Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté


Zpět Zadejte začátek jména:         

BAUDIŠ Josef - český lingvista a indoevropeista

* 27. 8. 1883 Praha, + 4. 5. 1933 Bratislava

Po maturitě na gymnáziu v Křemencové ul. vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity v Praze (část studijní doby ale strávil na univerzitách v Heidelbergu a Berlíně), kde poslouchal též přednášky prof. J. Zubatého (sanskrt aj., PhDr. 1906). Zprvu byl činný jako gymnaziální profesor (1906-11) a po obhájení habilitační práce (o perfektech typu sanskrtského dadáu a jajňáu) jako docent české univerzity pražské v oboru indoevropského srovnávacího jazykozpytu, jakož i staré a střední irštiny (do 1914). Světová válka ho zastihla na třetí studijní cestě v Irsku a Anglii, kde byl jako občan nepřátelského státu i s manželkou internován a do ČSR se vrátil až po válce. Od roku 1919 byl mimořádným profesorem FF UK a od 1924 řádným profesorem (a v letech 1925-26 i děkanem) Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě v oboru všeobecného a srovnávacího jazykozpytu a keltologie. Byl členem České akademie věd a umění (od 1924), členem Royal Irish Academy v irském Dublinu, jakož i členem a tajemníkem Filological Society v Londýně.

D.-k.: Studie o perfektech typu sskr. dadáu a jajňáu, Praha 1910, 72 s.; Řeč. Úvod do obecného jazykozpytu, Bratislava 1926, 169 s.; Struktura jazyků indoevropských, Bratislava 1932, 212 s.

L.: B. K. MSN, díl 1., Praha 1925: 176; OSNND, díl 1., sv. 1., Praha 1930: 484; Hujer, O.: Josef Baudiš, Listy filologické 60 (1933), 1: 205-206; Příruční slovník naučný, díl 1., Praha 1962: 182; Encyklopédia slovenská, sv. 1., Bratislava 1977: 159-160; Jandourek, P.: Počátky indologie v českých zemích. Studium sanskrtu v rámci srovnávacího jazykozpytu [nepubl. diplomová práce], FF UK, Praha 1974: 99-101.

(mk)


Počet nalezených záznamů: 1
Hlavní stránka