Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Úspěchy a ocenění
oceneni 
x Kniha Celoroční plánovací kuchařka se umístila v mezinárodní soutěži kuchařek Gourmand World Cookbook Award a uspěla v prvním kole za Českou republiku.
oceneni 
x Cena M. Ivanova 2013 udělovaná Klubem autorů literatury faktu: Proces s protektorátní vládou, E. Janečková
oceneni oceneni 
x Titul Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, V-Ž (VIII. díl) získal hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2012 v 19. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Titul Slovník vietnamské literatury získal v soutěži Slovník roku cenu poroty za biografický slovník.

Ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům v průběhu 18. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2012, konkrétně v pátek 18. května ve 14.00 hodin v Literárním sále.

oceneni 
x Cenu Města Lysá nad Labem za nakladatelský přínos v oblasti historické literatury získal titul F. Čapky Dějiny zemí Koruny české v datech.
oceneni 
x Cena M. Ivanova 2010 udělovaná Klubem autorů literatury faktu: Stanislav Bárta, Záhada dobývání severního pólu.
oceneni 
x Cena M. Ivanova 2009 udělovaná Klubem autorů literatury faktu: Pražská opevnění, V. Kupka
oceneni 
x Slovník roku 2009: Čestné uznání obdržel projekt Český film: Herci a herečky I. - III. díl, M. Fikejz
x Slovník roku 2008: Porota vybrala nejlepší slovník z laureátů celé patnáctileté historie soutěže a udělila cenu SLOVNÍK 15 LET: 2. místo – Encyklopedie knihy, P. Voit
x Slovník roku 2008: Cena poroty za biografický slovník: 2. místo − Český film – Herci a herečky, I. a II. díl, M. Fikejz
x Slovník roku 2008: Cena poroty za encyklopedické dílo: 3. místo – Encyklopedie slovenských hradů, M. Plaček, M. Bóna
x Cena M. Ivanova 2008 udělovaná Klubem autorů literatury faktu: Napoleon Bonaparte a jeho soupeři, S. Winter Študáci a kantoři za starého Rakouska, K. Krátká Od Jišuvu k Izraeli, J. Zouplna Černá Hora, F. Šístek
x Akademická cena, udělená předsedou Akademie věd ČR v roce 2008: Od Jišuvu k Izraeli, J. Zouplna
oceneni 
x Na veletrhu LIBRI Olomouc 2007 získalo naše nakladatelství v soutěži Kniha LIBRI 2007 1. místo za knihu Petra Voita Encyklopedie knihy
oceneni oceneni oceneni 
x Cenu Miroslava Ivanova 2007 udělovanou Klubem autorů literatury faktu získali:
Patrik Girgle za knihu Kosovo
a Petr Zídek za knihu Československo a francouzská Afrika 1948–1968
v kategorii díla autorů literatury faktu do 39 let.

Další Ceny Miroslava Ivanova získali:
Jan Klíma: Zámořské objevy. Vasco da Gama a jeho svět
Milan Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 1 sv.

x Magnesia Litera 2007: V kategorii Litera za nakladatelský čin byla nominována ENCYKLOPEDIE KNIHY – KNIHTISK A PŘÍBUZNÉ OBORY V 15. AŽ 19. STOLETÍ autora Petra Voita
oceneni 
x Hlavní cenu v soutěži Slovník roku 2007 získala publikace: Petr Voit: ENCYKLOPEDIE KNIHY – KNIHTISK A PŘÍBUZNÉ OBORY V 15. AŽ 19. STOLETÍ
oceneni 
x Výroční cenu Českého literárního fondu za knižní práci roku 2006 získala publikace Petr Voit: ENCYKLOPEDIE KNIHY – KNIHTISK A PŘÍBUZNÉ OBORY V 15. AŽ 19. STOLETÍ
x V soutěži Slovník roku 2006 získal titul M. Lutovský, L. Smejtek a kol.: PRAVĚKÁ PRAHA Cenu poroty za encyklopedické dílo.
oceneni 
x V soutěži Slovník roku 2005 získalo naše nakladatelství následující ocenění:
Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo, 2. místo za kompletní dílo Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-IV., LIBRI 2002-2004,
Cena poroty za biografický slovník, 2. místo za titul Jiří Pelán: Slovník italských spisovatelů.
x Šestý ročník Cen M. Ivanova za literaturu faktu (2005), Kategorie II - produkce literatury faktu za poslední tři roky :
prémie se uděluje Karlu Sklenářovi za knihu Bohové, hroby a učitelé, vydanou nakladatelstvím Libri, Praha 2003
oceneni 
x Klub autorů literatury faktu udělil ocenění Prémie Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky Jiřímu Černíkovi za knihu Divoký Západ
oceneni 
x Slovník roku 2004: titul Dany Stehlíkové Encyklopedie českého zlatnictví získal Cenu poroty za biografický slovník publikaci
x Porotou soutěže Slovník roku byla v roce 2004 udělena Cena poroty za biografický slovník publikaci BERNÍ RULA. GENERÁLNÍ REJSTŘÍK KE VŠEM SVAZKŮM BERNÍ RULY 1654, DOPLNĚNÝ O SOUPIS PODDANÝCH  Z ROKU 1651.
oceneni 
x Čestné uznání v soutěži Zlatá pečeť FOR ARCH 2003 získal titul Zdeněk Dragoun: Praha 885 – 1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře za výjimečné uchopení problematiky a objevný přístup k pražské architektuře.
x V soutěži Slovník roku 2003 získal titul Karel Kuča: MĚSTA A MĚSTEČKA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, I-V. díl (A-G, H-Kole, Kolí-Mi, Ml-Pan, Par-Pra) cenu poroty za výkladový slovník (3. pořadí)
oceneni 
x V dubnu 2003 získalo nakladatelství LIBRI Cenu Miroslava Ivanova za vydávání původní české encyklopedické a naučné literatury.
x V dubnu 2003 obdržel autor knihy Stuartovská Anglie Martin Kovář Cenu Miroslava Ivanova v kategorii mladých autorů vyhlašovanou Klubem autorů literatury faktu.
x V březnu 2003 získal autor PhDr. Vladimír Hulpach Zlatou stuhu za dosud vydané svazky edice Báje a pověsti z Čech a Moravy (Libri), jmenovitě: "za stylisticky kultivované a čtenářsky objevné regionální svazky edice".
x Slovník roku 2002:
na šestém místě se umístil titul: M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí
na devátém místě se umístil titul: J. Waldhauser: Encyklopedie Keltů v Čechách
na čtrnáctém místě se umístil titul: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů
x V únoru 2002 získala kniha Staří Egypťané ředitele Egyptologického ústavu UK Praha Břetislava Vachaly ocenění Zlatá stuha 2001 za naučnou knížku.
x Nadace Českého literárního fondu udělila Výroční cenu za rok 2000 dr.Oceneni Františku Honzákovi, šéfredaktoru nakladatelství LIBRI, za celkovou koncepci nakladatelství a vydávání původní encyklopedické a slovníkové tvorby.
x Kniha Sedmiletá válka v Evropě F. Stellnera získala v květnu 2001 Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu.
x Kniha Východ autorského kolektivu Vykoukal-Litera-Tejchman obdržela v květnu 2001 Cenu rektora UK.
x Kniha Praha 1919-1940 získala ocenění Zlatá pečeť na 12. mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2001. Oceneni
x V únoru 2001 obdržela kniha Malá encyklopedie Vánoc V. Vavřinové ocenění Zlatá stuha 2000 za naučnou knížku.
x Akademická rada AV ČR na svém 42. zasedání dne 2. března 2000 udělila Cenu Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu autorskému kolektivu Orientálního ústavu AV ČR za práci Encyklopedie starověkého Předního východu.
x V 6. ročníku soutěže Slovník roku 1999, pořádané Jednotou Slovnik roku 1999tlumočníků a překladatelů, se na základě hlasování členů pořádající Jednoty tlumočníků a překladatelů a dalších profesních tlumočnických a překladatelských organizací v ČR a SR, čtenářů časopisu ToP (tlumočení-překlad), návštěvníků veletrhu Svět knihy 99 a dalších odborných akcí umístily tyto publikace Libri:
1. místo a cenu Slovník roku 1999 získala kniha Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Kolín-Miro, Libri 1998
4. místo získala kniha Josef Opatrný: Amerika v proměnách staletí, Libri 1998
7. místo získala kniha Jiří Prosecký a kol.: Encyklopedie starověkého Předního východu, Libri 1999
x 17.2. 1999 byla našemu nakladatelství udělena další Zlatá stuha IBBY, Zlatá stuhajako výroční ocenění za celkovou vydavatelskou činnost v oblasti encyklopedické literatury.
x A. Skřivan, autor Japonské války 1931-1945 (prvního svazku naší Historické řady), obdržel cenu Klubu literatury faktu, udělovanou nadací E. E. Kische.
x Klub literatury pro mládež a Klub ilustrátorů dětské knihy společně s Českou sekcí IBBY udělily 23. června 1998 nakladatelství LIBRI Zlatou stuhu (1. pololetí 1998) za ediční počin při vydání titulu Dějiny zemí Koruny české v datech. Další Zlatou stuhou byl rovněž Zlatá stuhaodměněn jeho autor F. Čapka.
x Kniha Encyklopedie českých klášterů se umístila na 1.-2. místě ankety historiků časopisu Dějiny a současnost o nejlepší historickou knihu roku 1997.
x Na 7. knižním trhu v Havlíčkově Brodě v roce 1997 získalo naše nakladatelství při příležitosti zdejšího Podzimního trhu knih hlavní cenu města Havlíčkova Brodu za kvalitní řadu původní české encyklopedické literatury. Cena Města HB
x Jednota překladatelů a tlumočníků vyhlásila titul Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na svém slavnostním zasedání na sklonku září 1997 Slovníkem roku 1997. Tento titul zároveň získal už v průběhu knižního veletrhu Svět knihy 97 zvláštní ocenění, Čestné uznání odborné poroty, a zároveň čestné ocenění Literárního fondu. Druhý díl obsahuje města a městečka od H - Kole. Projekt navíc získal záštitu českého výboru pro UNESCO pro plánovaný překlad titulu do některého ze světových jazyků (uvažuje se o anglické, resp. německé mutaci). Slovník roku 1997 Cena poroty
x Hesla prezidentů z publikací KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918, resp. KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století jsou od léta roku 1997 součástí www stránek Kanceláře prezidenta republiky.

x CD ROM Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století po svém uvedeníChip Tip 7/96 na trh v létě 1996 získal prestižní cenu Chip tip (červenec 1996) a ve čtenářské soutěži Produkt roku Mladého světa a dalších periodik se v zimě 1996 umístil na 3. místě (za Encartou a Langmasterem).
email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky