Vážení uživatelé,

v současné době máte k dispozici databázi KDO BYL KDO - čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, která vychází z původního textu stejnojmenné knihy. Budeme vám vděčni za všechny připomínky jak ke struktuře a vyhledávání v databázi, tak k jejímu případnému upřesnění a doplnění. To se týká zejména změn adres, telefonů či e-mailů jednotlivých institucí, ale také bibliografických i životních údajů osobností. Předpokládáme, že databáze bude dvakrát ročně aktualizována (termíny konec roku/léto, přičemž koordinací v rámci Orientálního ústavu AV ČR je pověřen dr. Jan Filipský - orientalistika, afrikanistika, v rámci Střediska iberoamerický studií FF UK pak PhDr. Simona Binková a Mgr. Markéta Křížová - iberoamerikanistika).

Za důležitou morální a rovněž finanční podporu ři realizaci projektu tohoto slovníku na Internetu děkujeme především Orientální ústavu AV ČR a jeho řediteli doc. dr. Josefu Kolmašovi a Středisku ibero-amerických studií FF UK a jeho vedoucímu prof. dr. Josefu Opatrnému.

Pevně věříme, že databáze bude dobře sloužit nejen profesionálním orientalistům, afrikanistům, amerikanistům a historikům, ale také, publicistům a všem početným zájemcům o země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. A pokud Vás databáze zaujme, můžete si (do rozebrání zásob) objednat i její knižní podobu. Současně si vám dovolujeme představit tituly LIBRI, které se tematikou zemí Asie, Afriky a Amerika zabývají.

Pište nám tedy buď e-mailem na adresu webmaster@libri.cz nebo poštou do nakladatelství LIBRI.

V Praze dne 1. září 2001

Za nakladatelství LIBRI
PhDr. František Honzák, šéfredaktor


Tituly LIBRI zabývající se tematikou Asie, Afriky a Ameriky:

Obecné příručky:

Mimo jiné připravujeme:


Zpět