Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

LOUKOTKA Čestmír - český amerikanista-lingvista

* 12. 11. 1895 Chřášťany u Českého Brodu, + 13. 4. 1966 Praha

Po absolvování obchodní akademie zahájil 1913 studium americké etnologie a lingvistiky u prof. P. Riveta na Sorbonně v Paříži. 1914 musel studia přerušit. Do Paříže se pak vracel na studijní pobyty. Roku 1953 obhájil kandidátskou práci na téma Klasifikace jihoamerické keramiky a získal titul CSc.

Teprve od 1950 se mohl plně věnovat vědeckému bádání (předtím pracoval jako účetní úředník). Nejprve působil v Náprstkově muzeu všeobecného národopisu v Praze a od 1954 jako pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Roku 1957 byl pozván k ročnímu studijnímu pobytu v Brazílii, kde se zúčastnil výzkumné expedice univerzity v Curitiba do Serra dos Dourados k posledním zbytkům kmene Šetá.

Těžiště jeho vědecké práce spočívalo ve studiu indiánských jazyků a na tomto poli se zabýval především klasifikací jazyků jihoamerických domorodců (vedle toho i jazyky australskými, papuánskými a formózskými). Jeho zájem zároveň patřil kultuře a historii původních obyvatel Ameriky. Působil také jako kulturněhistorický publicista. Jeho rozsáhlá bibliografie zahrnuje kromě knih na tři sta vědeckých studií, recenzí a publicistických prací otištěných v českých i zahraničních časopisech.

Roku 1947 byl jmenován čestným členem Societé des Americanistes, na 32. mezinárodním kongresu amerikanistů v Kodani, v roce 1958 byl jako první Evropan vybrán za dopisujícího člena Brazilské antropologické společnosti. V neposlední řadě dosáhl také jmenování Důstojníkem Francouzské akademie.

D.-k.: Náboženství Indiánů, Praha 1927, 184 s.; Indiáni severoameričtí, Praha 1931, 251 s.; Roztřídění jihoamerických jazyků, Praha 1935; Clasificación de las lenguas sudamericanas, Praha 1935; Vývoj písma, Praha 1946, 226 s.; Do Brazílie za Indiány, Praha 1962, 210 s.; Classiffication of South American Indian Languages, Berkeley 1968.

D.-č./sb.: Le Šetá, un nouveau dialecte Tupi, Journal de la société des américanistes (n. s.) XXI, Paris 1930: 373-398; Stručný přehled jihoamerického národopisu, Sborník čs. společnosti zeměpisné XXXVI, Praha 1930: 26-38, 118 -128; Die Sprache der Zamuco und die Verwandtschaftsverhältnisse de Chaco-Stäme, Anthropos XXVI, Wien 1931: 843-861; La familia lingüistica Kamakan del Brasil, Revista del instituto del etnología II, Tucumán 1932: 493-524; Slovníky indiánských řečí z rukopisné pozůstalosti cestovatele E. St. Vráze, Věstník královské české společnosti nauk, třída pro filosofii, historii a filologii 43, č. III, Praha 1943; Klassifikation der südamerikanischen Sprachen, Zeitschrift für Ethnologie (Berlin) LXXIV (1945): 1-69; Sur la classification des langues indigènes de l'Amérique du Sud, Actes du XXVIIIe congrès international des américanistes Paris 1947, Paris 1948: 193-199; Sur quelques langues inconnues de l'Amérique du Sud, Lingua Posnaniensis I, Poznaň 1949: 53-82; Sobre la clasificación de las lenguas indígenas de América del Sur, Actas del XXVIo congreso internacional de americanistas (n. s.) XXXVIII, Sevilla 1935, I, Madrid 1949; Les langues de la famille Tupi Guarani, Etnografia e lingua Tupi Guarani, Boletin 16, Sčo Paulo 1950; Indiánské kmeny v severovýchodní Brazílii, Československá etnografie I (1953): 183-199; (s P. Rivetem a Streser-Péanem), Langues de l' Amerique du Nord, Langues du Mexique et de l'Amerique Central, Langues de l'Amérique du Sud et des Antilles, in: Les langues du monde, Paris 1953: 959-1160; Jihoamerická keramika, Československá etnografie II (1954): 245-281, 366-390; Les indiens Botocudo et leur langue, Lingua Posnaniensis V (1955): 112-135; Les langues non-Tupí du Brésil du Nord-est, Anais do XXXI congreso internacional de americanistas, Sčo Paulo 1955, II, Sčo Paulo 1956: 1029-1054; Documents et vocabulaires inédits des langues et dialectes sudaméricaines, Journal de la société des américanistes LII, Paris 1963: 7-60; Material'naja kultura maloizvestnogo indějskogo plemeni stata Parana, Sovetskaja etnografia (1964), 3: 134-138; Alguns suplementos ao trabalho "Culturas e línguas indígenas do Brasil", Völkerkundliche Abhandlungen I, Hannover 1964: 177-184.

L.: Čestmír Loukotka, CSc., 1895-1966, Český lid 53 (1966), 6: 355-357.

(ib)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka