Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

 

Zpět na abecední vyhledávání B->

ALTMANN Gabriel - slovenský indonesista a lingvista

* 24. 5. 1931 Poltár

Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor srovnávací indonesistika a japanologie. PhDr. (1958), CSc. (1964), Dr. habil. v lingvistice (1972), prof. (1973).

V letech 1960 až 1968 pracoval jako vědecký pracovník Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislavě. Od roku 1970 vyučoval matematickou lingvistiku na Rúrské univerzitě v Bochumi. Zabývá se hlavně kvantitativním modelováním jazyka a textu, v posledních letech zejména teorií pravděpodobnostních rozdělení. Dokončil několik knižních a více menších překladů z malajské a indonéské literatury. Založil knižní série Glottometrika a Quantitative Linguistics a vede redakci časopisu Journal of Quantitative Linguistics. Spolupracoval na založení světové synergetické lingvistiky a v rámci této činnosti etabloval více jazykových a textových zákonů. V roce 1992 obdržel zlatou plaketu Dobrovského od AV ČR a byl vydán Festschrift k jeho šedesátinám.

D.-k.: (s W. Lehfeldtem), Allgemeine Sprachtypologie, München 1973; Statistik für Linguisten, Bochum 1980; (s W. Lehfeldtem), Einführung in die quantitative Phonologie, Bochum 1980; Wiederholungen in Texten, Bochum 1988; (s M. Schwibbem), Das Menzerathsche Gesetz in informationsverarbeitenden Systemen, Hildesheim 1989; (s R. Hammerlem a P. Zörnigem), Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen I-II, Bochum 1989-92; (s G. Wimmerem), Thesaurus of discrete univariate probability distributions (v tisku); (koed., s W. A. Kochem), Systems. New paradigms for the human sciences, Berlin - New York 1998, 781 s.; (s R. Köklerem), Quantitative Lexikologie (v tisku).

PŘEKLADY: Príbehy figliara kančila, Bratislava 1962, 206 s.; Vysoký je banánovník. Malajské pantuny, Bratislava 1967; Príbehy Hang Tuaha, Bratislava 1969.

D.-č./sb.: Semantic analysis of the system of personal pronouns in the Indonesian language, ArOr 29 (1961): 620-625; Phonic structure of Malay pantun ArOr 31 (1963): 274-286; Analysis of the instantaneous climax, Litteraria 6 (1963): 62-72; On relations of structure and inventory in linguistic systems, Jazykovedný časopis 15 (1964): 97-100; The climax in Malay pantun, AAS 1 (1965): 13-20; Binomial index of euphony for Indonesian poetry, AAS 2 (1966): 62-67; The measurement of euphony, in: Teorie verše I, Brno 1966: 208-209; Functional-probabilistic classification of phonemes, Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung, 10/1967: 27-33; The structure of Indonesian morphemes, AAS 3 (1967): 23-36; Some phonic features of the Malay shaer, AAS 4 (1968): 9-16; Combination of consonants in Indonesian morphemes of the CVCVC type, Mitteilungen des Instituts für Orientforschung 14 (1968): 108-125; The partition of space in Nimboran, Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung 12 (1968): 56-71; O statističeskich metodach issledovanija malajskoj literatury, Narody Azii i Afriki 1969: 137-141; Zur linguistischen Unbestimmtheit, Linguistische Berichte 22 (1972): 74-79; Zur Klassifikation philippinischer Sprachen, Anthropos 68 (1973): 300-304; Probabilistische Klassifikation von Konsonantenverbindungen des Indonesischen, ZDMG 123 (1973): 98-116; Lautgesetz und Zufall, Anthropos 69 (1974): 263-271; Towards a theory of language, Glottometrika 1 (1978): 1-25; Gedanken zur Areallinguistik, Finnisch-Ugrische Mitteilungen 2 (1978): 63-69; Zur Funktionalanalyse in der Linguistik, Forms and Functions 1981: 25-32; A law of change in language, in: Historical linguistics, 1983: 104-115; Sprachtheorie und mathematische Modelle, SAIS Arbeitsberichte aus dem Seminar für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 8 (1985): 1-13; On the dynamic approach to language, in: Linguistic Dynamics, 1985: 181-189; Japanese quantitative linguistics, in: Japanese quantitative linguistics (1989): i-xiii; Begriffsdynamik und Lexikonstruktur, in: Theorie und Praxis des Lexikons (1993): 173-190; Prospects of text linguistics, in: Quantitative Text Analysis (1993): 1-28; Die Natur der Spracheinheiten, in: Units, text and language. An interdisciplinary approach, 1995: 1-12; "Language Forces" and synergetic modelling of language phenomena, Glottometrika 15 (1996): 62-76; (spoluaut. Eran Erat, L. Hřebíček), Word length distribution in Turkish texts, Glottometrika 15 (1996): 195-204; Zur Wortlänge in koreanischen Texten, Glottometrika 15 (1996): 205-213.

(A)

ANDO Vladimír - česko-slovenský sinolog

* 17. 1. 1955 Kolárovo

V letech 1978-1983 studoval obor sinologie-orientalistika na Filozofické fakultě UK v Praze, kde získal titul Mgr. Roku 1983 nastoupil na roční studijní pobyt v Orientálním ústavu ČSAV, kde od 1984 působí jako odborný asistent, odborný pracovník a od 1993 jako vědecký pracovník. V letech 1983-90 byl členem odd. vědeckých informací, kde se podílel na překládání dokumentů z čínského tisku, od 1990 je členem odd. Východní Asie.

V letech 1985-86 absolvoval desetiměsíční stáž na Fudanské univerzitě v Šanghaji se specializací na klasickou čínskou filozofii; zde začal shromažďovat a studovat materiály ke svému odbornému zaměření, jímž jsou základní teorie klasické čínské medicíny, čínská zdravotní cvičení a jejich spojitost s taoismem. Jako první u nás začal systematicky zpracovávat danou oblast v podobě syntetických prací založených na původních čínských pramenech a odborném překládání originálů. Je autorem prvního překladu díla čínské medicíny do českého a slovenského jazyka.

D.-k.:Klasická čínská medicína. Základy teorie I., 1. a 2. vyd., Svítání, Hradec Králové 1995, 389 s.; II., 1996, 274 s.; III., 1997, 267 s.; (spoluaut.), Pavel Valíček a kol., Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny, Svítání, Hradec Králové 1998, 321 s.

PŘEKLADY: (z čín.), Detská akupresúra. Tradičné čínske masáže detí, OÚ ČSAV, Praha 1991, 199 s.; (též česky), Dětská akupresura. Tradiční čínské masáže dětí, Svítání, Hradec Králové 1992, 170 s.; (z angl.) I-cung ťin-ťien (Zlaté zrcadlo původní medicíny), Čs. SinoBiologická společnost, Praha 1991, 147 s.; (z angl.), Úvod do studia tradiční čínské medicíny, Čs. SinoBiologická společnost, Praha 1992, 50 s.

D.-č./sb.:Posvätné texty čínskeho taoizmu, NO 41 (1986), 1: 12-15; Najstarší taoistický kláštor v Číne, NO 42 (1987), 2: 49-50; Ako nás vidí čínska medicína 1-4, NO 42 (1987), 6-9: 180-182, 208-211, 243-245, 276-279; Čchi-kung - majstrovstvo dlhovekosti I-III, NO 46 (1991), 3, 4, 8: 83-85, 118-120, 249-252; Veľké myšlienky malých príbehov, NO 46 (1991), 8: 246-247; Čchi-kung - majstrovstvo pestovania čchi, Bulletin Československo-čínské společnosti (1991), 2: 9-13; Chuang-ti nej-ťing Su-wen - kánon čínskej medicíny I-VI, NO 47 (1992), 1-6: 21-23, 54-55, 86-87, 109-110, 150-151, 180-181; Ako nás vidí čínska medicína. 1. Medicína a filozofia, Gaudia, knihovnička duševní a tělesné nezdolnosti. Edice Pampelišky, Praha 1992: 3-14; Pri Prameni broskyňových kvetov (Tchao Jüan-ming), NO 48 (1993), 3: 83-84; (přel. z čínštiny), Li Zhimin: Klinický výzkum léčby následků nemocí mozkových cév pomocí akupunktury, Acupunctura Bohemo Slovaca 2 (1994), 1: 3-4; Klasická čínská medicína. Základy teorie, NO 49 (1994) 10: 351-354; O klasickej čínskej medicíne, Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti (1995), 2: 4; Filozofické principy tradiční čínské medicíny, in: Sborník semináře "Léčivé rostliny v tradiční čínské medicíně", ČZU, Praha 1996: 5-15.

(A)

AUGST Bedřich - sběratel orientálních mincí a numismatický teoretik

* 20. 2. 1889 Pardubice, +14. 9. 1969 Kozolupy

Absolvoval inženýrské studium geometrie na ČVUT v Praze. V době první světové války byl v Rusku zajat, posléze propuštěn a poslán jako zeměměřič do Turkestánu. Roku 1923 pracoval jako geometr ministerstva financí ve Volové a Tačevě na Podkarpatské Rusi (dnešní Ukrajina). Od roku 1928 byl zaměstnancem pražského katastrálního úřadu. Od roku 1924 působil v Numismatické společnosti československé.

Věnoval se sběratelsky mimoevropské numismatice s důrazem na islámské mincovnictví. Sbíral též mince klasického Orientu, indického subkontinentu a jihovýchodní Asie, jakož i numismatický materiál dálněvýchodní. Jeho mince byly vystavovány 1936 ve Waldesově muzeu (íránské mincovnictví) a 1960 v Národním muzeu (předovýchodní mince). Roku 1963 byla jeho fundovaně vedená sbírka (téměř 5 000 kusů) vykoupena ze státních prostředků pro Náprstkovo muzeum. Ač amatér, věnoval se s úspěchem práci badatelské a publikoval sběratelské příručky, katalogy a odborné články numismatické.

D.-k.: Katalog vlastní sbírky [dokončeno asi 1963, nepublikováno]; Parthské mincovnictví. Zvláštní tisk časopisu Numismatické zprávy, Stivín a syn, Praha 1935, 8 s.; Čínské mincovnictví, Stivín a syn, Praha 1939, 67 s.

D.-č./sb.: O mincích arabských (Východního a západního chalífátu), Numismatické zprávy 1 (1934), 1: 2-7; A Persian Coin of the "Gallows Birds" Dynasty, Numismatic Review, April-October 1947: 91-2, Pl. XXIV.

L.: Štěpková, J.: Všech 4 668 svědků dalekého putování, Březen 1989 v Náprstkově muzeu v Praze, Národní muzeum, Praha 1989, 7 s., Encyklopedie české numismatiky, Libri, Praha 1996.

(vn)

AUL Josef - český lékař, spisovatel, orientalista

* 4. 3. 1894 Jedomělice, +15. 7. 1956 Praha

Po střední škole v Lounech od 1913 studoval na lékařské fakultě v Praze. Roku 1914 byl mobilizován a brzy nato dobrovolně padl do zajetí. Strávil čtyři roky jako lékařský pomocník ve středoasijských zajateckých táborech a nemocnicích. Roku 1918 mu byla povolena lékařská praxe v Bucháře. Uzavřel tam přátelství s básníkem Pajravem Sulajmóním. Vrátil se 1922 do Prahy, dostudoval a až do smrti vykonával lékařské povolání. Zachoval si zájem o Střední Asii a perskou kulturu, psal též povídky a romány převážně na východní témata. Roku 1930 byl zvolen činným členem Orientálního ústavu v Praze.

D.-k.: V zemi Tamerlanově a Zarathuštrově. I. Buchara, Praha 1923, II. Napříč Afganistanem, Praha 1924; Tropická zdravověda, Praha 1934; Karavanou do Indie, Praha 1947; Čingischán, bič boží, Praha 1936; Dervíš na poušti, bucharská rapsodie, Praha 1937.

D.-č./sb.: Poznatky o dřevním buddhistickém klášteře a jeho kolosálních sochách v bamianském údolí v afgánském Hindukuši v době cesty roku 1920, in: Sborník 1. sjezdu slovanských geografů a etnografů v Praze 1924, Praha 1924: 391-392; Etnografické rozvrstvení západního Turkestanu, tamtéž: 215-216; O muslimské ženě a matce ve Střední Asii, Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek v Republice československé 25 (1937), 12: 5-7; Atadžán Sulajmán-I-Pajrau, Nový život (1954), 6: 593-603; Širým světem 1924-1926, 1935. [Další články a překlady uveřejnily: Národní politika 1929; Národní noviny 1937; NO 1947/48; Povídky se středoasijskými i jinými náměty: Národní osvobození 1936; Právo lidu 1937; Národní práce 1940; Nový svět 1946 aj.].

L.: Rypka, J.: Za MUDrem Josefem Aulem, NO 11 (1956): 142-143; Bečka, J.: Joddošti jak adib va olimi čech dar borai Pajrav Sulajmoni, Šarqi surch (Dušanbe) 1958, 12: 120-123; Šmíd, L.: Vzpomínka na MUDr Josefa Aula, Praktický lékař 1975; Bečka, J.: Znalec a ctitel Střední Asie Josef Aul, Slovanský přehled 69 (1983): 341-352; Gulčehra Sulajmoní: Se gul az boghi doktor Aul, Adabijot va san'at (Dušanbe), 28. 11. 1985: 8-10; jb, mch: Josef Aul, in: Lexikon české literatury, díl 1., Praha 1985: 94.

(jb)

AUROGALLUS Matouš - český humanista a znalec starých jazyků

* 1480 Chomutov, + 11. 11. 1543 Vittemberk

Na počátku 16. stol. studoval asi v Itálii. Vrátil se do Prahy, kde byl členem skupiny humanistických básníků v čele s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic. Nabídl 1615 univerzitě výuku hebrejštiny. Když byl odmítnut, odešel do Vittemberku, kde se stal profesorem řečtiny, latiny a hebrejštiny. Pomáhal Lutherovi v překladu bible.

D.-k.: Compendium grammaticae hebraeae et chaldaeae, 1539; De hebraeis urbium, regionum, populorum, fluminum, montium et aliorum locorum nominibus e veteri instrumento congestum, 1526; Callimachi hymni cum scholiis. Sententiae ex diversis poetis oratoribusque ac philosophis, Basilej 1532 (toto dílo vydal pravděpodobně podle rukopisu Hasištejnské knihovny).

L.: OSN, díl 2, Praha 1889: 1055; Segert, S.-Beránek, K.: Orientalistik an der Prager Universität, 1. Teil, Praha 1967: 12-15 a passim.

(jb)


Zpět na abecední vyhledávání