Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

LIEBEN Salomon Hugo - pražský hebraista, judaista, odborník na židovské kulturní dějiny

* 28. 4. 1881, + 20. 11. 1942 Praha

Absolvoval vysokoškolská studia v letech 1899-1905, zprvu v Německu a pak na pražské německé univerzitě. Stál u zrodu pražského Židovského muzea, jež bylo založeno na počátku tohoto století v souvislosti s asanací pražského Židovského města. Před svou smrtí pracoval také ve válečném Ústředním židovském muzeu v Praze a měl mimořádné zásluhy o zachování židovských kulturních hodnot. Je hlavním představitelem předválečných pražských židovských studií, které se staly obětí nacistické genocidy.

Ve vědecké práci se soustřeďoval zejména na kulturní dějiny Židů v českých zemích a v Praze. Významné jsou jeho edice hebrejských pramenů (pražské hebrejské kroniky z 18. stol. aj.). Další studie se vztahují k jednotlivým dějinným událostem, židovským učencům (např. David Oppenheim) a kulturněhistorickým tématům. Spolupracoval také na projektech předválečných židovských encyklopedií. Většina jeho studií je publikována ve vědeckých judaistických časopisech a sbornících.

D.-č./sb.: Handschriftliches zur Geschichte der Juden in Prag in den Jahren 1744-1754, in: Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft (1904): 267-330, (1905): 241-276; Die Prager Brandkatastrophen von 1689 und 1754, ibid. (1927): 175-193; Der hebräische Buchdruck in Prag im 16. Jahrhundert, in: Die Juden in Prag, Prag 1927: 88-106; David Oppenheim, in: Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft (1928): 1-38; Briefe von 1744-1748 über die Austreibung der Juden aus Prag, in: Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Československu (1932): 343-469; Oppenheimiana, in: ibid. (1935): 409-455.

L.: Encyclopaedia Judaica, vol. 11, Jerusalem 1971: 216.; Sadek, Vladimír: Salomon Hugo Lieben - Founder of the Prague Jewish Museum, Judaica Bohemiae (1986): 3-8; Volavková, Hana: Story of the Jewish Museum in Prague, Prague 1968.

(vs)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka