Čeští a slovenští orientalisté

(ve vzpomínkách současníků, žáků a následovatelů)


zpět na obsah


Hřebíček, Luděk: Gabriel Altmann čili Hledání teorie jazyka, NO 46 (1991): 102-103.

Segert, Stanislav: À l'occasion du soixante-dixième anniversaire du professeur Ján Bakoš, membre de l'Académie slovaque, ArOr 28 (1960): 1-4.

Haruštiak, Dušan: Akademik Ján Bakoš 75-ročný orientalista svetového mena, Svoboda 20 (1965), 10: 1.

Janek, Miroslav: Avicenna aleb Ibn Sína... (K 75. jubileu akademika prof. dr. Jána Bakoša), Roľnícke noviny 2. 3. 1965: 1 a 4.

Krupa Viktor: Vedec svetového mena [Ján Bakoš], Kultúrny život 20 (1965), 10: 4, 1 obr.

Pauliny, Ján: Slovenská orientalistika jubiluje. (Akademik Ján Bakoš sesemdesiatpäťročný.), Príroda a spoločnosť 14 (1965), 5: 30-31, 1 obr.

Segert, Stanislav: Vedec svetového mena [Ján Bakoš], Život (1965), 18: 12-13, 3 obr.

Segert, Stanislav: Das wissenschaftliche Werk von Ján Bakoš, in: Studia semitica philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš dicata, Bratislava 1965: 13-21.

-rv- [Vlach, Róbert]: Avicenna bez prachu tisícročia. (Jubileum svetoznámeho orientalistu akademika Bakoša), Pravda 6. 3. 1965: 4.

-rv- [Vlach, Róbert]: Jubileum najstaršieho akademika [Ján Bakoš], Večerník Bratislavy 1. 3. 1965: 3.

Akademik Ján Bakoš. [Nekrolog], Věstník ČSAV 76 (1967), 3: 361-364.

Drozdík, Ladislav: L'académicien Ján Bakoš est mort, AAS 3 (1967): 7-9.

Kopčan, Vojtech - Skupa, Viktor: Akademik Ján Bakoš a jeho vedecké dielo, Predvoj 3 (1967), 5: 14.

Petrík, Ján: Za akademikom prof. dr. Jánom Bakošom, Církevné listy 80 (1967), 3: 37-40.

Posledná rozlúčka. [Smútočné shromaždenie pri rakve akademika J. Bakoša], Pravda 3. 2. 1967: 1.

Segert, Stanislav: À la mémoire du Professeur Ján Bakoš, membre de l'Académie tchécoslovaque des sciences, ArOr 35 (1967): 181-182.

Segert, Stanislav: Život vášnivej práce [Ján Bakoš], Kultúrny život 22 (1967), 5: 3.

[Mk]: Jiřímu Bečkovi k sedmdesátinám, NO 40 (1985): 294.

Křikavová, Adéla: Jiří Bečka turns seventy, ArOr 54 (1986): 77-78.

Veselá-Přenosilová, Zdenka - Hřebíček, Luděk: Josef Blaskovics - 75 years old, ArOr 53 (1985): 365-368.

Veselá, Zdenka: Za docentem Josefem Blaskovicsem, NO 46 (1991): 46.

Bečka, Jiří: Z počátků české orientalistiky - Josef Brandejs, NO 43 (1988): 106-107.

Bečka, Jiří: In memoriam Jiří Cejpek, ArOr 56 (1988): 62-64.

-red-: Slovo, jazyk, hudba. Dvě opomenutá výročí Jiřího Cejpka, NO 52 (1997): 37-38.

[I. K.]: K šedesátce dr. Jaroslava Cesara, NO 42 (1987): 171.

Midžiak, Ján: Za velkým českým egyptologem. [Nekrolog J. Černého], Lidová demokracie 16. 6. 1970: 5.

Žába, Zbyněk: Professor Jaroslav Černý, ArOr 39 (1971): 385-388.

[Souček, Vladimír]: Za dr. Jaroslavem Černým (9. únor 1907 - 6. leden 1970), NO 25 (1970), 3: 76, 1 obr.

Z pracovne Anny Doležalovej, Revue svetovej literatúry 25 (1989), 4: 144-146.

Šafář, Karel: Vzpomínky na prof. dra Rudolfa Dvořáka, Dialog (1961), č. 1: 81-87.

Šíma, Jiří: Významné výročí Rudolfa Dvořáka (1860-1920), Zprávy ČSO 18 (1981), 1: 52-60.

Bečka, Jiří: Žáci Rudolfa Dvořáka. Z dějin české orientalistiky, NO 50 (1995): 73-77.

Rohanová, Sylvie: A úředníkem jest tam dobře býti... (Ottokar Feistmantel a jeho působení v Indii), NO 37 (1982): 173-176.

Oldřich Friš (7. V. 1903-14. I. 1955), ArOr 23 (1955): b. p.

Gampert, Vilém -Herold, Erich: In memoriam Oldřich Friš (7. V. 1903-14. I. 1955), ArOr 23 (1955): 497-505.

Knížková, Hana: Bibliography of Oldřich Friš, ArOr 23 (1955): 506-509.

[Mk]: Dr. Vilém Gampert, NO 42 (1987): 183.

Rypka, J.: - Max Grünert (With bibliography), ArOr 1 (1929): 247-250.

Honcoopová, Helena: Lubor Hájek šedesátníkem, NO 36 (1981): 214-215.

[Z. H. -N.]: Danuška Heroldová-Šťovíčková (19. 2. 1929 - 30. 10. 1976). Selected bibliography, ArOr 45 (1977): 157-160.

Vasiljevová, Zdenka: Vzpomínka na profesorku Vlastu Hilskou, NO 23 (1968), 7: 198-200, 1 obr.

Z. a V. Hronovi [Hrdlička, Zdeněk - Hrdličková, Věna]: A znovu ten tvrdý pocit... [K úmrtí prof. Vlasty Hilské], NO 23 (1968), 7: 200.

Vasiljevová, Zdeňka: Nad životním dílem profesorky Vlasty Hilské, NO 44 (1989): 182-183.

Kabeláčová, Káťa: Vlasta Hilská (1909-1968), ArOr 58 (1990): 76-78.

[Kr.]: Ze Žebráku do Indie a na Šrí Lanku. Jaroslav Hněvkovský 1884-1984, NO 39 (1984): 147-149.

Ottmar, František: Emil Holub, filatelista, Filatelie 17 (1967), 22: 608-609, 1 obr.

Segert, Stanislav: Památník dr. E. Holuba. [Holice], Lidé a země 16 (1967), 8: 379-381, 2 obr.

Fafl, Zdeněk: The 70th birthday of Dr. Rudolf Hotowetz, President of the Czechoslovak Oriental Institute, ArOr 7 (1935): 277-279.

Fafl, Zdeněk: Dr. Rudolf Hotowetz, ArOr 15 (1946): II-III.

Kropáček, Luboš: Odešel Ivan Hrbek, NO 48 (1993): 216-217.

Strouhal, Evžen: Aleš Hrdlička a výzkum starého Egypta, NO 48 (1993): 317-320.

Rypka, J.: Hommage à Bedřich Hrozný. À l’occasion du soixantième anniversaire de sa naissance - 6 mai 1939, ArOr 11 (1939): 133-139.

Čihař, Václav: Bibliographie des travaux scientifiques de M. Bedřich Hrozný, ArOr 11 (1939): 140-154.

Čihař, Václav: Bibliographie des travaux de Bedřich Hrozný, ArOr 17 (1949): 1-20.

Matouš, Lubor: Bedřich Hrozný. The life and work of a Czech oriental scholar, Prague 1949, 38 s.

Rypka, J.: Sur le cercueil de l'académicien Bedřich Hrozný (- le 12 décembre 1952), ArOr 21 (1953): 8-19.

Matouš, L.: Bedřich Hrozný und sein Werk, ArOr 21 (1953): 20-24.

Hanák, Theodor: S Bedřichem Hrozným v Cařihradě 1934, NO 24 (1969), 4: 122-123.

Bečka, Jiří: Josef Hříbek v zemi lva a slunce, NO 48 (1993): 255-256.

Kolmaš, Josef: Cena ministra vědeckému pracovníkovi Orientálního ústavu [Petr Charvát], NO 52 (1997): 36-37.

Šíma, Jiří: Za Lumírem Jislem, NO 25 (1970), 1: 17.

Veselá, Zdenka: Zemřel profesor Josef Kabrda, NO 23 (1968), 7: 213-214.

Veselá-Přenosilová, Z.: Prof. Dr. Josef Kabrda (1906-1968), ArOr 37 (1969), 2: 149-155.

Vochala, Jaromír: K šedesátinám Dr. Jarmily Kalouskové, NO 23 (1968), 9: 257.

Bibliography of Dana Kalvodová. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5 (1994): 207-214.

Kr.: Herman Klačko osmdesátníkem, NO 48 (1993): 320.

Hruška, Blahoslav - Prosecký, Jiří: Josef Klíma, 75 Jahre, ArOr 54 (1986): 359-361.

Hruška, Blahoslav - Prosecký, Jiří: Josef Klíma. Bibliographie 1930-1988. Altorientalische Forschungen 17 (1990), 1: 191-219.

Bečka, Jiří: Otakar Klíma 1908-1968, NO 23 (1968), 8: 225.

Bečka, Jiří: Otakar Klíma (* 1908), ArOr 56 (1988): 334-337.

Bečka, Jiří: Rozloučení s Otakarem Klímou, NO 44 (1989): 115-116.

[lb]: Andělé nestárnou [Hana Knížková], NO 45 (1990): 221.

Lesný, V.: Josef Kořenský, docteur honoris causa de l’Université Charles IV,
- 8 octobre 1938, ArOr 10 (1938): 441-443.

Bečka, Jiří: Z počátků české orientalistiky - J. B. Košut, NO 46 (1991): 99-101.

Kropáček, Luboš: Paul Kraus: pražský rodák, v Praze zapomenutý, NO 51 (1996): 391-393.

J. F.: Uznání československé indologii [Miloslav Krása], NO 42 (1987): 146-147.

[Wenig, Jan]: Rozhovor s dr. Bertou Krebsovou, NO 24 (1969): 17-23.

Obituary. Berta Krebsová 28. 2. 1909-15. 9. 1973, ArOr 42 (1974): 53-57.

Bečka, Jiří: Věra Kubíčková, ArOr 57 (1989): 257-262.

Křikavová, Adéla: Jubilantka Věra Kubíčková-Stivínová, NO 48 (1993): 316-317.

Bečka, Jiří: Věra Kubíčková-Stivínová 1998, NO 53 (1998), 9: 356-357.

Segert, Stanislav: Der wissenschaftliche Nachlass von Ján Lajčiak, in: Studia semitica philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš dicata, Bratislava 1965: 51-53.

Poucha, Pavel: Vincenc Lesný. K 65. narozeninám ř. profesora indologie na Karlově universitě v Praze Ph. Dra Vincence Lesného dne 3. dubna 1947 (With bibliography). ArOr 16 (1948): 149-161.

Friš, O.: - Vincenc Lesný (3. IV. 1882 - 9. IV. 1953), ArOr 21 (1953): 25-26.

Krása, Miloslav: Czech Indologist Memorial Plaque, The Sunday Hindustan Standard (Calcutta), July 26, 1970: 3.

Kr. [Krása, Miloslav]: Památce Vincence Lesného, NO 25 (1970), 7: 211, 1 obr.

Průšek, Jaroslav: Ze slavnostního projevu akademika J. Průška při odhalení desky [V. Lesnému] v Komárovicích, NO 25 (1970), 7: 212-213, 1 obr.

[jf]: Akademik Vincenc Lesný. Duben 1982 v Náprstkově muzeu v Praze, Národní muzeum, Praha 1982, 8 s.

Filipský, Jan (vyd.): Academician Vincenc Lesný and Indian Studies (Centenary Commemoration Volume), Praha 1982, 242 s. - Biblio., s. 145-180.

Filipský, Jan: Sto let od narození akademika Vincence Lesného, NO 37 (1982): 122.

Vincenc Lesný a česká indologie. (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 4 - 1990. Velké osobnosti filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 5). Univerzita Karlova, Praha 1991, 152 s., 33 obr. příloh.

Filipský, Jan: A Great Friend of India; Un grand ami de l’Inde [Vincenc Lesný], Solidarity 1982/4: 18-20; Solidarité 1982/4: 18-20.

Filipský, Jan: Výročí UNESCO: Sto let of narození akademika Vincence Lesného, Bulletin ČSAV 28 (1982), 3: 4-5.

Černý, Jaroslav: Prof. Dr. František Lexa (With bibliography), ArOr 8 (1936): 126-130.

Žába, Zbyněk: Bibliographie des oeuvres de František Lexa, ArOr 20 (1952): 7-14.

Žába, Zbyněk: František Lexa Membre de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences mort, ArOr 28 (1960): 169-170.

Žába, Zbyněk: Bibliographie des oeuvres de František Lexa. Part II., ArOr 28 (1960): 171.

František Lexa, zakladatel české egyptologie. (Velké osobnosti filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2). Univerzita Karlova, Praha 1989, 201 s., 14 obr. příloh.

[-lip-]: Uznání čs. orientalistice [Jan Marek], NO 34 (1979): 246-247.

[-bh-]: Lubor Matouš (1908-1984), ArOr 53 (1985): 169-170.

Houdek, František: Muzikální lingvista [Vladimír Miltner], Magazín MF Dnes, č. 8, 23. 2. 1995: 7-8.

Filipský, Jan: Za Vladimírem Miltnerem, Dotek 10/1997: 3-4.

-red-: Vladimír Miltner in memoriam, NO 52 (1997), 8: 314-315.

Kolmaš, Josef: Vladimír Miltner in memoriam, Bulletin Sdružení přátel Indie VI (1998), 3-4: 2-4.

Rypka, J.: Alois Musil, June 30th, 1868 - June 30th, 1938, ArOr 10 (1938): 1-34.

Rypka, Jan: - Alois Musil, ArOr 15 (1946): I-VIII.

Rypka, Jan: Alois Musil, NO 23 (1968), 7: 193-194.

Rypka, Jan: Po žhavém písku pouští [Orientalista, etnograf a cestovatel Alois Musil], Lidová demokracie 30. 6. 1968: 5.

Severa, Jiří: Říkali mu šejch Musa, Rovnost 25. 6. 1968: 2, 1 obr.

Sauer, Georg: Alois Musil’s Reisen nach Arabien im ersten Weltkrieg. Ein Beitrag zu seinem Lebensbild aus Anlaß seines 100. Geburtstages am 30. Juni 1968, ArOr 37 (1969): 243-263.

Rusinský, Milan: Objevitel arabského světa. K 100. výročí narození vědce cestovatele Aloise Musila. 1868-1944, Krajská knihovna, Ostrava 1968, 10, 1 s.

Drápal, Miloš: K 25. výročí úmrtí dr. Aloise Musila, Zeměpis ve škole (1968-69), 10: 199-201, 2 obr.

Drápal, Miloš: Oslavy 100. výročí narozenin dr. Aloise Musila, Sborník čs. společnosti zeměpisné 74 (1969), 1: 63, il.

Nosek, M.: Výstava „Prof. dr. Aloise Musila. Život a dílo“. Brno, 19. 3.- 20. 4. 1969, Sborník čs. společnosti zeměpisné 74 (1969), 3: 255.

Fiala, K.: Vzpomínka na PhDr. M. Nováka, Zprávy ČSO ČSAV (1982), 2: 53-58.

Fiala, K.: Obituary: PhDr. M. Novák (Works and Bibliography), ArOr 50 (1982), 2: 343-346.

Krása, M.: Rozloučení s dr. Ondřejem Novákem, NO 32 (1977): 209.

[Mendel, Miloš]: Orientalista srdcem [Augustin Palát], NO 49 (1994): 32-34.

Kolmaš, Josef: Augustin Palát - 75 let od narození, Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti 4 (1998), 2, červen 1998: 1-2.

Marek, Jan: Vincenc Pořízka šedesátiletý, NO 21 (1966), 2: 49.

Pořízka, Vincenc: The seventieth anniversary of the birth of professor Otakar Pertold, ArOr 22 (1954): 161-175.

Krása, Miloslav: Commemoration of the centenary of Professor Otakar Pertold (March 21, 1984 - May 3, 1965), ArOr 52 (1984): 393-402.

Krása, Miloslav (vyd.): Otakar Pertold and South Asian Studies. Centenary Commemoration Volume. Prague 1986, 296 s.

Oliverius, Jaroslav: Šedesát let profesora Karla Petráčka, NO 41 (1986): 53-55.

Vavroušek, Petr - Oliverius, Jaroslav: In memoriam Karel Petráček (1926-1987), ArOr 56 (1988): 159-171.

Vavroušek, Petr - Oliverius, Jaroslav: Die Bibliographie von Karel Petráček 1948-1985 (Fortsetzung), ArOr 56 (1988): 257-266.

-red-: Profesor Petráček stále mezi námi, NO 52 (1997): 238-239.

Oliverius, Jaroslav: Jubilejní vzpomínka na profesora Karla Petráčka (1926-1987), Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské 6 (1998), 3, září 1998.

Fass, Josef: Vzpomínka na Timotea Pokoru, NO 47 (1992): 189-190.

[J. M.]: Vincenc Pořízka šedesátiletý, NO 21 (1966): 49.

Marek, Jan: Septuagenarian Vincenc Pořízka, ArOr 43 (1975): 353-358.

[J. S.]: Vincenc Pořízka pětasedmdesátníkem, NO 36 (1981): 87-88.

Marek, Jan: Czech Indologist Vincenc Pořízka (1905-1982), ArOr 52 (1984): 78-79.

Skřivánek, Jaromír: Hindština docenta Pořízky, NO 51 (1996): 359.

Kolmaš, Josef - Šíma, Jiří: The septuagenary of Pavel Poucha. Select bibliography, ArOr 44 (1976): 54-62.

Šíma, Jiří: Pavel Poucha 1905-1986, ArOr 54 (1986): 362-368.

Šíma, Jiří: K osmdesátinám dr. Pavla Pouchy, Zprávy ČSO 25 (1986), 2: 37-40.

Chaloupková, Lygžima: Vklad doktora P. Pouchy v izučenije Central’noj Azii, Cybikovskije čtenija. Tezisy dokladov i soobščenij, Ulan-Ude 1989: 129-131.

Klíma, Otakar: J. V. Prášek. Zur hundertjährigen Wiederkehr seines Geburstag, ArOr 22 (1954): 20-22.

Bečka, Jiří: Z počátku české orientalistiky: J. V. Prášek a starý Írán, NO 50 (1995): 34-36.

-red-: Zemřel Amjad Bohumil Procházka, NO 51 (1996): 78-80.

Merhaut, Boris: Jaroslav Průšek. Bibliography 1931-1956, ArOr 24 (1956): 347-355.

Fass, Josef: Akademik Jaroslav Průšek (14. 9. 1906), in: Kulturně politický kalendář 1966, Orbis, Praha 1965: 205-206.

Palát, Augustin: Jaroslav Průšek sexagenarian, ArOr 34 (1966): 481-493.

Merhaut, Boris: Bibliography of Academician Jaroslav Průšek 1956-1965. Addenda and Corrigenda 1931-1955, ArOr 34 (1966): 574-586.

Palát, Augustin: Šedesát let akademika Průška, NO 21 (1966), 7: 196-199.

Palát, Augustin: Jaroslav Průšek (on the occasion of the 85th anniversary of his birth), ArOr 59 (1991): 105-115.

Leo Ou-fan Lee: Reminiscences of Professor Jaroslav Průšek, ArOr 59 (1991): 116-119.

Ge Baoquan: Professor J. Průšek in my recollections, ArOr 59 (1991): 120-121.

Hrdlička, Zdeněk: Jaroslav Průšek und Die Musik der Kiefern, ArOr 59 (1991): 166-172.

Král, Oldřich: Český sinolog (k 90. narozeninám Jaroslava Průška), Literární noviny, září 1996.

Ils nous rapprochent l’ExtrŹme-Orient [Vladimír Pucek], Solidarité 1987/2 (mars-avril): 22-24.

(K): Prvý slovenský orientalista [Ján Repický], Ľud 21. 3. 1970: 5.

Petráček, Karel: Prof. Dr. Rudolf Růžička zum 75. Geburtstag, ArOr 22 (1954): 23-28.

Petráček, Karel: In memoriam Prof. R. Růžička, ArOr 26 (1958): 177-178.

Borecký, Miloš: Le soixantiŹme anniversaire du Professeur Jan Rypka (With bibliography), ArOr 16 (1948): 1-16.

Kubíčková, Věra: K osmdesátinám akademika Jana Rypky. Fiktivní dialog s Íránským poutníkem, NO 21 (1966), 5: 129-132.

Bečka, Jiří: Akademika Jan Rypka (28. 5. 1886 - 29. 12. 1968), Věstník ČSAV 78 (1969), 3: 333-338.

Bečka, Jiří: Jan Rypka, Czechoslovak iranist and turkologist 28th June 1886 - 29th December 1968, ArOr 37 (1969), 3: 309-317.

Bečka, Jiří: Odešel Spectabilis. [Nekrolog], Listy 2 (1969), 1: 8.

Wenig, Jan: Íránský poutník odešel. [Nekrolog], Lidová demokracie 3. 1. 1969: 4, 1 obr.

Zemřel akademik Jan Rypka. [Nekrolog], Rudé právo 3. 1. 1969: 2.

Kubíčková, Věra - Veselá, Zdenka: Rozhovor s akademikem Janem Rypkou hlavně na téma učitel a žáci, NO 24 (1969), 5: 129-134.

Shaki, Mansour: In memoriam Jan Rypka, nákl. vlastním, Praha 1969, 4 s.

A. Š. [Šubrtová, Alena]: Pozůstalost akademika J. Rypky, NO 25 (1970), 5: 159-160.

Veselá-Přenosilová, Zdenka: UNESCO World Cultural Anniversary. Sur l’oeuvre turcologique de Jan Rypka (A la mémoire de son centiŹme anniversaire), ArOr 54 (1986): 205-211.

[J. B.]: Akademik Jan Rypka (1886-1968), Praha 1986, 8 s.

Kolmaš, Josef: K pětašedesátinám K. Sedláčka, NO 46 (1991): 181-182.

[-jk-]: Stanislav Segert, NO 47 (1992): 68-69.

Nytrová, Olga: Svědectví psaná ugaritsky [Stanislav Segert], Večerní Praha 14. 10. 1994.

Za Bohumírem Schindlerem, NO 40 (1985): 23.

-lip-: Šrí Lanka v díle Jaromíra Skřivánka, NO 33 (1978): 47.

jf: Nová malířská žeň Jaromíra Skřivánka, NO 37 (1982): 29.

Filipský, Jan: Exotická paleta Jaromíra Skřivánka, NO 38 (1983): 41; též angl., The Asian Palette of a Czech Painter; franc., Un peintre tchŹque inspiré par l’Asie, Solidarity 1984/1: 24-25; Solidarité 1984/4: 24-25.

J. F.: Indický sen českého malíře, NO 42 (1987): 184-185; angl., Indian Dream of a Czech Painter; franc., Ręve indien d’un peintre tchŹque, Solidarity 1987/6: 23-24; Solidarité 1987/6: 23-24.

Hazuka, Václav: - Josef Slabý, ArOr 3 (1931): 189-190.

J. K.: Pamětní deska Karlu Slavíčkovi, NO 51 (1996): 118.

[Filipský, Jan]: Pocta československé indologii [Odolen Smékal], NO 34 (1979): 186-186.

Filipský, Jan: Odolen Smékal. Život srostlý s hindštinou, NO 43 (1988): 213-215.

Vavroušek, Petr: Zikvaza dalugajaz vittaza chuišvanza chadduleššanza eš. Vladimíru Součkovi k šedesátinám, NO 43 (1988): 150-151.

Marek, Jan: Otto Stein (1893-1942), významný pražský indolog, NO 47 (1992): 193-195.

Kotalík, František: In memoriam ThDr Vojtěch Šanda, ArOr 22 (1954): 497-500.

[J. K]: Pavel Jáchym Šebesta 20. 3. 1887-17. 9. 1967, Praha 1987: 1-5.

Bečka, Jiří: Za Evou Štolbovou, NO 49 (1994): 35-36.

[V. N.]: K pětašedesátinám dr. Jarmily Štěpkové, Praha 1991, 7 s.

Třísková, Hana: Jubilant Oldřich Švarný, NO 50 (1995): 239.

Rypka, Jan: Les soixante ans de Felix Tauer, ArOr 22 (1954): 32-37.

Rypka, Jan: To Felix Tauer on the occasion of his seventy-fifth birthday, ArOr 36 (1968): 535-550.

Bečka, Jiří: Felix Tauer: A historian of the Near East and Central Asia. On the ninetieth anniversary of his birth, ArOr 51 (1983): 255-267.

[J. Š.]: Aláaddínova kouzelná lampa je začátkem [Felix Tauer], Praha 1983, 7 s.

[Z. V. - L. H.]: Odešla Helena Turková, NO 37 (1982): 186.

Veselá-Přenosilová, Zdenka: Dr Helena Turková 1900-1982. Obituary, ArOr 52 (1984): 75-77.

[-OL-]: Dr. Vochalovi k šedesátinám, NO 42 (1987): 204.

Pospíšilová, Dagmar: K sedmdesátinám Karla Wernera, NO 50 (1995): 38-39.

Rypka, Jan: - Albert Wesselski. With bibliography, ArOr 11, (1939): 155-165.

Lesný, Vincenc: Prof. Dr. M. Winternitz zu seinem siebzigsten Geburtstage, ArOr 6 (1934): 1-4.

Stein, O. - Gampert, W.: Bibliographie Moriz Winternitz 1884-1933, ArOr 6 (1934): 275-291.

Lesný, V.: Professor Moriz Winternitz. - 9. I. 1937. Ein Nachruf, ArOr 9 (1937): 223-224.

Stein, O. - Gampert, W.: Bibliographie Moriz Winternitz II. 1933-1937 und Nachträge, ArOr 9 (1937): 225-228.

Marek, Jan: Profesor Moriz Winternitz (1863-1937), zakladatel pražské indologie, NO 42 (1987): 309-312.

Podaný, Václav: Moritz Winternitz a Albert Schweitzer, NO 51 (1996): 276-280. 

Křikavová, Adéla: Professor Josef Wünsch, his Journey and Exploration of the Tigris’ Sources (1881-1883), ArOr 50 (1982): 122-136.

Michler, Stanislav: Cesty k dokonalosti [Dušan Zbavitel], Nedělní LN 15. 2. 1992.

Preinhaelterová, Hana: Muž, jenž nám vrátil Thákura [Dušan Zbavitel], Nedělní LN 13. 5. 1995.

Preinhaelterová, Hana: Dušan Zbavitel sedmdesátiletý, NO 50 (1995): 237-238.

Lesný, V.: - Josef Zubatý, ArOr 3 (1931): 408-409.

Vacek, Jaroslav: Pocta Kamilu Zvelebilovi, NO 47 (1992): 190-191.

Verner, M.: Professor Zbyněk Žába * 19th June 1917, - 15th August 1971, ArOr 40 (1972): 1-3.

Verner, M.: Zbyněk Žába - Bibliography, ArOr 40 (1972): 4-5.

Verner, Miroslav: Zbyněk Žába. Vzpomínka na významného českého egyptologa, Praha 1987: 1-5.

(jk, mk)


zpět na obsah