Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

FRITZ Samuel - českoněmecký misionář v Jižní Americe

* 9. 4. 1654 Trutnov, + 20. 3. 1725 Jéveros (dnešní Peru)

Během studia na pražské Filozofické fakultě vstoupil 1673 do Tovaryšstva Ježíšova, 1674-5 absolvoval noviciát v Brně. Po učitelském působení na jezuitských školách studoval teologii v Olomouci (1680-83). Roku 1683 se přihlásil jako misionář do zámořských kolonií Španělska, 1684 vyplul směrem do Cartageny de Indias v místokrálovství Nová Granada (dnešní Kolumbie), odtud se vydal po souši do Quita a do misií na řece MaraEon, tj. na horním toku Amazonky (od 1686), mezi Indiány kmene Omaguů, Yurimaguů, Aizuarů a Ibanomů. Při svém působení poznal veletok až k jejímu ústí na portugalském - tedy brazilském - území (plavba po proudu řeky 1689-91 do Pará, tj. Belému, kde byl řadu měsíců vězněn) a shromáždil data pro vytvoření mapy vydané 1707 v Quitu tiskem a hodnocené s velkým uznáním i pozdějšími přírodovědci (Ch. M. La Condamine, T. Haenke). V misijních záležitostech cestoval do Limy (1693) a Quita (1700 a 1707). V letech 1704-12 vykonával funkci superiora maraňonských misií. Ovládal několik indiánských jazyků - sepsal snad slovník jazyka Omaguů. Zprávami o životě amazonských Indiánů, o politické situaci v oblasti (konflikty Španělů s Portugalci) a zmíněnou mapou přispěl k vědeckému poznání Amazonie.

D.-k.: deník z plavby po Amazonce (1689-91) - špan. in: P. Pablo Maroni, Noticias auténticas del famoso río MaraEón..., Madrid 1738, & in: Historiadores y cronistas de las misiones, Quito 1960: 255-279; angl. překlad, Edmundson, G.: Journal of the Travels and Labours of Father Samuel Fritz in the River of Amazonas between 1686 and 1723, London 1922; nejdůkladnější edice deníku i korespondence in: Gicklhorn, Josef & Renée: Im Kampf um den Amazonenstrom. Das Forscherschicksal des P. S. Fritz, Prag-Leipzig-Berlin 1943; česky in: Binková, S., Polišenský, J. (ed.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989: 453-476.

L.: Šilhan, F.: P. Samuel Fritz T. J., misionář, cestovatel a první kartograf v údolí amazonském, Zprávy z české provincie T. J. (1928): 44-53; Schubring, Klaus: Der Jesuitenmissionar Samuel Fritz und eine neue "Ausgabe" seiner Aufzeichnungen, Zeitschrift für katholische Geschichte 8 (1976): 328-339.

(sb)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka