Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-T Zpět na abecední vyhledávání V->

UHLÍŘ Kamil - český hispanista, iberoamerikanista

* 12. 7. 1923 Praha, + 5. 5. 1983 Praha

Studoval romanistiku na pražské Filozofické fakultě UK, kde v roce 1949 obhájil doktorskou práci Španělsko v tvorbě Julia Zeyera. V letech 1956-59 pobýval jako diplomat v Argentině a krátce také v Uruguayi a tento pobyt ovlivnil jak jeho pozdější tematickou orientaci, tak překladatelskou činnost, v níž se projevilo bezprostřední poznání regionu. Po návratu z Jižní Ameriky se stal vědeckým pracovníkem Kabinetu pro moderní filologii ČSAV, kde se soustřeďoval na hispanoamerickou literaturu. Po roce 1969 byl těžce postižen normalizačními poměry, musel opustit akademii a živil se fyzickou prací.

Jeho badatelský zájem se orientoval kromě španělské literatury zejména na literaturou argentinskou. V jeho syntetickém pojetí dějin literatury se projevovalo vidění literatury jako hledání cesty k vlastnímu literárnímu výrazu. Velký význam pro českou iberoamerikanistiku měl v tomto ohledu učební text Nástin dějin argentinské literatury od počátků do roku 1910. Projekt Dějin latinskoamerické literatury, na němž pracoval v čele týmu hispanistů v ČSAV na konci 60. let, už nemohl uskutečnit. Pro rozvoj české iberoamerikanistiky měla velkou důležitost i jeho práce překladatelská, doprovázená zasvěcenými doslovy děl latinskoamerických autorů, které v Československu v 60. letech vycházely. Projevil se zde jeho odklon od pojetí literatury jako ilustrace společenské reality a snaha představit latinskoamerickou prózu jako zdroj nové vypravěčské imaginace. Tento pohled se projevil zejména v uvedení děl Jorge Luise Borgese a Julia Cortázara. K významným počinům patří i Uhlířovy překlady paraguayského spisovatele Augusto Roa Bastose a mexického autora Otavia Paze.

D.-k.: Nástin dějin argentinské literatury, Praha 1967, 278 s; (spoluaut.), Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999.

D.-č./sb.: Medailon D. F. Sarmienta, in: Světová kulturní výročí, Praha 1961; Boj o kladného hrdinu v současném latinskoamerickém románu, Časopis pro moderní filologii (1963).

L.: Anna Housková: Hispanista Kamil Uhlíř, Svět literatury 4/1992: 85-86.

(ah)

ULIČNÝ Miloslav - český pedagog-hispanista, překladatel ze španělštiny a italštiny, básník

* 18. 7. 1942 Pravčice na Kroměřížsku

Studoval španělský a italský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze (1960-65, PhDr. 1982), kubánskou literaturu na Havanské univerzitě (půlroční studentská stáž 1964-65) a dějiny Latinské Ameriky na Národní mexické autonomní univerzitě UNAM (půlroční stáž 1976-77).

Pracoval jako redaktor a překladatel v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu (1966-71), vedoucí propagace v Díle (1971-73), odborný pracovník v Orientálním ústavu ČSAV (1973-80) a jako redaktor a překladatel ve svobodném povolání (1981-93). Od 1993 působí jako pedagog v Ústavu translatologie FF UK. Přednáší o španělské a hispanoamerické literatuře, vede semináře teorie a kritiky překladu, podtitulkování a dějin a metodiky překladu.

Vedle překladatelské a spisovatelské práce (překlad 20 knižních titulů a 5 divadelních her, 200 španělských a latinoamerických, jakož i 100 italských filmů, autor řady rozhlasových pořadů, asi 100 článků a recenzí, mnoha slovníkových hesel a 7 sbírek vlastní poezie) se věnuje zejména dějinám a kritice překladu.

Je členem Obce překladatelů (1991-93 její místopředseda), Obce spisovatelů, českého PEN klubu, Výboru Občanského sdružení Dilia. Získal čestné uznání nakladatelství Práce (1988) za antologii Sluneční hodiny, dvě prémie Nadace Českého literárního fondu (1993 a 1995) za antologii Stín ráje a za překlad Písně o Cidovi a je držitelem medaile Centro de Estudios Poéticos Hispánicos (Madrid, 1991) "za překladatelské šíření poezie španělského jazyka".

D.-k.: PŘEKLADY: (spoluaut.), William Shakespeare: Sonnets. Sonety [17 sonetů], Československý spisovatel, Praha 1976, 176 s.; Pablo Neruda: Sídlo na zemi, Odeon, Praha 1976, 261 s.; (spoluaut.), Obrys mušle. Poezie španělské avantgardy, Československý spisovatel, Praha 1979, 127 s.; Juan Ramós Jiménez: Daleké zahrady [přel., doslov], Odeon, Praha 1981, 262 s.; Federico García Lorca: Uzavřený ráj (výbor z díla), Odeon, Praha 1983, 325 s.; Osmdesátý poledník. Kubánská poezie 20. století (výbor), Melantrich, Praha 1984, 190 s.; (spoluaut.), Nový hymnus. Deset kubánských básníků, Československý spisovatel, Praha 1984, 136 s.; Sluneční hodiny. Sto let mexické poezie, Práce, Praha 1988, 279 s.; Julio Cortázar: Jistý Lukáš [přel., doslov], Mladá fronta, Praha 1991, 141 s.; Stín ráje. Tisíc let španělské poezie [přel., úvod, medailony], Práce, Praha 1992, 260 s.; Píseň o Cidovi [přel., doslov], Práce, Praha 1994, 144 s.; Pedro Calderón de la Barca: Čarodějný mág, Národní divadlo, Praha 1995 [česká premiéra 9. 2. 1995, text překladu v programu představení]; Gustavo Adolfo Bécquer: Sloky, Mladá fronta, Praha 1998.

VLASTNÍ TVORBA: První brázda (verše), Mladá fronta, Praha 1977, 65 s.; Druhý pokus (verše), Československý spisovatel, Praha 1981, 80 s.; Třetí možnost (verše), Kalina Publications, Praha 1990, 71 s.; Nervy v kýblu (písňové texty), Nová vlna, Praha 1990, 90 s.; Čtvrtá třetina (verše), Nová vlna, Praha 1991, 84 s.; Nultá série (verše), Nová vlna, Praha 1992, 74 s.; Achillova pátá (verše), Nová vlna, Praha 1995, 99 s.

D.-č./sb.: Územní spory v Latinské Americe, NO 32 (1977), 6; Moderní mexické výtvarné umění a poezie, NO 33 (1978), 2; Sociální tendence v mexickém filmu, ibid., 10; Diego a Frida, Frida a Diego, NO 36 (1981), 6; Znamení na křižovatkách. Mladí kubánští básníci, Světová literatura (1984), 1; Mexiko je jen jedno, Nové knihy 12. 1. 1989; ad.

L.: Kdo je kdo 91/92, Praha 1991; Kdo je kdo 94/95, Praha 1994; Slovník českých spisovatelů, Academia 1997.

(A)


Zpět na abecední vyhledávání