Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

FAIT Emanuel - český zeměpisec a národopisec zaměřený převážně na Asii a Afriku

* 18. 7. 1854 Beroun, + 20. 11. 1929 Praha

Studoval na Filozofické fakultě pražské univerzity dějiny, zeměpis, slovanské jazyky, arabštinu a sanskrt. Roku 1894-95 získal doktorát obhájením práce Kavkaz, jeho přírodní krásy, poměry národo-hospodářské, národopis a místopis. Učil na různých středních školách, neúspěšně se ucházel o docenturu na pražské univerzitě. Vykonal řadu výzkumných cest na Kavkaz, do Střední Asie a do severní Afriky. Byl mezi prvními členy České společnosti zeměpisné.

D.-k.: Krym, jeho přírodní krásy a památnosti, Praha 1893; Kavkaz, jeho přírodní krásy, poměry národohospodářské, národopis a místopis, Praha 1894; Ruská Střední Asie, Praha 1901; Středoasijští národové, zvláště na území ruském, Praha 1910.

D.-č./sb.: O jazykové příbuznosti národů uralo-čudských a indoevropských, Škola a život 31 (1885): 11-13, 38-40; Co kyne Africe? Lumír (1887): 191-194 a pokrač.; Urvaši, překlad 3. jednání, 22. zpráva o obecním gymnasii realním, Praha 1889: 15-24; Z Assiutu do Luksoru, Lumír (1892): 340-342 a pokrač; Rus a Britsko v Asii, Sborník české společnosti zeměvědné 3 (1897): 120-126, 187-193; Čínské dráhy, Asijské dráhy, Dráhy v Persii, Sborník české společnosti zeměpisné 4 & 6 (1898 & 1900); Zakaspická dráha, Osvěta 20 (1890): 193-203; Boj s pouští, Sborník české společnosti zeměpisné 4 (1898): 97-102, 129-136; V ovzduší Nové Guinee, Vesmír 27 (1898): 78-79 a pokrač.; Přírodní bohatsví Alžíru, Živa 8 (1898): 262-264, 292-294; Turkmeni a jejich země, Časopis musea království českého 64 (1890): 238-254, 390-404; Merv a jeho oasa, Osvěta 20 (1890): 375-381; Včelařství v chanátu bucharském, Vesmír 33 (1904): 186-187; Kotlina ferganská a Andižan, Sborník české společnosti zeměpisné 9 (1903): 13-23; V Taškentě a Samarkandě, Osvěta 34 (1904): 43-51, 116-126; Pěstování bavlníku ve Fergáně, Vesmír 34 (1905): 30-31 a pokrač.; Tibet, Sborník české společnosti zeměvědné 12 (1906): 129-145; Das Schulwesen im russischen Zentralasien, Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien, Wien 1907: 351-359, 444-458; Profesor dr. Alois Musil a jeho výzkumy, Sborník české společnosti zeměvědné 16 (1910): 141-172 O porevolučním vývoji Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, Zvon 1920, 1921 a 1922.

L.: Stěhule, Josef: Prof. dr. Emanuel Fait, Sborník čs. společnosti zeměpisné 35 (1929): 217-222; Bečka, J.: Chabari toza az šinosoni derina, Sadoi Šarq 1973, č. 5: 127-131.

(jb)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka