Publikace o české a slovenské orientalistice

(řazené chronologicky)


zpět na obsah


Lesný, V.: Počátky studia sanskrtu v Čechách, Listy filologické 47 (1920): 185-194.

Hujer, Oldřich: Des recherches tchŹques sur la linguistique comparée ainsi que sur la philologie hindoue et orientale, Revue des travaux scientifique tchécoslovaque I (1919), Prague 1924: 115-122.

Rypka, J., Straka, B., Orientalistika, in: Československá vlastivěda, sv. 10, Praha 1931: 394-407.

Stein, O.: India’s Culture as a Subject in Prague, Prabuddha Bharata (Calcutta) 39 (1934), 5: 242-246.

Krása, M.: Czechoslovak universities and students, The Leader (Allahabad), 28. 12. 1947 (příl.).

Rypka, J.: L’orientalisme en Tchécoslovaquie, ArOr 19 (1951), 1-2: 15-26.

Petráček, K.: Les études arabes et islamiques et la sémitologie en Tchécoslovaquie, ArOr 19 (1951): 98-107.

Poucha, Pavel: L’indianisme et les études concernant la Haute Asie et l’Asie Centrale, ArOr 19 (1951): 182-206, 10 tab.

Javůrková, J.: Indological Studies in Czechoslovakia, United Asia 7/3, 1955: 164-169.

Poucha, Pavel: A Czehszlovák orientalisztika munkája, célkitüzései és szervezete. A Magyar Tudományos Akadémia. Nyelv- és irodalomtudományi osztályának. Közleményei. VII. kötet 1-2. számából. Budapest 1955: 91-101.

Friš, O.: Orientalism in Czechoslovakia, ArOr 23 (1955), 1: 2-5.

Pořízka, Vincenc: A glance at Indian studies in Czechoslovakia, Journal of the Asiatic Society of Bombay 30 (1956), 2: 33-37.

Zbavitel, Dušan: Die Orientalistik in der Tschechoslowakei, Prag 1959, 74 s.

Zbavitel, D., Czechoslovak Indology, The Statesman (Calcutta), 10. 7. 1959.

Krása, M.: Interes čechoslovackogo naroda k kuľture vostočnych stran, Informacionnyj bjulleten JUNESKO (Pariž) 42, 15-31 janvarja 1959g.

Marek, J.: Study of Modern Indian Languages in Czechoslovakia, Delhi Times (New Delhi), 5. 7. 1959.

Pokora, T.: Čechoslovackoje vostokoveděnije v 1959 godu, Problemy vostokoveděnija 1960/3: 327-329.

Krása, M.: Mezinárodní spolupráce orientalistů, Věstník ČSAV 69 (1960), 3: 364-365.

Krása, M.: Setkání s Východem, NO 15 (1960), 4: 75-77.

Petráček, Karel: Patnáct let vývoje orientalistických studií na filosofické fakultě, NO 15 (1960): 123-124.

Krása, M.: IV naučnaja konferencija čechoslovackich vostokovedov, Narody Azii i Afriki (1961), 3: 242-244.

Krása, M.: Naučnaja konferencija po izučeniju stran Afriki i Azii v Čechoslovakii, Narody Azii i Afriki (1962), 4: 238-240.

Biswas, S. P.: Indian Studies in Czechoslovakia, March of India (New Delhi) 14/5 (1962): 16-17.

Petráček, Karel: Les études africaines en Tchécoslovaquie, Solidarité (1963), 2: 24-26.

Khás, Ladislav: Tradice a současnost československé orientalistiky, NO 18 (1963), 8: 254-255.

Krušina-Černý, L. J.: Dnešní stav věd o starověkém Předním východu. Plán a perspektivy, in: Orientalistický sborník, Bratislava 1963: 20-27.

Marek, Jan: Stav orientalistických hesel v Příručním slovníku naučném, in: Orientalistický sborník, Bratislava 1963: 28-31.

Marek, Jan - Pokora, Timoteus: Asian Studies in Czechoslovakia, Journal of Asian Studies 22 (1963), 4: 357-366.

Petráček, Karel: Afrikanistika na filosofické fakultě University Karlovy, NO 18 (1963), 9: 287.

Zbavitel, Dušan: Současný stav a úkoly literární vědy v orientalistice. (Hlavní myšlenky úvodního referátu), Zprávy ČSO při ČSAV 4 (1963), 2: 15-17.

Neustupný, Jiří V.: Zprávy ČSO. Stručná zpráva o časopise, Zprávy ČSO při ČSAV 5 (1964), 1: 11.

Neustupný, Jiří V.: Lze na orientalistických časopisech ještě něco zlepšit? Příspěvek do diskuse o orientalistických časopisech, Zprávy ČSO při ČSAV 5 (1964), 1: 18-21.

Neustupný, Jiří V.: K problematice zdokonalování jazykových znalostí orientalistů. Téze referátu na konferenci ČSO, Zprávy ČSO při ČSAV 5 (1964), 1: 33-34.

Bayerleová, E. - Petráček, K.: Čechoslovackoje vostokoveděnije v 1960-1964 gg., Narody Azii i Afriki (1965), 6: 229-235.

Segert, Stanislav: Zur Geschichte der Orientalistik in der Slowakei, in: Studia semitica et philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš dicata, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1965: 23-27.

Beránek, Karel: Das Hebräisch an den Universitäten Trnava und Košice, in: ibid.: 29-32.

Blaškovič, Jozef: Die Tradition und die Aufgaben der Turkologie in der Slowakei, in: ibid.: 55-68.

Doležal, Ivan: Ako ďalej s orientalistikou? Kultúrny život 20 (1965), 15: 2.

Fabian, Juraj: Nástup slovenskej orientalistiky, Pravda 12. 5. 1965: 2.

Průšek, Jaroslav: Dvacet let [čs. orientalistiky], ArOr 33 (1965), 2: 169-174.

Průšek, Jaroslav: Před dvaceti lety. Tříšť vzpomínek, NO 20 (1965), 5: 129-130.

International seminar at Liblice (June 1966) for the evaluation of activities in disseminating Eastern cultures in the out-of-school education of European youth and adults, Orient-Occident (Paris) 9/3 (1966): 10-11.

Marek, J.: Studies in Indian Languages and Literatures in Prague. I. Sanskrit, Hindi and Urdu, Mahfil (Chicago) 2 (1966), 4: 31-39.

Velký projekt Východ - Západ, Kulturní tvorba 45 (1966), 4: 1 a 14.

Oplt, Miroslav (ed.): Asian and African Studies in Czechoslovakia, Moscow 1967, 166 s.

Segert, Stanislav - Beránek, Karel: Orientalistik an der Prager Universität. Erster Teil, 1348-1848. Praha 1967, 226 s.

Krása, M.: First Czech Scholar in India, ArOr 36 (1968), 4: 609-624.

Krása, M.: Slovanský Gauguin. Cesty Jaroslava Hněvkovského po Indii a Cejlonu, Dějiny a současnost 10 (1968), 2: 21-25; 3: 27-31.

Průšek, Jaroslav: Fifty Years of Oriental Studies in Czechoslovakia, ArOr 36 (1968), 4: 529-534.

Průšek, Jaroslav: Není vědy bez demokracie, NO 23 (1968), 6: 161-163.

Zvelebil, K.: Tamil Studies in Czechoslovakia, in: Thani Nayakam, X. S. (ed.), Tamil Studies Abroad. A Symposium, Kuala Lumpur 1968: 81-89.

Krása, M.: Looking towards India, Prague 1969, 158 s.

Petráček, Karel: O orientalistice na universitě. Rozmlouvali Luboš Kropáček a Zdeňka Vasiljevová, NO 24 (1969), 4: 97-99.

Žába, Zbyněk: Deset let práce University Karlovy v Egyptě. Rozmlouval L. Kropáček, NO 24 (1969), 10: 289-294, 2 obr., 2 s. obr. příl.

Doležal, Ivan: Problémy a perspektivy slovenskej orientalistiky, Věstník ČSAV 79 (1970), 2: 106-109.

Nový Orient před 25 lety. Beseda se zakládajícími členy redakce NO: Luborem Hájkem, Zdeňkem Hrdličkou a Miloslavem Krásou, NO 25 (1970), 5: 129-131, 4 obr.

Opluštil, Václav: Zamyšlení k 50. výročí KSČ, NO 26 (1971): 97-99.

Krása, M.: Počátky známosti Indie v českých zemích, Sborník historický 18, Praha 1971: 149-181.

Krása, M.: Setkání Evropy s Orientem, in: Balcar, L., Cvekl, V., Historia Magistra 1. Od pravěku k vrcholům středověku, Praha 1972: 208-214.

Kubešová, Marcela: Asie a Afrika v marxistickém výzkumu. (Na okraj aktuálních úkolů čs. orientalistiky), RP 12. 1. 1973.

Kolmaš, Josef: Buddhist Studies in Czechoslovakia, Bulletin of Tibetology, Vol. XI, No. 1. 22nd February 1974. Namgyal Institute of Tibetology, Gangtok, Sikkim: 5-10.

Jandourek, Pavel: Počátky indologie v českých zemích. Studium sanskrtu v rámci srovnávacího jazykozpytu (nepublikovaná diplomní práce), Univerzita Karlova, Praha 1974 (Archiv UK, sign. 3133).

Krása, Miloslav: Vincenc Lesný a „Indické sdružení“ v Praze, NO 37 (1982): 177-179.

Bečka, Jiří: Turkish Literature in Czechoslovakia, ArOr 52 (1984), 2: 167-189.

[Plocková, A.]: Země vzdálené a tajemné [Josef Kolmaš], Neděle s LD, č. 16, 24. 4. 1987.

Kopčan, Vojtech: Orientalistika a trnavská univerzita, in: Trnavská univerzita v slovenských dejinách, Veda, Bratislava 1987: 192-197.

[Mendel, Miloš]: There is no continent without a history [Ivan Hrbek], Czechoslovak Life 1988, 9: 40-41.

Vasiljevová, Zdeňka: Nejstarší tisky o Japonsku v českých zemích, NO 43 (1988): 117-119.

Filipský, Jan: South Asian Studies in Czechoslovakia, South Asia Newsletter, No. 3, Amsterdam - Leiden 1989: 8-11.

[Pantůček, Svetozár]: Katedra Dálného východu dnes [rozhovor s O. Králem], NO 40 (1990), 10: 289-290.

Zbavitel, Dušan: Normalizace orientalistiky, Lidové noviny 29. 4. 1990.

Lu Pi-čcha [Obuchová, Ľubica]: Ťie-kche-s’-luo-fa-kche chan-jü ťiao-süe š’ [Dějiny výuky čínštiny v Československu], Min-ťien š’-süe (Tchaj-pej, Tchaj-wan) podzim 1991: 71-78.

[Pantůček, Svetozár], Rozhovor s PhDr. Jaroslavem Vackem, CSc., NO 46 (1991): 1-4.

[Pantůček, Svetozár], Rozhovor s PhDr. Janou Součkovou, DrSc., ředitelkou Náprstkova muzea, NO 46 (1991): 33-36.

[Löwensteinová, Miriam]: Perspektivy České orientalistické společnosti [Jitka Pantůčková], NO 46 (1991): 65-66.

[Král, Oldřich]: Rozhovor s vedoucím Sbírky orientálních umění Národní galerie v Praze dr. Ladislavem Kesnerem, NO 46 (1991): 97-98.

Polakovič, Daniel: K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.-18. storočí, Acta Judaica Slovaca I (1991), 1: 82-104.

Král, Oldřich: Sinologie na filosofické fakultě, in: Problémy a perspektivy naší sinologie, Česko-čínská společnost, Praha 1992.

Vondra, Viktor: Okna jinam. S Josefem Kolmašem o tykadlech společnosti a inspiraci z Východu, Nedělní Lidové noviny, č. 42, 23. 10. 1993: i a iii.

Krása, M., Polišenský, J.: Czech Missionary’s First Hand Account of the 18th Century Ethiopia, Arabia and India, ArOr 61 (1993), 1: 85-90.

Klöslová, Zdenka: Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Bibliography, Praha 1995, 85 s.

Palát, Augustin: On the History of Czech Sinology from the End of the 19th Century to the Present, in: Europe Studies China. Papers from an International Conference on The History of European Sinology, London 1995: 26-44.

Bečka, Jiří: Iranica Bohemica et Slovaka. Litterae, Oriental Institute, Praha 1996, 150 + 27 s.

Růžová, Jiřina: Ženy v české egyptologii, NO 51 (1996): 75-78.

Štěpánek, Petr: Počátky turkologie a osmanistiky v Českých zemích, NO 51 (1996): 157-159.

Chinese Studies in the Czech Republic, in: European Association of Chinese Studies. Survey No. 5, 1996: 1-26.

Preinhaelterová, Hana: Bámlábhášá parbár asubidhá ár ánanda [Radosti a strasti studia bengálštiny], Sačitra sambád kágaj (Kalkata) 5 (1997), 4-5: 6.

Preinhaelterová, Hana: Práge bámlábhášá [Bengálština v Praze], Prabháse nijabháše sáhityik patriká (Mumbaí) 8 (1998): 33-43. (jk, mk)

BIBLIOGRAFIE ČS. ORIENTALISTIKY

Brunner, Fedor - Kopčan, Vojtech: Bibliografia publikácií s orientalistickou tématikou, Slovenská orientalistická spoločnosť při SAV, Bratislava 1972.

Československá orientalistika 1963-1964. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies. Sestavili Věra Havlíčková a dr. Boris Merhaut. Spolupracovali dr. Vilém Gampert, Zorka Pštrossová a Magda Tokanová. Bibliografické středisko společenských věd, Státní knihovna ČSSR, Praha 1965: 629-666. (Novinky literatury. Jazykověda. Literární věda. Roč. 1965, č. 8. Společenské vědy, Řada VI.)

Československá orientalistika 1965-1966. Jazykověda - Literatura - Historie. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies. Linguistics - Literature - History. Sestavili Vilém Gampert a Věra Havlíčková. Spolupracovali Boris Merhaut, Zorka Pštrossová, Magda Tokanová. Orientální ústav ČSAV, Praha 1968, 98 s. (Státní knihovna ČSSR. Novinky literatury. Jazykověda - Literární věda. Roč. 1968, č. 4. Společenské vědy - Řada VI.)

Československá orientalistika 1967-1968. Jazykověda - Literatura - Historie. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies. Linguistics - Literature - History. Sestavili Věra Havlíčková a Boris Merhaut. Spolupracovali Vilém Gampert, Adrienna Kuchařová, Zorka Pštrossová, Magda Tokanová. Orientální ústav ČSAV, Praha 1970, 96 s. (Státní knihovna ČSR. Novinky literatury. Jazykověda - Literární věda. Roč. 1970, č. 7-10. Společenské vědy - Řada VI.)

Československá orientalistika 1969-1970. Jazykověda - Literatura - Historie. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies. Linguistics - Literature - History. Sestavili Věra Havlíčková a Boris Merhaut. Spolupracovali Adrienna Kuchařová, Zorka Pštrossová, Magda Tokanová. Orientální ústav ČSAV, Praha 1971, 92 s. (Státní knihovna ČSR. Novinky literatury. Jazykověda - Literární věda. Roč. 1971, č. 8-10.)


zpět na obsah