Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-R Zpět na abecední vyhledávání S->

ŘÍMAŘ Jakub Josef - český misionář

* 30. 8. 1682 Kroměříž, + 5. 3. 1755 Brno

Studoval v piaristickém gymnáziu v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Roku 1706 se stal knězem a jako představitel řádu františkánů přijal jméno Jakub. Krátce působil v dačickém a později v bechyňském klášteře. V roce 1711 dostal řádové svolení k misijnímu působení, odjel do Říma, v únoru 1712 byl vybrán do misie v Habeši. Po příjezdu do Alexandrie (30. 6. 1712) se vydal do Káhiry. Roku 1714 odplul na Kypr, poté do Saidy (Sidonu) a do Jeruzaléma. Z Jeruzaléma pak opět cestoval do Káhiry. Roku 1715 se vypravil ještě se dvěma františkány P. Apolinářem de Conjola z Tridentu a Theodorichem Wolfem do Habeše a na Sokotru. Roku 1716 dorazili misionáři do Jemenu, kde působili v Hodejdě a Mekce. Pak pokračovali v cestě na Sokotru, do sousedství Habeše a potom do Indie. Samotnou Habeš tehdy Římař nenavštívil. Cestoval po východní Africe, odkud se pak vydal přes východní Indii a přes Ameriku do Evropy, do Ostende a do Říma. Tyto jeho cesty trvaly od 7. 9. 1715 do 28. 4. 1721.

Po návratu do Evropy byl pověřen na další tři roky misijní činností. Byl navržen pro své velké jazykové znalosti za biskupa smyrenského, ale k volbě nedošlo. Také se měl stát v Římě generálním lektorem arabského jazyka na misijním ústavu. Koncem roku 1722 odjel z Říma do Káhiry v hodnosti prefekta egyptských misií a apoštolského pronotáře. 1723 se usadil v hornoegyptském Achmimu. 1726 byl jmenován představeným hornoegyptské misie se sídlem v Girge. 1729 se vrátil na Moravu, 1732-35 pobýval ve Znojmě a 1737 odcestoval znovu do Egypta. V hodnosti apoštolského vikáře tam zůstal až do 1752. Z Káhiry podnikal vizitační cesty do Horního Egypta 1738, 1742 až 1743 a 1748. Po roce 1752 odmítl již třetí obnovení prefektury a vrátil se do Evropy. Zemřel ve františkánském klášteře v Brně.

Římař si psal latinsky deník Itinerarium, který má 630 s. kvartového formátu; líčí zde svoje cesty v letech 1711-26. Na konci druhé části je cizí rukou připsána poznámka, která zaznamenává Římařův pobyt na Moravě v letech 1730-36 a pobyt v Egyptě 1737-52. Ve svých denících podal topografický popis míst ležících při Nilu z Alexandrie až do Garbe na hranicích Senáru na Modrém Nilu.

D.-rkp.: Rukopisy uložené v odd. rukopisů Národní knihovny: Itinerarium Missionum Apostholicarum (Re 13); Varia Medicinalia pro Missionibus Orientalibus (Vb 27).

L: Procházka, J.: Čeští františkáni v Habeši, Praha 1937; Vilhum, F. X.: Čeští misionáři v Egyptě a v Habeši, Praha 1946; Kalista, Z.: Cesty ve znamení kříže, Praha 1947: 228-237; Petráček, K.: Handschriften zur Kenntnis Agyptens und Abyssiniens im 18. Jhdt. Aus der Bibliotheca Pragensis in Conventum Fratrum S. Francisci Reformatorum S. Mariae ad Nives, ArOr 23 (1955): 90-98; Petráček, K.: Jakub Římař aus Kroměříž. Descriptio Aethiopiae seu Abissiniae (Land und Leute), ArOr 25 (1957): 334-383; Petráček, K.: Český přínos k poznání Ethiopů a jejich země, Československá etnografie 1958/6: 55-69; Kunský, J.: Čeští cestovatelé, Praha 1961, díl I.: 279-282; Petráček, K.: Der angebliche Aufenthalt von J. J. Římař in Nordost-Afrika und der Verfasser von Descriptio Aethiopiae, Annals of the Náprstek Museum 1 (1962): 91-99; Wolf, J.: Podíl českých a slovenských badatelů na poznání Afriky, in: B. Davidson, Africká minulost, Praha 1972: 219; Wolf, J., Studia Ethnologica, Praha 1979: 45-46; Grulich, R.: Der Beitrag der böhmischen Lander zur Weltmission des. 17. und 18. Jahrhunderts, Königstein 1981; M. Krása a J. Polišenský, Czech Missionary's First Hand Accont of the 18th Century Ethiopia, Arabia and India, ArOr 61 (1993): 85-90; J. a M. Martínkovi, Kdo byl kdo - naši cestovatelé a geografové, Libri, Praha 1998, 370-371.

(jj)


Zpět na abecední vyhledávání