Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-H Zpět na abecední vyhledávání I->

CHALOUPKA David - český knihovědec a informační pracovník

* 14. 2. 1965 Praha

Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor vědecké informace a knihovnictví se specializací na knihovědu (1984-88), 1990 získal titul PhDr.

V letech 1991-94 působil ve Státním židovském muzeu jako odborný pracovník knihovny, později jako kurátor grafické sbírky a hlavní kurátor sbírkových fondů (1993-94). V letech 1995-98 pracoval jako odborný pracovník knihovny Orientálního ústavu AV ČR a od roku 1998 jako její vedoucí. V letech 1996-98 byl výkonným redaktorem časopisu Nový Orient.

V rámci muzejního působení se zabýval organizací výstav židovského rituálního umění a výstav židovských umělců 20. století. Publikuje odborné (Judaica Bohemiae) a populárně vědecké studie a články (Nový Orient, Starožitnosti a užité umění ad.) se zaměřením na výtvarné orientalismy (zejména japonismy) v českém a evropském umění 19. a 20. století, tvorbu židovských výtvarníků 20. století, dějiny české grafiky a ilustrace. Spolupracuje na výstavních projektech, vyvíjí recenzní a bibliografickou činnost.

D.-k.: (spoluaut. Jiroušková, Jana), Nový Orient. Článková bibliografie. Ročník 1.-50. (1945/6-1995), OÚ AV ČR, Praha 1998, 343 s.

D.-č./sb.: Thematische Bibliographie für die Zeit von 1990-1991, Judaica Bohemiae 28 (1992): 93-99; Graphische Werke von Alfred Justitz, Judaica Bohemiae 29 (1993): 81-93, 18 fot.; (spoluaut. Dupačová, Gabriela), Thematische Bibliographie für die Zeit von 1991-1992, ibid.: 101-106; Buchillustrationen von Alfred Justitz, Judaica Bohemiae 32 (1997): 145-151, 3 fot.; (spoluaut. Novák, Vlastimil), Unusual Composition: A Textile of Islamic Provenance as a Part of a Torah Curtain, ArOr 65 (1997), 3: 271-274, 2 obr.; Hugo Steiner-Prag und die Bühnenausstattung zur Oper "Golem" von Eugen d'Albert, Judaica Bohemiae 33 (1998): 87-96.

(A)

CHALOUPKOVÁ (roz. Doržijeva) Lygžima - mongolistka a tibetoložka burjatské národnosti působící v Praze

* 8. 3. 1954 Aginskoje (Rusko)

V letech 1971-77 vystudovala Orientální fakultu Leningradské státní univerzity, obor mongolská a tibetská filologie u prof. L. K. Gerasimovičové, doc. Z. K. Kasjaněnkové a doc. B. I. Kuzněcova. Zároveň absolvovala roční stáž na Mongolské státní univerzitě v Ulánbátaru (1974-75). Během studia se provdala za čs. občana a přestěhovala se do Československa. V letech 1978-82 byla na studijním pobytu na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK, kde se podílela na studijních cyklech "Úvod do mongolistiky" a "Dějiny mongolské literatury". Poté krátce (1982-84) pracovala jako odborná pracovnice v Orientálním ústavu AV ČR. Roku 1990 složila rigorózní zkoušku na FF UK v oboru literatura Asie a Afriky a získala titul PhDr. Od září 1990 působila na katedře Východní Asie FF UK, vyučovala "Úvod do tibetanistiky" a "Základy klasické tibetštiny". Od roku 1995 pracuje jako odborná pracovnice Orientálního ústavu AV ČR; rovněž vyučuje dálkové posluchače základům klasické tibetštiny na Státní jazykové škole.

Zabývá se literaturou, kulturou a náboženstvím národů Východní Asie, zejména Tibeťanů, Mongolů a Burjatů. Studovala též řešení národnostní otázky v Číně, situaci v Tibetu a ve Vnitřním Mongolsku. Podílela se na přípravě bibliografie o Vnitřním Mongolsku. Psala o buddhistických džátakách a jejich tibetských komentářích. V současné době se zabývá sbírkami dháraní v tibetských a mongolských mutacích, provádí katalogizaci tibetských rukopisů a xylografů v knihovně Orientálního ústavu. Její badatelská činnost byla přerušována dlouhodobými pobyty v cizině, kam doprovázela manžela-diplomata.

D.-č./sb.: Ob izučenii "Kav'jadarši" Dandina v Mongolii, ArOr 50 (1982), 4: 309-316; Mongold Dandiny "Zochist ajalgúny tolijg" sudalž bajgá n', Dornodachiny sudlalyn asúdal 2 (9), 1983: 79-84; Izučenije Central'noj Azii v Burjatii, ArOr 51 (1983), 3: 240-248; Tibetskij avtonomnyj rajon, in: Šima, I.-Dalaj, Čuluuny (ed.), Položenije někotorych avtonomnych rajonov KNR. Vnutrenňaja Mongolija, Sin'cjan, Tibet (1976-1983). Mongolské národnosti ČLR, sv. 4, Praga - Ulan-Bator 1984: 114-155; Tövdijn avtonomit rajon (TAR), in: BNCHAU-yn undestnij zarim avtonomit rajony bajdal (1976-1983), Ulánbátar 1987: 90-118; Někotoryje aspekty rešenija nacional'no-jazykovogo voprosa v Avtonomnom rajoně Vnutrenněj Mongolii, in: Olon ulsyn mongolč erdemtnij IV ich chural. II bot'. Fourth International Congress of Mongolists II., Ulan-Bator 1984: 379-393; Buddhismus v Mongolsku, NO 40 (1985), 1: 19-21; "Girljanda džatak" Arjašury v Tibetě, in: Buddizm i literaturno-chudožestvennoje tvorčestvo narodov Central'noj Azii, Novosibirsk 1985: 33-42; Mongolskije narody KNR. Bibliografičeskij obzor (1947-1985), in: Mongolské národnosti ČLR, sv. 2/1, 157 s., sv. 2/2, 158-270 s., Praha - Ulán-Bátar 1986; Minulost a přítomnost Bagdádu, NO 42 (1987), č. 8: 231-233; Mezinárodní seminář "Počítače a tibetská medicína", Zprávy České orientalistické společnosti XXX/ XXXI (1989-90), 1: 101-103; Arya-śura's Jataka-mala as a commentary to the six paramitas in Tibet, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae XLIII (1989), 2-3: 217-222; Cendín Damdinsüren (K nedožitým osmdesátinám mongolského spisovatele), Literární měsíčník XVIII (1989), č. 1: 138-139; Vklad doktora P. Pouchi v izučenije Central'noj Azii, Cybikovskije čtěnija. Tezisy dokladov i soobščenij, Ulan-Ude 1989: 129-131; Bílá Tára v Tibetu, NO 50 (1995), 5: 185-189; Tisíc let eposu o Geserovi, Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska VI (1995), 4: 28-29; Sympozium o eposu Geser v Číně, Informační bulletin Společnosti přátel Mongolska VII (1996), 3-4: 63-64; Slovník tibetských slov, in: A. David-Neelová, Zakázanou zemí. Cesta Pařížanky do Lhasy, Praha 1996: 357-364; Atlas tibetské medicíny, NO 51 (1996), 5: 195-197; Burjatský epos o Geserovi, NO 51 (1997), 1: 21-24; The Tibetan Dharani Collection in the Library of the Oriental Institute, Prague. Supplement to ArOr 65 (1997), 2, 68 s.; Z dějin ruské mongolistiky I-II, NO 53 (1998), 2: 75-79; 3: 115-118; Kak Geser vojeval s Način-chanom, in: Materialy naučnoj konferencii "Cybikovskije čtěnija" 7, Ulan-Ude 1998: 221-226; Tibetská kolekce dháraní, NO 54 (1999), 1: 26-30.

(A)

CHALUPA Jiří - český hispanista a iberoamerikanista

* 31. 5. 1966 Brno

Vystudoval historii, českou a španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1986-91). Po absolutoriu nastoupil jako asistent na katedru románské filologie FF UP se zaměřením na dějiny a literaturu Španělska a Latinské Ameriky, kde dodnes působí jako odborný asistent. Během let 1991-94 absolvoval postgraduální studium (z toho školní rok 1992-93 na Univerzitě v Salamance), které ukončil obhajobou práce Proces demokratické transformace Španělska po pádu frankistické diktatury.

Zabývá se zejména moderními dějinami Španělska a Latinské Ameriky, obzvláštní pozornost věnuje problémům diktátorských režimů 20. století. V tisku (nakladatelství Votobia) je jeho kniha o pádu frankistického režimu ve Španělsku a pro nakladatelství Lidové noviny připravuje knihu o historii Argentiny, Chile a Uruguaye, která vyjde v řadě Dějiny států.

D.-k.: Historia y geografía de América Latina, Olomouc 1997, 96 s.; (spoluaut. Černý, Jiří, Mohaplová, Anna), EspaEa. Geografía, historia, arte, Olomouc 1992, 83 s.

D.-č./sb.: Španělé před Bílou horou a po ní, Dějiny a současnost 14 (1992), 5: 2-5; Pětisté výročí - důvod k oslavám? Žurnál UP 2 (1992), zvl. číslo vydané při příležitosti pětistého výročí objevení Ameriky; Brevísima relación de la transición democrática española, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 68, Romanica Olomucensia V., Olomouc 1994: 59-62; Los retornos de John Sunday (La Argentina de Juan Domingo Perón y el populismo), in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 69, Romanica Olomucensia VI., Olomouc 1996: 13-20; Boj bez konce. Cesta baskického separatismu od mýtů k teroru, Respekt VIII (10.-16. 3. 1997), 11: 19; Diktátor z boží vůle. Pokus o portrét Francisca Franka, Dějiny a současnost 19 (1997), 1: 23-28.

(A)

CHARVÁT Petr - český orientalista, archeolog a historik raně státní společnosti

* 12. 1. 1949 Praha

Vysokoškolská studia zahájil v letech 1967-68 na Filozofické fakultě UK v Praze (obor archeologie - historie u prof. J. Filipa a F. Grause), poté absolvoval jednoroční studium afrických dějin, angličtiny a francouzštiny na Lagoské univerzitě v Nigérii a po návratu (1969-73) pokračoval jako posluchač FF UK na oborech klínopis a archeologie u prof. L. Matouše a J. Filipa. Během studijního pobytu v Egyptologickém ústavu UK (1973-74) vypracoval a obhájil disertační práci Zdobená keramika z Ptahšepsesovy mastaby v Abusíru a 1975 získal titul doktora filozofie (PhDr.). V letech 1975-78 absolvoval interní aspiranturu v Archeologickém ústavu ČSAV, kde po obhajobě kandidátské disertace Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století získal hodnost kandidáta věd (CSc.) a začal působit jako vědecký pracovník. Prováděl projekty krajinné archeologie, zkoumal městská a venkovská sídliště a pohřebiště. V letech 1982-84 pracoval jako člen týmu konzultantů na archeologickém výzkumu, konaném v rámci projektu UNESCO "Kulturní trojúhelník" v buddhistickém klášteře Abhajagiri vihára (1. tis. po Kr.) v Anurádhapuře (Šrí Lanka). Roku 1985 hostoval na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, 1989 se zúčastnil v rámci britské archeologické expedice výzkumu protohistorické lokality Džemdet Nasr v Iráku.

Od roku 1990 je vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu AV ČR a zároveň pedagogicky působí na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK. Roku 1995 obhájil habilitační práci On Slavs, Silk and the Early State: The Town of Čáslav in the Pristine Middle Ages, za niž mu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně udělila docenturu. Ve stejném roce obhájil monografii Ancient Mesopotamia - Humankind's Long Journey into Civilization jako doktorskou disertační práci a získal hodnost doktora věd (DrSc.).

Roku 1996 se podílel na české archeologické expedici v Libanonu a od téhož roku je členem Španělské archeologické mise v Turecku. V letech 1991-99 byl starostou muzejního a vlastivědného spolku Včela čáslavská v Čáslavi. Jeho výzkumné působení bylo 1996 oceněno Cenou ministra školství ČR.

Zaměřuje se hlavně na vznik a nejstarší vývoj raných států, zejména Sumeru a na dálkové kontakty a spoje českých zemí v raném středověku (do 1000). Zejména přispěl k sociálně historické interpretaci nejstarších otisků pečetí na hlíně jako dokladů recipročních a redistribučních činností a počátků zdanění. Od roku 1980 rovněž působí jako překladatel archeologické a historické literatury z češtiny do angličtiny.

D.-k.: Keramika z areálu Ptahšepsesovy mastaby v Abusíru [nepubl. diplomová práce], UK, Praha 1973; Zdobená keramika z Ptahšepsesovy mastaby v Abusíru [nepubl. disertační práce], UK, Praha 1974; Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století [nepubl. kandidátská disertace], Archeologický ústav ČSAV, Praha 1978; Czechoslovak Excavations at Abusir. The Mastaba of Ptahshepses. The pottery, Univerzita Karlova, Praha 1981; (spoluaut.), Vyvraždění Slavníkovců, Melantrich, Praha 1992; Ancient Mesopotamia - Humankind's Long Journey into Civilization, Dissertationes orientales 47, Oriental Institute, Prague 1993, 368 s.; (spoluaut.), J. Bouzek (ed.), Ceylon Between the East and West - Anuradhapura, Abhayagiri Vihara 1081-1984. Excavations and Studies, Charles University, Prague 1993; (spoluaut.), Lidé v dějinách - Starověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy, Fortuna, Praha 1995; (spoluaut.), Dějiny evropské civilizace I., Paseka, Praha - Litomyšl 1995; (koed.), Ibrahim ibn Ya'kub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D., Oriental Institute, Praha 1996; On People, Signs and States - Spotlights on Sumerian Society, c. 3500-2500 B. C., Oriental Institute, Prague 1997, 117 s.; (spoluaut.), Encyklopedie starověkého Předního východu, Libri, Praha 1999.

D.-č./sb.: Pre-Sargonic Adab, ArOr 42 (1974): 161-166; The Oldest Royal Dynasty of Ancient Mesopotamia, ArOr 44 (1976): 346-352; The toggle pins and their diffusion throughout the Old World during the Early Bronze Age, Památky archeologické 67 (1976): 341-358; Notes on the origin and development of the lotus flower decoration, Památky archeologické 68 (1977): 317-322; The Growth of Luzalzagesi's Empire, in: B. Hruška - G. Komoróczy (ed.), Festschrift Lubor Matouš I., Budapest 1978: 43-49; The Bes Jug - Its Origin and Development in Egypt, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 107 (1980): 46-52; Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století, Archeologické rozhledy 32 (1980): 274-279; The Kish Evidence and the Emergence of States in Mesopotamia, Current Anthropology 22 (1981), 6: 686-688; Early Ur - War Chiefs and Kings of Early Dynastic III., Altorientalische Forschungen IX (1982): 43-59; (s P. Břicháčkem a V. Matouškem), Zpráva o záchranném výzkumu v Berouně 1979-1980, Archeologické rozhledy 35 (1983): 377-386; An Egyptian scarab from Sri Lanka (Ceylon), Göttinger Miszellen 70 (1984): 19-25; Velká Morava a koptský Egypt, Památky archeologické 77 (1986): 5-17; The name Anzu-dSud3 in the Texts from Fara, in: K. Hecker - W. Sommerfeld (ed.), Keilschriftliche Literaturen - Ausgewählte Vorträge der XXXII. Rencontre Assyriologique Internationale, Münster 8.-12. 7. 1985, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1986: 45-53; (spoluaut. J. Bouzek, J. Břeň), The chronology of the local pottery and other finds and features uncovered in the SW sector of the Abhayagiri Vihara (Anuradhapura, Sri Lanka), Archeologické rozhledy 38 (1986): 241-262; The origin of Sumerian States. A modest proposal, in: P. Vavroušek - V. Souček (ed.), ŠULMU. Papers on the ancient Near East presented at International Conference of socialist countries (Prague, Sept. 30 - Oct. 3, 1986), Charles University, Prague 1988: 101-132; Archaeology and social history: The Susa sealings, Ca. 4000-2340 BC., Paléorient 14 (1988), 1: 57-63; Náčelnictví či raný stát? Památky archeologické 80 (1989): 207-222; Plus ultra: Kolonizace a její mechanismy v předindustriální společnosti, Památky archeologické 81 (1990): 458-465; Pre-Christian religion of the Slavs of Bohemia and Moravia: Shades in a cave, in: Medieval Europe 1992 - Religion and Belief, Pre-Printed Papers, Vol. 6, York 1992: 5-9; The token of the covenant: Stamp seals of the ancient Near East, ArOr 60 (1992): 279-285; Notes on the social structure of Bohemia in the 11th-12th century, Památky archeologické 83 (1992): 372-384; Out of Sight, out of Mind: the limits of Archaeological Vision, in: J. Prosecký (ed.), Ex pede pontis - Papers presented on the occasion of the 70th anniversary of the foundation of the Oriental Institute, Prague, Oriental Institute, Prague 1992: 86-93; Prehistoric Exchange on the Iraqui Territory: A Few Comments, Altorientalische Forschungen 20 (1993), 1: 21-33; External contacts of Sri Lanka in the 1st millenium AD (Archaeological Evidence from Mantai), ArOr 61 (1993): 13-29; Uruk IV society: Evidence of the script, in: J. Zablocka - S. Zawadzki (ed.), ŠULMU IV. - Everyday Life in the Ancient Near East. Papers presented at the International Conference Poznań, 19-22 September 1989, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 1993: 53-61; Pig, or, on Ethnicity in Archaeology, ArOr 62 (1994): 1-6; On Slavs, Silk and the Early State: The Town of Čáslav in the Pristine Middle Ages, Památky archeologické 85 (1994), 1: 108-153; The seals and their functions in the Halaf- and Ubaid cultures (A case study of Materials from Tell Arpachiyah and Nineveh 2-3), in: R. -B. Wartke (ed.), Handwerk und Technologie im Alten Orient - Ein Beitrag zur Geschichte der Technik im Altertum. Internationale Tagung Berlin, 12.-15. März 1991, Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1994: 9-16.

L.: Kolmaš, Josef: Cena ministra vědeckému pracovníkovi Orientálního ústavu, NO 51 (1997), 1: 36-37.

(A)

CHARVÁTOVÁ (roz. Vidmanová) Anežka - česká romanistka a překladatelka

* 19. 3. 1965 Praha

Studovala moderní filologii (francouzština a španělština) v letech 1983-88 na Filozofické fakultě UK v Praze (iberoamerickou literaturu u doc. H. Vydrové), 1987-88 pobývala na šestiměsíční stipendijní cestě na Kubě. Roku 1988 získala na základě práce o totálním románu v díle M. Vargase Llosy titul PhDr. V letech 1988-91, 1993 absolvovala stáž a aspiranturu v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (AV ČR), od 1993 pracuje jako nezávislá překladatelka. Roku 1988-89 vyučovala španělskou literaturu na FF UK; od října 1997 zde působí jako externí vyučující hispánské literatury. Je členkou redakce časopisu Svět literatury vydávaného Ústavem komparatistiky FF UK.

Zabývá se hispanoamerickým románem a kubánskou exilovou literaturou. Překládá ze španělštiny, italštiny a francouzštiny. Píše recenze a články o hispanoamerické literatuře do tisku a odborných časopisů. Je autorkou asi 250 hesel o argentinských, paraguayských a některých kubánských autorech ve Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (Libri, Praha 1996).

D.-k.: PŘEKLADY: Reinaldo Arenas: Než se setmí, Československý spisovatel, Praha 1994, 308 s. [doslov "Poslední výkřik z tropického soumraku"]; Tomás Eloy Martínez: Evita, Alpress, Knižní Klub, Praha 1997, 337 s.; Isabel Allendová: Paula, Slovart, Praha 1998.

D.-č./sb.: Conversación en La Catedral de Vargas Llosa como novela total, Ibero-Americana Pragensia XXIII (1989): 29-43; Ernesto Sábato, Pascal moderní doby, Tvar (1993), 12: 6; Akt rozpolcené duše. Unamunův román Mlha, Světová literatura 39 (1994), 8: 60-72; Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza), Revolver Revue 31/1996: 193-275 [celkový přehled, medailony vybraných autorů a přeložené ukázky z jejich díla: J. Lezama Lima, G. Cabrera Infante, H. Padilla, S. Sarduy, R. Arenas, R. Valero].

PŘEKLADY: Aínsa, Fernando: Potřeba utopie, Iniciály 16, duben 1991, II: 16-19; Eliade, Mircea: Stesk po počátcích, Světová literatura 38 (1993), 6: 59-68; Bergamín, José: Calderónova Rosaura: Zápletka a láska, Světová literatura 39 (1994), 8: 26-28; de Ventós, Xavier Rubert: Klasičnost Španělska, ibid.: 36-42; Trías, Eugenio: Krásné a hrůzné, ibid.: 43-48; Savater, Fernando: Cizinec v Sacramentu, Země draků, ibid.: 49-53 a 54-58.

(A)


Zpět na abecední vyhledávání