Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

PFIZMAIER (Pfitzmayer) August - českoněmecký lingvista a orientalista

* 16. 3. 1808 Karlovy Vary, + 18. 5. 1887 Döbling u Vídně

Učil se kuchařem, poté studoval na plzeňském gymnáziu a posléze na pražské univerzitě práva a lékařství. Po studiu odešel do Karlových Varů, kde se zabýval lingvistikou. Od roku 1838 působil ve Vídni. Zde se s ním seznámil V. Náprstek, který od 1846 ve Vídni studoval práva. Setkání s Pfizmaierem na něj zapůsobilo natolik, že se stal ctitelem čínské kultury, zvláště Konfucia. Roku 1878 se Pfizmaier stal členem vídeňské akademie, do jejíchž publikací horlivě přispíval.

Jeho vědecký obzor byl značně široký - od západní Asie až po Aljašku, jak bylo v té době mezi orientalisty obvyklé. Zabýval se nejen čínskou literaturou, ale i literaturou tureckou a turecko-perskou, japonskou literaturou a jazykem, a dokonce i jazyky Ainuů, Aleutů a aljašských Tlingitů (tehdy známých pod ruským jménem Koložové). Jeho práce vyšly vesměs ve Vídni.

D.-k: Grammaire turque, Wien 1847; Sechs Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Welt. Ein japanischer Roman, Wien 1847; Wörterbuch der japanischen Sprache, Wien 1851 (vyšel pouze 1 sešit); Untersuchungen über den Bau der Ainosprache, Wien 1851; Das Li-sao und die 9 Gesänge, Wien 1852; Die poetischen Ausdrücke der japanischen Sprache, 2 sv., Wien 1873-74; Die Geschichte einer Seelenwanderung in Japan, 2 sv., Wien 1877; Darlegung der chinesischen Ämter, Wien 1879; Die älteren Reisen nach dem Osten Japans, Wien 1880; Zwei Reisen nach dem Westen Japans in den Jahren 1369 u. 1389 n. Chr., Wien 1881; Aufklärung über die Sprache der Koloschen, Wien 1883; Die Sprache der AlĎuten und Fuchsinseln, 2 sv., Wien 1884; Der Chin. Dichter Pek-lo-thien, Wien 1886.

L.: OSN, sv. 19: 666.

(vl)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka