362u-Suchovrice_a.jpg
362u-Suchovrice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

SUCHOVRŠICE

SUCHOVRŠICE (Trutnov) - dvě dřevěné kryté lávky

V Suchovršicích je cenná roubená zvonička z roku 1730, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a také dva cenné mostní objekty, které zde překonávají řeku Úpu. Obec je vzdálena 8 km od Poříčí-Trutnova, poté 2 km od Úpice a 5 km od Velkých Svatoňovic. První je užší lávka o celkové délce 25 metrů a šířce 1,5 metru. Lávka, která vede na tzv. Malou Stranu, pochází z roku 1942 a její stavbu si vynutila nová zástavba rodinných domků na pravém břehu Úpy. Lávku nesou dvě podélná věšadla o třech lichoběžníkových polích: 9 metrů, 8,5 metru a znovu 9 metrů, ale také dvě příčná věšadla. Pod mostovkovou lávkou je dlouhý odřejský kříž. Střecha má celkem 27 krokví a je nesena deseti kolmými sloupky. Výška hřebene střechy nad mostovkou je 4,8 metru a střecha má barevnou krytinu. Větší suchovršický most postavil Josef Macek, tesařský mistr z České Skalice, v roce 1922. Převádí místní komunikaci ze silnice Úpice-Trutnov do tzv. Zlaté jámy (posměšně je také nazývaná Velká Strana). Jde o originální kombinaci zdvojených podélných i příčných lichoběžníkových věšadel. Podélná věšadla jsou zavětrována ve středních polích ondřejskými kříži. Rovněž mostovka je ze spodní strany zavětrována 5 ondřejskými kříži, 3 ondřejské kříže jsou umístěny i ze spodní části krovu nad mostovkou. Tento most je tedy celkem zavětrován 10 ondřejskými kříži. Zdvojeny jsou rovněž sloupky čelních portálů, jejichž bednění má půlkruhové vyříznutí. Na zdvojených sloupcích jsou pak čtyři květinové truhlíky, v nichž obyvatelé (či spíše obyvatelky) okolních domů udržují květinovou výzdobu. Krov má celkem 28 krokví a je - spolu s přesahy příčných věšadel - nyní kryt eternitem; nad přesahy věšadel se jedná o krátké pultové stříšky. Most je dlouhý 26 metrů, 4 metry široký, hřeben střech je 8 metrů nad hladinou řeky a 6 metrů nad mostovkou. Zábradlí je 0,8 metru vysoké. Jméno zhotovitele je uvedeno na plechové tabulce nad vchodem na most. Dokonalostí své konstrukce tento most zaujímá jedinečné místo nejen mezi českými, ale i evropskými mosty. V současné době vznikla v Suchovršicích ještě třetí krytá lávka.