Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Dějiny českých zemí

Edice, která má postupně zmapovat naše dějiny od počátků po současnost, postupovala mnohem pomaleji, než by si nakladatelství i čtenáři představovali. Naštěstí se znovu rozbíhá, a tak bude záhy k dispozici jak druhý díl Prvních Habsburků na českém trůně od profesora Jaroslava Čechury, tak zcela přepracované období 1848–1918 od profesorky Marcely Efmertové a nově i Nikolaje Savického a záhy také ve dvou svazcích vrcholná doba Přemyslovců z pera Roberta Antonína. Je třeba dále poznamenat, že dokončená trilogie mapující první republiku od profesora Zdeňka Kárníka či už záhy dokončená trilogie o Velké Moravě profesora Zdeňka Měřínského představují v současnosti nejúplnější syntézy daných období v naší historiografii, přičemž zachovávají základní princip řady, že nejde o monografie pro úzkou odborně orientovanou skupinu, ale že text je čtivý a přístupný i širokému spektru laických zájemců o historii, o čemž svědčí též dotisky obou děl.

V uplynulých letech vyšlo:

x   České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I.
x   České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II.
x   České země v době předbřeznové 1792-1848
x   České země v éře První republiky, I. díl (1918-1929)
x   České země v éře První republiky, II. díl (1930-1935)
x   České země v éře První republiky, III. díl (1936-1938)
x   České země v letech 1310-1378 Lucemburkové na českém trůně I.
x   České země v letech 1378-1437 Lucemburkové na českém trůně II.
x   České země v letech 1437–1526, I. díl, Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad (1437-1471)
x   České země v letech 1437–1526, II. díl. Jagellonské Čechy (1471–1526)
x   České země v letech 1526–1583. První Habsburkové na českém trůně I.
x   České země v letech 1584–1620. První Habsburkové na českém trůně II.
x   České země v letech 1621–1705
x   České země v letech 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků
x   České země v letech 1792–1848. Formování novodobého českého národa ve věku cylindrů, krinolín a nástupu páry.
x   České země v letech 1848-1918, I. díl. Od březnové revoluce do požáru Národního divadla
x   České země za posledních Přemyslovců, I. díl (1192–1253)
x   České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, I. díl, Čeleď sv. Václava
x   České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl

V tomto roce vyjde:

x   České země za posledních Přemyslovců II. díl (1253-1306)

Na další léta připravujeme:

x   České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu III.
x   České země v letech 1848-1918, II. díl
email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky