Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Kontaktní údaje

Statutární sídlo firmy:

LIBRI, spol. s r.o.
Neklanova 109/27, 128 00 Praha 2-Vyšehrad

IČO: 481 10 396, DIČ: CZ48110396
Zapsáno v obchodním rejstříku: MěS v Praze, odd. C, vl. 16184


Redakce, kancelář a výdej knih:

LIBRI, spol. s r.o.
Nakladatelství encyklopedické literatury

Neklanova 109/27, 128 00 Praha 2
(metro B-Karlovo náměstí, tramvaj č. 18, 24, zastávka Albertov)

provozní hodiny:
Po, Út: 9-15 hod 
St: 9-17 hod 
Čt, Pá: 9-15 hod 

Kontakt:

Telefon: 252 541 632
Mobil: 776 608 919
e-mail:libri@libri.cz 

Personální informace:

Sekretariát
Michaela Čejková

Ředitel nakladatelství
PhDr. Karel Žaloudek

Výroba
Pavel Rajský

Čtenářské kluby a balíčky
Blanka Boboková
e-mail: bobokova@libri.cz

Distribuce, odbyt
Blanka Boboková
e-mail: bobokova@libri.cz

Internet
Mgr. Tomáš Honzák, webmaster


Profil nakladatelství Libri

Nakladatelství původní encyklopedické literatury, připravilo od svého založení na přelomu roku 1992/93 do roku 2012 bezmála pět set šedesát titulů, z nichž mnohé se dočkaly opakovaných vydání. Hlavní pozornost věnuje především humanitním oborům, které byly v minulosti zanedbávány a zkreslovány marxistickou či nacionalistickou ideologií. Spolu s biografickými slovníky (Kdo byl kdo a Slovníky spisovatelů) je mnoho encyklopedií věnováno pokladům architektury na území Čech, Moravy a Slezska v edici Naše dědictví (hrady, zámky, pevnosti, kláštery, lorety, zvonice, města - zejména Praha - lázně, zahrady, mosty, vodní mlýny a další technické památky), dále historii a historickým vědám, archeologii, geografii a historické geografii, ale také mytologii a v základní řadě dalším disciplínám (politice, ekonomii apod.). Zároveň připravuje neencyklopedické publikace (non-fiction), rovněž zaměřené převážně na historii či kulturní historii (Historická řada, Stručná historie států, Dějiny českých zemí, Otazníky našich dějin); některé z titulů byly zároveň zveřejněny na multimediálních CD ROMech, resp. jsou v plné podobě k dispozici bezplatně na internetových stránkách jako databáze (4 tituly z řady Kdo byl kdo, dále Po kom se jmenujeme, Dějiny zemí Koruny české v datech a Kalendárium s údaji o narození či úmrtí známých osob českých dějin).

Nakladatelství LIBRI se zaměřuje na špičkové odborníky a publicisty, přičemž se vždy snaží, aby texty byly přínosné pro zainteresované specialisty a zároveň napsané přístupně i pro širší laické publikum, tak jak to zobrazuje i nakladatelské logo (váhy). Také produkce není zaměřená jen na české země, ale přináší informace i o dalších státech a světovém kulturním dědictví. Specifičností je původní tvorba, kdy naprostá většina autorů píše česky a převážně přímo na objednávku LIBRI (včetně krajanů v USA či Velké Británii), další autoři jsou ze Slovenska, ale i jiných zemí, což platí především pro členy kolektivů podílejících se na edici Slovníky spisovatelů. Množství dotisků a nových vydání u mnoha titulů, celá řada prestižních ocenění jak publikací, tak nakladatelství, stále rostoucí počet vydávaných publikací (1993 2 tituly, 2003 přes 200 titulů), překlady některých titulů v zahraničí a v neposlední řadě mnoho přímých ohlasů čtenářů a jejich zájem o webovské stránky LIBRI (za rok 2001 na 1 milion návštěv) ukazují, že nakladatelství zvolilo správnou cestu a jeho prestiž rok od roku vzrůstá.

Na našich www stránkách naleznete nejen informace o vydaných či připravovaných titulech, edičních plánech, anotace, ukázky i celé databáze, ale přivítáme jejich prostřednictvím (či e-mailem: libri@libri.cz) i vaše kritické komentáře, náměty na budoucí publikace a současně vám můžeme jejich prostřednictvím pomoci kontaktovat autory našich publikací anebo zprostředkovat prodej práv, pokud zastupujeme autory i pro zahraničí.

email © Libri 2001-2015 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky