Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

RYPKA Jan - český íránista a turkolog, zabývající se především klasickou poezií

* 28. 5. 1886 Kroměříž, + 29. 12. 1968 Praha

Pocházel z rodiny malého řemeslníka a živnostníka. Maturoval na kroměřížském gymnáziu a zaujat východními kulturami odešel 1905 na filozofickou fakultu vídeňské univerzity. Učil se u vynikajících učenců jako byl A. Wahrmund, D. H. Müller, J. Karabacek aj. a 1910 byl promován na základě disertační práce o starém tureckém překladu Sa'dího Golestánu. 1921 přišel do Prahy a brzy nato absolvoval studijní pobyt v Istanbulu. Habilitoval se na Karlově univerzitě a 1930 byl jmenován jejím řádným profesorem. 1934-35 strávil studijní rok v Íránu, v Teheránu navázal přátelský styk s předními literáty a vědci, také se S. Hedájatem, B. Alavím aj. Roku 1952 byl mezi prvními akademiky ČSAV. Roku 1962 mu byl udělen čestný doktorát varšavské a pak pařížské univerzity, 1963 od univerzity v Teheránu, v Praze pak 1956 řád republiky.

Publikoval řadu studií o perské a turecké klasické poezii, jako první upozornil na mladého prozaika Hedájata, se spolupracovníky vydal Dějiny perské literatury, jež byly přeloženy do šesti jazyků, a s předními básníky překládal Nezámího a Omara Chajjáma.

Byl zakládajícím členem Orientálního ústavu v Praze a od počátku mnoho let členem redakční rady Archivu orientálního.

D.-k.: Beiträge zur Biographie, Charakteristik und Interpretation des türkischen Dichters Sabit, Praha 1924; Báqí als Ghazeldichter, Praha 1926; (ed., s H. Ritterem), Heft peiker. Ein romantisches Epos des Nizámí Gange'í, Praha 1934; Íránský poutník, Praha 1947; (s V. Kubíčkovou), Po cestách Alláhových, Praha 1949; Türkisch, Berlin 1954; (s kol.), Dějiny perské a tádžické literatury, Praha 1956 (2 vyd. 1963, něm. Leipzig 1959, angl. Dordrecht 1968, polsky Warszawa 1970, rusky Moskva 1970, persky Teherán 1975).

PŘEKLADY: (s Vítězslavem Nezvalem), Nizámí: Příběh panice..., Praha 1939; Iljás bin Júsuf Nizámí Gandžaví: Sedm princezen, Praha 1952; Nizámí: Chvály (přebásnil P. Eisner), Praha 1953; Omar Chajjám, Čtyřverší (přebásnil V. Závada), Praha 1974.

D.-č./sb.: Aus der modernsten Belletristik Íráns, ArOr 7 (1935): 302-313;; (s M. Boreckým), Labíbí, ArOr 14 (1943): 261-307; Bábá Afdal, in: Encyclopaedia of Islam I., 1958: 838-839; Das Wort naward bei Nizami, in: Festschrift Taeschner. Der Islam 39 (1963): 201-209; Po třiceti letech v Íránu, Věstník ČSAV (1963): 503-509; Sochanráníje profesor Ripka dar báreje Cháqání, Revue de la Faculté des Letters Université de Teheran (1963): 385-396; Jádbúdháje man az Sádeqe Hedájat, Sochan 1344 (1965): 460-465; Qá'ánís Ramazáníjja, in: Festschrift Eilers (1968), aj.

PŘEKLADY: Abd-ur-rahmán Džámí: Povídka, Vídeňský Deník 5 (1911), č. 6.

L.: F. Tauer: La vie et l'oeuvre de Jan Rypka, Charisteria orientalia [sborník k sedmdesátinám J. Rypky], Praha 1956: 7-28 (s bibliografií); Yádnáme-ye Jan Rypka [sborník k osmdesátinám], Praha 1967 (s bibliografií); Z. Veselá: Sur l'oeuvre turcologique de Jan Rypka, ArOr 54 (1986): 205-211 (s dodatkem bibliografie); J. Bečka: Akademik Jan Rypka, Věstník ČSAV (1969), 3: 333-338 aj.

(jb)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka