Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

SEGERT Stanislav - český orientalista, semitista a biblista

* 4. 5. 1921 Praha

V letech 1939 a 1945-47 studoval na Univerzitě Karlově v Praze semitskou a klasickou filologii, v roce 1947 získal titul doktora filozofie (PhDr.). V letech 1950-52 vyučoval řečtinu a latinu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Od roku 1952 působil jako vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV v oboru semitské filologie a 1958 získal hodnost kandidáta věd (CSc.). V letech 1951-58 též vyučoval biblickou hebrejštinu a židovské dějiny a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Roku 1966 byl pozván ke spolupráci na amorejském projektu Orientálního ústavu Chicagské univerzity v USA. Poté působil jako hostující profesor Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru v USA (1968-69) a od 1969 až do odchodu do důchodu 1991 byl nejprve hostujícím a posléze (1970) řádným profesorem biblických studií a severozápadních semitských jazyků na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Vyučoval jako host na Vestfálské Wilhelmově univerzitě v Münsteru ve Spolkové republice Německo (1983), na Ben-Gurionově univerzitě v Beerševe v Izraeli (1985), na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990). Proslovil přednášky na mnoha dalších vysokých školách i vědeckých zasedáních v Evropě, Asii i Spojených státech. Je nositelem několika československých, německých i amerických vědeckých cen.

Zabývá se severozápadními semitskými jazyky, aramejštinou, foiničtinou, hebrejštinou, syrštinou, ugaritštinou, hebrejskou poezií, dějinami hláskového písma, srovnávací semitskou jazykovědou, studiem svitků od Mrtvého moře. Působí nebo působil v redakčních radách mnoha vědeckých časopisů (Archiv orientální, Dialog, Praha; Asian and African Studies, Bratislava; Journal for the Study of Judaism, Leiden; Afroasiatic Dialects, Malibu, California; Afroasiatic Linguistics, tamtéž; Zeitschrift für Althebraistik, Stuttgart). O širokém záběru Segertovy vědecké činnosti svědčí jeho osobní bibliografie, která zahrnuje více než 500 položek a zachycuje řadu monografií, velké množství příspěvků a článků do různých kolektivních prací, sborníků a časopisů a téměř nepřehledný počet zasvěcených recenzí.

D.-k.: (s O. Klímou), Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Nakladatelství ČSAV, Praha 1956; (přel., za básnické spolupráce V. Klubíčkové, J. Seiferta a V. Závady), Pět svátečních svitků. Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet - Ester, SNKLHU, Praha 1958; Ugaritskij jazyk, Izdatěl'stvo Nauka, Moskva 1965; Severní Afrika. Starověké znalosti o Africe, in: I. Hrbek a kol., Dějiny Afriky, Nakladatelství Svoboda, Praha 1966: 282-321; (s K. Beránkem), Orientalistik an der Prager Universität. Erster Teil. 1348-1848, Universita Karlova, Praha 1967; (přel., s V. Závadou), Kniha Jóbova, Československý spisovatel, Praha 1968; Synové světla a synové tmy. Svědectví nejstarších biblických rukopisů, Orbis, Praha 1970; Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar, Enzyklopädie Verlag, Leipzig 1975; A Grammar of Phoenician and Punic, C. H. Beck, München 1976; A Basic Grammar of the Ugaritic Language with Selected Texts and Glossary, University of California, Berkeley, Los Angeles, London, 1984; Starověké dějiny Židů, Svoboda, Praha 1995.

D.-č./sb.: Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer I-VI, ArOr 21 (1953): 218-239; 22 (1954): 99-113, 444-459; 23 (1955): 178-183, 364-373, 575-619; Vorarbeiten zur hebräischen Metrik, I-III. ArOr 21 (1953): 481-542; 25 (1957): 190-200; Aramäische Studien, I-V. ArOr 24 (1956): 383-403; 25 (1957): 21-37; 26 (1958): 561-584; Die Schreibfehler in den ugaritischen literarischen Keilschrifttexten, in: Von Ugarit nach Qumran. Beiträge... O. Eissfeldt. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 77, de Gruyter, Berlin 1958: 223-241; Die Schreibfehler in den ugaritischen nichtliterarischen Keilschrifttexten, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959): 23-32; Considerations on Semitic Comparative Lexicography, ArOr 28 (1960): 470-487; Die Sprache der moabitischen Königsinschrift, ArOr 29 (1961): 197-267; Zur Orthographie und Sprache der aramäischen Texte von Wadi Murabba'at, ArOr 31 (1963): 122-137; Zur Schrift und Orthographie der altaramäischen Stelen von Sfire, ArOr 32 (1964): 110-126; Sprachliche Bemerkungen zu einigen aramäischen Texten von Qumran, ArOr 33 (1965): 190-206; Some Trends in Qumran Research, ArOr 35 (1967): 128-144; Deutungen des Namens Qumran, ArOr 37 (1969): 189-193; Le rôle de l'ougaritique dans la linguistique sémitique comparée, in: Ugaritica VI, Geuthner, Paris 1969: 461-477; Versbau und Sprachbau in der althebräischen Poesie, Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 15 (1969): 312-321; (s J. R. Hallem), A Computer Program for Analysis of Words according to Their Meaning (Conceptual Analysis of Latin Equivalents for the Comparative Dictionary of Semitic Languages), Orientalia 42 (1973): 149-157; Verbal Categories of Some Northwest Semitic Languages: A Didactic Approach, Afroasiatic Linguistics 2 (1975), 5: 83-94. Rendering of Ugaritic Phonemes by Cuneiform Syllabic Signs in the Quadrilingual Vocabularies from Ras Shamra, in: B. Hruška - G. Komoróczy (ed.), Festschrift Lubor Matouš, sv. II., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ókori Történeti tanszék, Budapest 1978: 257-268; Ugaritic Poetry and Poetics: Some Preliminary Observations, Ugarit Forschungen 11 (1979): 729-738; Syntax and Style in the Book of Jonah: Six Simple Approaches to Their Analysis, in: J. A. Emerton, (ed.), Prophecy: Essays presented to G. Fohrer. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 150, de Gruyter, Berlin 1980: 121-130; Ethiopian and Hebrew Prosody: Some Preliminary Observations, in: S. Segert - A. J. E. Bodrogligeti (ed.), Ethiopian Studies Dedicated to Wolf Leslau on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday, Harrassowitz, Wiesbaden 1983: 337-350; Decipherment of Forgotten Writing Systems: Two Different Approaches, in: K. Ehlich - F. Coulmas (ed.), Writing in Focus. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 24, de Gruyter, Berlin 1983: 131-156; Prague Structuralism in American Biblical Scholarship: Performance and Potential, in: C. L. Meyers - M. O'Connor (ed.), The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman, American Schools of Oriental Research, Eisenbrauns, Philadelphia, Winona Lake 1983: 697-708; Parallelism in Ugaritic Poetry, JAOS 103 (1983): 295-306; Semitic Poetic Forms in the New Testament, in: W. Haase (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 25. 2, de Gruyter, Berlin 1984: 1433-1462; Paronomasia in the Samson Narrative in Judges XIII-XVI, Vetus Testamentum 34 (1984): 454-461; Hebrew Poetic Parallelism as Reflected in the Septuagint, in: N. Fernandez Marcos (ed.), La Septuaginta en la investigación contemporanea. (V Congreso de la IOSCS). Textos y estudios "Cardinal Cisneros", 34. Instituto Arias Montano, Madrid 1985: 133-148; Rendering of Parallelistic Structures in the Targum Neofiti: The Song of Moses (Deuteronomy 32: 1-43), in: D. MuEoz-Leon (ed.), Salvación en la Palabra: Targum-Derash-Berith. En memoria del Profesor Alejandro Díez Macho, Cristianidad, Madrid 1986: 515-532; Jan Hus's Reform of Czech Orthography: A Hebraist's Contribution, Byzantine Studies 8, 11, 12 (1982, 1984, 1985): 343-350; An Ugaritic Text Related to the Fertility Cult (KTU 1. 23), in: A. Bonanno (ed.), Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, University of Malta, Msida 1986: 217-224; Phonological and Syntactic Structuring Principles in Northwest Semitic Verse Systems, in: H. Jungraithmayr - W. W. Müller (ed.), Proceedings of the Fourth International Hamito-Semitic Congress, Marburg, 20-22 September, 1983, Bejamins, Amsterdam - Philadelphia 1987: 543-557; Writing, in: G. W. Bromiley a kol. (ed.), The International Standard Bible Encyclopedia, Revised, Vol. IV. Eerdmans, Grand Rapids 1988: 1136-1160; Die Orthographie der alphabetischen Keilschrifttafeln in akkadischer Sprache aus Ugarit, in: P. Xella (ed.), Cananea Selecta: Festschrift für O. Loretz (Studi epigrafici e linguistici 5), Essedue, Verona 1988: 189-205; Two Whales of Petr Chelčický, Communio viatorum 31 (1988): 127-134.

L.: Edward M. Cook (ed.), Sopher Mahir. Northwest Semitic Studies Presented to Stanislav Segert, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990 [úplná BIBLIOGRAFIE S. Segerta do roku 1989: 345-384].

(jp)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka