Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

HAUNER Milan L. - český historik, politolog a publicista

* 4. 3. 1940 Gotha

V letech 1957-62 vystudoval obor historie-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nastoupil zaměstnání jako středoškolský učitel. Po vykonání základní vojenské služby byl 1964 přijat do postgraduálního studia na katedře dějin FF UK, kde 1968 na základě obhajoby rigorózní práce Anglicko-německá námořní rivalita 1908-1912 získal doktorát filozofie (PhDr.). Ve studiu pokračoval na St. John's College v Cambridgi (1968-71) a 1972 zde dosáhl doktorské hodnosti (PhD.) v oboru mezinárodních vztahů.

V 70. letech pedagogicky působil jako externí profesor ve Velké Británii nejprve na Open University (1973-78), na Warwické univerzitě (1976) a na London School of Economics and Political Sciences (1979-80) a zároveň byl vědeckým pracovníkem Německého historického ústavu v Londýně. Poté odjel do Spojených států jako hostující profesor na University of Wisconsin v Madisonu (1980-84), krátce působil ve Výzkumném ústavu pro zahraniční politiku (FPRI) ve Philadelphii (1984-85) a jako zahraničněpolitický analytik Rádia Svoboda (RL) v Mnichově (1988-89). Počátkem 90. let studoval na stipendium DAAD archivní fondy v Německu, krátce působil jako profesor historie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, vedl sekci východoevropských studií ve Woodrow Wilson International Center ve Washingtonu (1990) a byl hostujícím profesorem v Centru německých a evropských studií Georgetownské univerzity (1991-92). Jako pedagog několikrát hostoval na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze (1991-93), kde se 1994 habilitoval. V témže roce pobýval jako výzkumný pracovník na Hoover Institution při Stanfordské univerzitě, poté vyučoval na univerzitě ve Freiburgu (1996) a 1998 získal profesuru Fulbrightovy nadace v Centru "Ostmitteleuropa" v Lipsku.

Předmětem jeho badatelského zájmu jsou novodobé evropské i světové dějiny, od francouzské revoluce do současnosti, a současné mezinárodní vztahy, zejména 2. světová válka, historie Německa a česko-německých vztahů, vývoj ve střední a východní Evropě, mocenská politika Ruska a SSSR, situace ve Střední Asii a na indickém subkontinentu.

Je dlouholetým přispěvatelem českého vysílání BBC, Rádia Svobodná Evropa/Svoboda a od 1990 i Radiožurnálu Českého rozhlasu. Pravidelně recenzuje současnou historickou produkci v českých i cizojazyčných časopisech.

D.-k.: Anglicko-německá námořní rivalita 1908-1912 [nepubl. doktorská disertace], Praha 1962/68; La Transformation de l'Empire Britannique dans le Commonwealth et l'Evolution Constitutionnelle en Inde [disertace], Centre Européen Universitaire, Nancy 1967; The Place of India in the Strategic and Political Considerations of the Axis Powers, 1939-1942 [disertace k získání titulu PhD.], Cambridge 1972, 580 s.; India in Axis Strategy. Germany, Japan, and Indian Nationalists in the Second World War, German Historical Institute, London - Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1981, 750 s.; Hitler - A Chronology of His Life and Time, Macmillan, London & St. Martin's Press, New York 1983; (koed. Robert L. Canfield), Afghanistan and the Soviet Union: Collision and Transformation, Westview Press, Boulder 1989; What Is Asia to Us? Russia's Asian Heartland Yesterday and Today, Unwin & Hyman, London & Boston 1990, 265 s. [paperbackové vyd.], Routledge 1992; The Soviet War in Afghanistan: Patterns of Russian Imperialism, FPRI, Philadelphia & University Press of America, 1991; The Rise of Eurasianism, Royal Institute of International Affairs, London 1998.

D.-č./sb.: Subháščandra Bose - portrét revolucionáře, Dějiny a současnost 10 (1968), 12: 10-14; (spoluaut.), K. Durman & M. Svoboda (ed.), Slovník moderních světových dějin [hesla k dějinám Francie a jv. Asie], Praha 1970; Les Puissances de l'Axe et la Lutte de l'Inde pour l'Indépendance, Revue de l'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 96 (1974): 37-66; India's Independence and the Axis Powers, in: S. K. Bose (ed.), Netaji & India's Freedom, Proceedings of the International Netaji Seminar, Calcutta 1975: 261-315; Indien und nationalsozialistisches Deutschland, in: M. Funke (ed.), Hitler, Deutschland und die Mächte. Materialien zur Aussenpolitik des Dritten Reiches, Droste Verlag, Düsseldorf 1976: 430-453; Did Hitler Want a World Dominion? Journal of Contemporary History 13 (1978): 15-32; Czechoslovakia as a Military Factor in British Considerations of 1938, The Journal of Strategic Studies 2 (1978): 194-222; The Professionals and the Amateurs in Nazi Foreign Policy: Revolution and Subversion in the Islamic and Indian World, in: The Fuhrer State - Myth and Reality. Studies on the Structure and Politics of the Third Reich, German Historical Institute, London & Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1980: 305-328; The Soviet Threat to Afghanistan and India, 1938-1940, Modern Asian Studies 15 (1981), ii: 287-309; One Man Against the Empire. The Faqir of Ipi and the British in Central Asia on the Eve of and During the Second World War, Journal of Contemporary History 16 (1981), 183-212; Anspruch und Wirklichkeit: Deutschland als Dritte Macht in Afghanistan, 1915-1939, in: Festschrift für Paul Kluke, Fink Verlag, Munich 1981: 222-244; Afghanistan between the Great Powers 1938-1945, International Journal of Middle East Studies 14 (1982): 481-499; One Man Against the Empire, in: W. Laqueur (ed.), The Second World War. Essays in Military and Political History, SAGE, London 1982: 374-403; The Last Great Game, The Middle East Journal (Winter 1984): pp. 72-84; Seizing the Third Parallel: Geopolitics and the Soviet Advance into Central Asia, Orbis (Spring 1985): 5-30; Soviet Eurasian Empire and the Indo-Persian Corridor, Problems of Communism (January-February 1987); Soviet Global Strategy and the Southern Tier, Global Affairs (Fall 1987); Russia's Southern Tier: The Historical Context of Contemporary Strategic Issues in Greater Central Asia, in: Robert L. Canfield (ed.), Greater Central Asia, American School of Research, Santa Fe 1987; Afghanistan, in: Marilyn Robb Trier (ed.), World Topics Year Book 1987, United Educators, Lake Bluff, Illinois 1987; Russian/Soviet Strategic Behavior in Asia, in: R. Jervis & J. Snyder (ed.), Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Superpower Competition in the Eurasian Rimland, OUP, Oxford 1990; From Soviet Union to 'Central Eurasia', The Eurasian Report, The Center for American-Eurasian Studies, Special Issue, Spring 1992; The Disintegration of the Russian/Soviet Eurasian Empire: An Ongoing Debate, in: M. Mesbahi (ed.), Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union, University Press of Florida 1994: 209-233; Rusko mezi Evropou a Asií, in: J. Alan (ed.), Hovory k druhým, Lidové noviny, Praha 1995; E. Beneš v Chicagu a počátky Druhého odboje, Historie a vojenství (1996), 2: 31-55; E. Beneš a USA 1939-42. Nad nepublikovaným rukopisem Jana Opočenského, Soudobé dějiny (1996), 1: 7-22.

(A)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka