Abecední seznam autorů hesel podle šifer


zpět na obsah


Abecední seznam autorů

PhDr. Bohumil Baďura, CSc. (bb)
doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. (lb)
Miroslav Bárta (bm)
doc. Ivo Barteček, CSc. (ib)
PhDr. et JUDr. Jiří Bečka, CSc. (jb)
prom. fil. Dagmar Bečková (db)
PhDr. Simona Binková, CSc. (sb)
Marie Bořkovcová (mb)
PhDr. Xénia Celnarová CSc. (cx)
Marcel Cichy (mc)
Mgr. Marina Čarnogurská-Ferancová, CSc. (čm)
Mgr. Jan Červenka (jč)
PhDr. Mirjam Daňková-Bohatcová (md)
prof. J.-P. Demoule (jd)
prof. MUDr. Ctibor Dostálek (cd)
DrSc. prof. Ladislav Drozdík (dl)
CSc. Viktor Elšík (ve)
PhDr. Jan Filipský, CSc. (jf)
PhDr. Jiří Fleissig (fl)
PhDr. Jozef Genzor (fl)
doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (eg)
PhDr. Helena Honcoopová (hh)
doc. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. (bh)
PhDr. Otakar Hulec, CSc. (oh)
doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (ch)
Mgr. Jana Jiroušková (jj)
Mgr. Káťa Kabeláčová (kk)
Kabinet orientalistiky SAV (ko)
doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. (ka)
Zdenka Klöslová (zk)
PhDr. Hana Knížková, CSc. (hk)
PhDr. Blanka Knotková-Čapková (hk)
doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (jk)
doc. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. (sk)
Jana Kramářová (kr)
Dr. Miloslav Krása (mk)
Mgr. Jaromír Krejčí (kč)
Barbora Krumphanzlová (kb)
PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (kv)
PhDr. Adéla Křikavová (ak)
Pavla Kříženecká (pk)
Jindřiška Kubáčová (kj)
Adéla Lábusová (al)
PhDr. Vladimír Liščák, CSc. (vl)
PhDr. Olga Lomová, CSc. (ol)
doc. PhDr. Jan Marek, CSc. (jm)
Mgr. Eva Múčková (me)
PhDr. Vlastimil Novák (vn)
PhDr. Wolf B. Oerter, CSc. (wo)
Markéta Ondroušková (mo)
doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. (io)
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (jo)
PhDr. Arno Pařík (ap)
Mgr. Sylva Pavlasová (sp)
Daniel Polakovič (pd)
PhDr. Jiří Prosecký, CSc. (jp)
Blanka Remešová (br)
prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. (vs)
prof. ThDr. Zdeněk Sázava (zs)
PhDr. Milena Secká, CSc. (mis)
Květa Smoláriková (ks)
PhDr. Karol Sorby, CSc. (so)
PhDr. Jana Součková, DrSc. (js)
RNDr. Miroslav Střída, CSc. (ms)
Mgr. Filip Suchomel (fs)
Marcela Suchomelová (sm)
Jan Šabršula (ša)
PhDr. Jana Šimková (šj)
PhDr. Jiří Šíma, DrSc. (jš)
Karel Šmíd (kš)
Mgr. Petr Štěpánek (pš)
PhDr. Věra Šťovíčková-Heroldová (všh)
Zdenka Švarcová (zš)
PhDr. Jiřina Todorovová, CSc. (jt)
PhDr. Hana Třísková (ht)
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (jv)
doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. (pv)
Ivan Veselý (iv)
PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. (bz)

Na slovníku rovněž spolupracovali:
(ah) doc. PhDr. Anna Housková, CSc.;
(ak) PhDr. Adéla Křikavová, CSc.;
(al) Adéla Lábusová;
(ap) PhDr. Arno Pařík;
(bb) PhDr. Monika Baďurová;
(bh) doc. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.;
(bk) PhDr. Blanka Knotková-Čapková;
(bm) Mgr. Miroslav Bárta;
(br) Blanka Remešová;
(bz) PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.;
(cd) prof. MUDr. Ctibor Dostálek, DrSc.;
(db) prom. fil. Dagmar Bečková;
(dc) PhDr. David Chaloupka;
(fh) PhDr. František Honzák;
(fl) PhDr. Jiří Fleissig;
(fs) Mgr. Filip Suchomel;
(gj) PhDr. Jozef Genzor;
(hh) PhDr. Helena Honcoopová;
(hk) PhDr. Hana Knížková, CSc.;
(ht) PhDr. Hana Třísková;
(ch) doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.;
(io) doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.;
(iv) Ivan Veselý;
(jč) Mgr. Jan Červenka;
(jd) prof. J.-P. Demoule;
(jj) Mgr. Jana Jiroušková;
(jh) prof. ThDr. Jan Heller;
(jm) doc. PhDr. Jan Marek, CSc.;
(jp) PhDr. Jiří Prosecký, CSc.;
(jš) PhDr. Jiří Šíma, DrSc.;
(jt) PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.;
(kč) Mgr. Jaromír Krejčí;
(jt) PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.;
(jv) prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.;
(kb) Mgr. Barbora Krumphanzlová;
(kč) Mgr. Jaromír Krejčí;
(kj) Jindřiška Kubáčová;
(kk) Mgr. Káťa Kabeláčová;
(kl) Jana Králová;
(kr) Jana Kramářová;
(ks) Mgr. Květa Smoláriková;
(kš) Karel Šmíd;
(mb) Marie Bořkovcová;
(me) Mgr. Eva Múčková;
(mc) Marcel Cichy;
(mo) Markéta Ondroušková;
(ms) RNDr. Miroslav Střída, CSc.;
(oh) PhDr. Otakar Hulec, CSc.;
(ol) doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.;
(pd) Daniel Polakovič;
(pk) Pavla Kříženecká;
(pš) Mgr. Petr Štěpánek;
(se) PhDr. Milena Secká, CSc.;
(sk) PhDr. Svetislav Kostić, Dr.;
(sm) Mgr. Marcela Suchomelová;
(sp) Mgr. Sylva Pavlasová;
(ša) Jan Šabršula;
(šj) PhDr. Jana Šimková;
(ve) Viktor Elšík;
(vh) PhDr. Věra Heroldová-Šťovíčková;
(vl) PhDr. Vladimír Liščák, CSc.;
(vn) PhDr. Vlastimil Novák;
(wo) Dr. phil. Wolf B. Oerter, CSc.;
(yf) Yvonna Fričová;
(zs) prof. ThDr. Zdeněk Sázava;
(zš) PhDr. Zdenka Švarcová;
(zv) PhDr. Zdeňka Vasiljevová, CSc.


zpět na obsah