Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

ZBAVITEL Dušan - český indolog

* 7. 5. 1925 Košice

Vystudoval indologii u prof. V. Lesného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; PhDr. 1948, CSc. 1955, DrSc. 1965.

Po vědecké aspirantuře na FF UK (1951-54) působil jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení Jižní a jihovýchodní Asie Orientálního ústavu v Praze; poté, co byl z politických důvodů propuštěn, pracoval jako překladatel a publicista, 1978-85 jako učitel bengálštiny a sanskrtu na Jazykové škole v Praze, od 1985 je v důchodu. V letech 1956-58 byl vedoucím redaktorem Nového Orientu a 1961-68 časopisu New Orient Bimonthly. Přednášel externě bengálštinu na FF UK (1950-68) a staroindickou literaturu a hinduismus opět od roku 1990. Napsal vědecké monografie z oboru bengálské literatury a jazyka, učebnice bengálštiny a sanskrtu, populárně-vědecké knihy o indických kulturních dějinách a hinduismu a cestopisy. Byl generálním sekretářem mezinárodního projektu Dictionary of Oriental Literatures (Londýn 1973) a redaktorem 2. svazku.

Je držitelem následujících ocenění: Tagore Memorial Award (Kalkata 1977); Lokaratna (Akademi of Folklore, Kalkata 1981); cena Svazu překladatelů (1982); Rabíndra-tattváčárja (Tagore Institute, Kalkata 1987); Zlatá medaile UK (Praha 1995).

D.-k.: L'orientalisme en Tchécoslovaquie (též angl., něm. a rus.), Praha 1959; (s E. Heroldem a K. Zvelebilem), Indie zblízka, Praha 1960 (něm. 1961); Rabíndranáth Thákur. Vývoj básníka, Praha 1961; Ocenka Tagorom Dviženija svadeši posle 1905, Moskva 1961; Bengali Folk-Ballads and the Problem of their Authenticity, Calcutta 1963; (s J. Markem), Dvakrát Pákistán, Praha 1964 (něm. 1966, rus. 1966); (s kol.), Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu, Praha 1964 (rus. 1969); The Rise of Modern Literature in Asia, with Special Reference to Bengal, Calcutta 1966; Lehrbuch des Bengalischen, Heidelberg 1970, 3. vyd. 1997; Non-Finite Verbal Forms in Bengali, Praha 1970; (s kol.), Moudrost a umění starých Indů, Praha 1971; Bangladéš. Stát, který se musel zrodit, Praha 1973; Bengali Literature, Wiesbaden 1976; (s kol.), Setkání a proměny, Praha 1976 (pol., 1983); Jedno horké indické léto, Praha 1982 (rus. 1986); Starověká Indie, Praha 1985; (s kol.), Bohové s lotosovýma očima, Praha 1987 (2. vyd., 1997); Divadlo južnej Azie, Bratislava 1987; Sanskrt, Brno 1987; (s D. Kalvodovou), Pod praporem krále nebes. Divadlo v Indii, Praha 1988; Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993; (s J. Vackem), Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč 1996; Otazníky starověké Indie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997.

PŘEKLADY: Přeložil přes 60 knih z bengálštiny (Rabíndranáth Thákur, Bibhútibhúšan Banerdží, Mánik Bandjopádhjáj, Nárájan Gangopádhjáj, Samareš Basu, Ábu Ishák, Said Valíulláh, Sukánta Bhattáčárja, bengálské milostné balady atd.), ze sanskrtu (Sómadéva), páli (Džátaky), angličtiny a


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka