Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

KDO BYL KDO
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

internetová databáze

Zpracoval kolektiv autorů za vedení Josefa Kolmaše, Viktora Krupy a Josefa Opatrného

Editor a odpovědný redaktor Jan Filipský

v knižní podobě vydalo

NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 1999

ISBN 80-85983-59-1

převod na Internet
© Tomáš Honzák, tomas@honzak.cz, 2001


Biografický slovník
zpět na www.libri.cz
Úvodní strana