Libri E-Shop
Nakupujte
ZDE
Nakladatelství původní české encyklopedické literatury
Ondřej Horák
Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněnímObálka
Ediční řada: Otazníky našich dějin
Vyšlo: v roce 2010
Stav: Na skladě
Další informace: Brož., 288 stran, poznámkový aparát,  ISBN 978-80-7277-457-9
Cena: 290 Kč
Vložit do košíku
Ukázka z knihy ve formátu pdf  |  Návod
Víte, že LIBRI prodává také e-knihy?

Liechtensteinové − jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších šlechtických rodů u nás i v Rakousku, který byl od poloviny 13. století po dlouhých 700 let svázán s českými zeměmi, a to zejména s Moravou. Kniha se zaměřuje především na závěrečnou etapu tohoto soužití, završenou spornými konfiskacemi jejich majetku na základě tzv. Benešových dekretů. Právě u Liechtensteinů se propojily všechny rozhodující faktory ovlivňující motivaci československých zákonodárců k zásahům do pozemkového vlastnictví jak už po první, tak zejména po druhé světové válce: největší velkostatkáři v zemi, nesoucí navíc v osobě knížete Karla I. z Liechtensteinu pobělohorské stigma, nadto německy mluvící vládnoucí dynastie cizího státu. Jako stručnou rekapitulaci liechtensteinského příběhu, který velmi reprezentativně odráží zlomy našich moderních dějin, můžeme uvést výstižný příměr „mezi konfiskací a vyvlastněním“: tedy od nejprve proklamovaných a nakonec neuskutečněných konfiskací po roce 1918 (ty postihly pouze Habsburky), přes meziválečnou pozemkovou reformu, jejíž uzákoněná radikální podoba se při provádění postupně vytrácela (stále ještě šlo o převzetí pozemků alespoň za určitou, byť netržní finanční náhradu), až ke konfiskacím majetku „Němců“ z Vaduzu po roce 1945. Pro dokreslení souvislostí je lichtenštejnský případ zasazen do vývoje chápání institutů konfiskace a vyvlastnění a s tím provázané ochrany vlastnictví.

Tip: přečtěte si časopisy Česko-Liechtenštejnsko DNES!

email © Libri 2001-2016 – programování a správa obsahu tomáš honzák – design ondrej.aust.cz – validní HTML 4.01 a CSS 2.1 jak si objednat knížky