Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

<-B Zpět na abecední vyhledávání Č->

CEJPEK Jiří - český íránista

* 20. 2. 1921 Vídeň, +18. 4. 1986 Praha

Vystudoval reálné gymnázium v Praze, pak byl za války totálně nasazen na odklizovacích pracích v Německu a 1945 začal studovat na Filozofické fakultě UK v Praze u prof. J. Rypky, F. Tauera, R. Růžičky a V. Lesného. Roku 1951 obhájil doktorskou disertační práci Iranica. Einige Bemerkungen über manche Ausdrucksweisen der durativen Aktionsart im Iranischen. Byl pak zaměstnán v Československo-sovětském institutu, v letech 1970-71 v Orientálním ústavu ČSAV, do odchodu do důchodu v Ústavu československých a světových dějin v oddělení hospodářských dějin a historické kartografie. Zabýval se bádáním v oblasti předovýchodního folklóru, zajímal se rovněž o starou hudbu a má bohatou recenzní činnost.

D.-č./sb.: Ta'zije, pašijové hry stoupenců ší'y, NO 6 (1950): 206-207; Íránská lidová tvořivost, in: J. Rypka a kol., Dějiny perské a tádžické literatury, Praha 1956: 343-401, 455-459 (2. vyd., Praha 1963, něm. překlad, Lipsko 1959, angl. Dordrecht 1968); Die verbale Periphrase als ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Neupersischen und Tagikisch, ArOr 24 (1956): 171-182; Příspěvky ke studiu tádžické lidové slovesnosti, Čs. etnografie 7 (1959), 1: 29-58; Lidová epika a současný Sovětský východ, NO 15 (1960): 208-209; Existuje arabský lidový epos? Zprávy ČSO 3 (1961), 2: 142-146; Etnogeneze současného obyvatelstva Asie. Historický vývoj a kultura obyvatelstva Asie. Etnostatistika národů Asie, in: Zeměpis světa. Asie bez asijské části SSSR, Praha 1965: 49-73; The Father-Son Combat as seen by an Iranist, Yádnáme-ye Jan Rypka, Praha 1967: 247-254; Nad slovníky spisovatelů, Světová literatura 16 (1971), 4: 248-253; Pétis de la Croix und seine Übersetzung des iranischen Volksbuches Les mille et un jour (Tausend und eine Nacht), AUC, Philologica Pragensia 3 (1971): 98-116; Příběh nogajského prince Kalafa a princezny jménem Túránducht, Světová literatura 18 (1973): 120-159.

L.: Bečka, J.: Tádžický folklór a Jiří Cejpek, NO 45 (1990): 59; -red-: Dvě opomenutá výročí Jiřího Cejpka, NO 52 (1997): 37-38.

(jb)

CELNAROVÁ (roz. Kuchtová) Xénia - slovenská turkoložka a překladatelka

*18. 4. 1944 Nižná Jablonka

V roce 1966 ukončila studium turkologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. PhDr. (1975), CSc. (1980). V letech 1970-82 pracovala v Kabinetě orientalistiky SAV, v letech 1982-90 v Literárněvědném ústavu SAV, od července 1990 znovu v KO SAV. Externě přednáší na Právnické a Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Pobývala na krátkodobých stážích v Balkanistickém institutu BAV v Sofii (1990, 1992), v ústavech orientalistiky AV SSSR v Moskvě a Leningradě (1976), v Ústavu pro turkologii Svobodné univerzity v Berlíně (1993), na Fakultě literatury Istanbulské univerzity (1993) a v Orientálním ústavu AV ČR v Praze. Zúčastnila se mnoha mezinárodních kongresů, sympozií a konferencí v Turecku a jiných státech Evropy a Asie. Během soukromých pobytů v Turecku shromažďovala materiál pro svou výzkumnou práci.

Věnuje se hlavně výzkumu současné turecké literatury, turecké lidové slovesnosti, mezikulturních vztahů a problematice súfismu. Publikovala řadu studií v kolektivních monografiích, ve vědeckých a literárních časopisech, je autorkou mnoha překladů tureckých románů, povídek, básní do slovenštiny. Přispívá do encyklopedií a lexikonů, spolupracuje se Slovenským rozhlasem, který mj. odvysílal pět jejích literárních pásem.

Je členkou CIEPO (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes), P.I.A.C. (Permanent International Altaistic Conference), Slovenské orientalistické společnosti, Slovenské literárněvědné společnosti, Slovenské společnosti pro studium náboženství a Slovenské společnosti překladatelů umělecké literatury.

D.-k: Premeny a návraty. Cesty k emancipácii literatúr Ázie a Afriky, Bratislava 1989 [aut., Genéza novej tureckej literatúry: 93-124]; Premeny sveta v literatúrach I, Bratislava 1990 (aut., Ľudia a dejiny - Nazim Hikmet: typológia, autorský globál, Ľudské panorámy mojej domoviny: 271-293); D. Durišin a kol., Osobitné medziliterárne spoločenstvá 3, Bratislava 1991 (aut., Medziliterárne spoločenstvo turkických národov; V kontexte islamskej kultúry: 16-20, 41-54); D. Ďurišin a kol., Osobitné medziliterárne Spoločenstvá 4, Bratislava 1992 [aut., Osobitné medziliterárne spoločenstvo turkických národov v kontexte európskej kultúry: 74-79, 119-135]; R. Veselý - E. Gombár (ed.), Zafername. Memorial Volume of Felix Tauer, Praha 1996 [aut., Der Sufismus und die Türkischen Volksdichter: 67-76]; D. D. Agius - I. A. Netton (ed.), Across the Mediterranean Frontiers. Trade, Politics and Religion, 650-1450, Turnhout 1997 [aut., The Basic Postulates of Sufism in the Poetry of Yunus Emre: 255-266]; J. Komorovský a kol., Religionistika a náboženská výchova, Bratislava 1997 [aut., Islám - 97 hesel]; V. Krupa (ed.), International Contacts and Communication Between East and West, Bratislava 1997 [aut., The Migration of Turks and ?New Homeland?. Turkish Literature on Germany and in Germany: 53-58); E. Maliti a kol., Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach, Bratislava 1999 [aut., Symbolizmus v tureckej poézii - Podnety a kreácie: 94-106]; V. Krupa (ed.), Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontáciach, Bratislava 1999 [aut., Malá Ázia a Turci - krajina a národ na rozhraní Európy a Ázie: 20-29]; V. Krupa a kol.: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. Afrika a Ázia, Bratislava 1999 [aut., 1.1 Svet islámu a jeho civilizácia, 1.3 Turecká republika: 27-40); D. Ďurišin - A. Gnisci, La Mediterrneo. Un réseau interlitteraire, Řím 2000 [aut., Les Formes de la méditerranéité de l'Asie Mineure: 111-121, 315-325, 517-527].

PŘEKLADY (z turečtiny): Yilmaz Güney: Brána spásy, Tatran, Bratislava 1979, 290 s.; Sadri Ertem: Zastavené kolovraty, Tatran, Bratislava 1980, 147 s.; Šľachetný zbojník Köroglu, Mladé letá, Bratislava 1981, 114 s.; Kemal Bilbašar: Džemo, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1982, 204 s.; Sait Faik: Žena v lastovičom hniezde, Tatran, Bratislava 1982, 250 s.; Orhan Veli: Keď náš vlak príde na konečnú, Tatran, Bratislava 1984, 140 s.; (s M. Hevešim), Adalet Agaogluvá: Svadobná hostina, Smena, Bratislava 1985, 294 s.; Yakup Kadri Karaosmanoglu: Derviš a dáma, Tatran, Bratislava 1989, 114 s. [prémie Slovenského literárního fondu]; Dva razy rozmýšľaj, raz sadaj na koňa, alebo turecké príslovia a porekadlá, Bratislava

2000,. 88 s.

D.-č./sb.: Typologische Auswertung einiger europäischer und westasiatischer Rebellengestalten auf Grund der Volksdichtung und deren Bearbeitung in der Kunstliteratur, AAS 8 (1972): 95-162; Die thematischen und kompositionellen Merkmale der letzten Erzählungen Orhan Kemal's, AAS 11 (1975): 73-86; Orhan Kemal's sozial-politische Satire, AAS 13 (1977): 153-170; The Problem of Man's Relation to Society in the Works of Erdal Öz, AAS 16 (1980):161-175; Die Reifezeit des Prosaisten Necati Tosuner, AAS 17 (1981): 67-81; Zwischen Einsamkeit und Kommunikation. Über zwei türkische Gegenwartsromane, AAS 22 (1986): 101-114; Genézia novej tureckej literatúry, in: Premeny a návraty, Bratislava 1989: 93-124; Ľudia a dejiny (Nazim Hikmet: typológia, autorský globál, Ľudské panorámy mojej domoviny), in: Premeny sveta v literatúrach, Bratislava 1990: 271-293; La communauté interlitéraire turcophone dans le contexte de la culture islamique. Medziliterárne spoločenstvo turkických národov v kontexte islamskej kultúry, in: D. Ďurišin a kol., Osobitné medziliterárne spoločenstvá 3, Bratislava 1991: 16-20, 41-54; Communauté interlitéraire turcophone dans le contexte de la culture européenne. Medziliterárne spoločenstvo turkických národov v kontexte európskej kultúry, in: D. Ďurišin a kol., Osobitné medziliterárne spoločenstvá 4, Bratislava 1992: 74-79, 119-135; Sufism and Turkish Literature, in: Syeda S. Hameed (ed.), Contemporary Relevance of Sufism. Indian Council for Cultural Relations, New Delhi 1993: 179-183; Turecký román sedemdesiatych rokov. (Tri úspešné pokusy o netradičné stvárnenie problematiky inteligencie), Slovak Review III (1994) 2: 126-133; Ohlas existencializmu v tureckej literatúre, Filozofia 50 (1995): 540-548; The Perfect Man in Islamic Treadition, Human Affairs 5 (1995), 2: 184-192; Der Sufismus und die türkischen Volksdichter, in: R. Veselý - E. Gombár (ed.), Zafarname. Memorial Volume of Felix Tauer, Praha 1996: 67-76; The Religious Ideas of the Early Turks from the Point of View of Ziya Gölkap, AAS 6 (1997), 1: 103-108; Modern Traditionalist Yahya Kemal Beyatli, AAS 7 (1998), 1: 80-86; Einige Aspekte des intellektuellen Lebens in der späten Osmanischen Gesellschaft, in: Essays on Ottoman Civilization, ArOr Supplementa VIII (1998): 77-83; Tevfik Fikret - Desillusion und Hoffnungen einer Generation, in: Acta Vienensia Ottomanica. Akten des 13. CIEPO-Symposium. Wien 1999: 67-73; Modernistic Tendencies in the Poetry of the Disintegrating Ottoman Empire and the Emerging Turkish Republic, ArOr 69 (2001): 143-154.

L.: Z. Veselá - L. Hřebíček, Turkologie in der ČSSR, in: Materialia Turcica 9 (1983): 112-114; M. Macková (ed.), Kto je kto v Slovenskej akadémii vied, Bratislava 2000: 25. (A)


Zpět na abecední vyhledávání