Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ROSICE

ROSICE (Brno-venkov) - barokní silniční most

Rosice leží 17 km západně od Brna na říčce Bobravě, v rosicko-oslavanské uhelné pánvi. Barokní rosický kamenný a částečně cihlový most přes Bobravu vede k nedalekému kostelu. Rozpětí jeho jediného oblouku ve stoupání je 8 metrů, výška nad hlubokým kaňonovitým řečištěm Bobravy činí 10 metrů, most je 14 metrů dlouhý a dva metry široký. Tato stavebně-technická památka pochází z 18. století nebo snad dokonce i ze 17. století, protože z této doby je zmínka o vodovodním potrubí, které přes most vedlo do zámecké kašny. (Rosická studentka Babánková z brněnské stavební fakulty VUT se pokusila pro velkomeziříčské Museum silnic a dálnic zhotovit model tohoto barokního mostu). Vodovod přes most vedl z asi kilometr vzdálené obory, kde jsou ještě dnes nepoužívané studny a vodojem. Samotný most se v Rosicích dost těžko hledá - po většinu roku je zakryt bujnou vegetací, která vyrůstá přímo z řečiště a barokní stavbu zastiňuje. Navíc je kaňonovité řečiště zanášeno odpadky živelné skládky. V Rosicích jsme vedle barokního mostu našli dva obloukové ocelové mosty - užší, avšak vyšší obloukový ocelový most slouží pro pěší. Spojení obou staveb je neobvyklé a řeší palčivý problém stále narůstající automobilové dopravy a chodců, které od provozu odděluje samostatnými komunikacemi.