českých zemí, 13. sešit, Dig–Doš
x   Biografický slovník českých zemí, 14. sešit Dot−Dvo
x   Biografický slovník českých zemí, 15. sešit (Dvořák–En)
x   Biografický slovník českých zemí, 2. sešit (B–Bař).
x   Biografický slovník českých zemí, 3. sešit (Bas-Bend)
x   Biografický slovník českých zemí, 4. sešit (Bene–Bez)
x   Biografický slovník českých zemí, 5. sešit (Bi–Bog)
x   Biografický slovník českých zemí, 6. sešit (Boh–Bož)
x   Biografický slovník českých zemí, 7. sešit (Bra–Bru)
x   Biografický slovník českých zemí, 8. sešit (Brun–By)
x   Biografický slovník českých zemí, 9. sešit (C)
x   Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů
x   Bonapartové
x   Český film – režiséři-dokumentaristé
x   Český film: Herci a herečky (KOMPLET)
x   Český film: Herci a herečky / I. díl: A–K
x   Český film: Herci a herečky / II. díl: L–Ř
x   Český film: Herci a herečky / III. díl: S–Ž
x   Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů
x   Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí
x   Kdo byl kdo - čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
x   Kdo byl kdo - naši cestovatelé a geografové
x   Kdo byl kdo - naši olympionici
x   Kdo byl kdo - proslulí návštěvníci
x   Kdo byl kdo - slavní vojevůdci
x   Kdo byl kdo - světoví a čeští ekonomové
x   Kdo byl kdo - světoví cestovatelé a mořeplavci
x   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-53
x   Kdo byl kdo v našich dějinách - komplet
x   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
x   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. CD ROM
x   Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
x   Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. CD ROM
x   Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky
x   Podkarpatská Rus – osobnosti její historie, vědy a kultury
x   Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků
x   Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností

email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky