Certovka3.jpg
Kampa295cscihlovymparapetem.jpg
PKampa.jpg
Certovka2.jpg
Certovka4.jpg
Kampa4.mostek.jpg
Kampa1.kamenny.jpg
Certovka1.jpg
Velkoprevorskymlyn295d.jpg
PCertovka.jpg
Kampa295bsvyznacenymiklenaky.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1) - mosty a lávka přes Čertovku

Přes Čertovku, nepočítáme-li Karlův most, vede dnes celkem jedna lávka a pět mostků. První je dřevěná lávka na dvou ocelových nosnících a nalezneme ji na samém kraji Kampy u prvního mlýna. Je za plotem a nepřístupná. Následují dva velice si podobné jednoobloukové omítnuté mostky s barevně vyznačenými klenáky. První je 7 metrů dlouhý, 4,5 metrů široký, jeho parapetní zídka je metr vysoká a rovněž omítnutá. Níže po proudu nalezneme druhý mostek, dlouhý 10 metrů a široký 4,3 metru. Jeho parapetní zídka je lomená, na vrcholu činí její výška 1,15 metru, směrem k okrajům se snižuje, a to na malostranské straně mostku až na 50 cm a je tu doplněna nízkým železným zábradlím. Třetí most se od předchozích liší především parapetem (vysokým 1 metr), tvořeným neomítnutým a pečlivě vyspárovaným cihlovým zdivem. Most je dlouhý 2 metrů a široký 3,8 metru. Na rozdíl od předchozích, v podstatě "mrtvých" mostků (končí u plotu) jde o most plně funkční. Totéž platí i o dalším a rozhodně nejstarším z mostů přes Čertovku u Velkopřerovského mlýna. Jedná se o zděný dvouobloukový most s půlkruhovými oblouky, jehož pilíř je na návodní straně zahrocen do podoby ledolamu. Mostek je 10,5 metru dlouhý, 4,3 metru široký a má dlážděnou vozovku. Zaujme nás také dosti dlouhý parapet. Na návodní straně je zděný a 1,1 metru vysoký, 0,55 metru široký, zdobený vpadlinami a chráněný zděnou římsou. Na povodní straně je plnostěnná zeď s pěti hranolovými sloupky pokrytými prejzem. Zídka vysoká přes dva metry je ve dvou polích dodatečně prolomena a do otvorů je vsazeno kovové zábradlí, které umožňuje výhled na mlýn. Konečně poslední přemostění je těsně za Karlovým mostem. Jedná se o plně funkční silniční most. Tvoří ho mohutný a vpadlinami zdobený železobetonový trámový překlad (zhruba 45 cm vysoký) zřejmě s původním litinovým zábradlím. Zatímco na návodní straně je most dlouhý 8 metrů, na povodní 15 metrů. Jeho šířka činí 7,5 metru a vedle vozovky jsou po obou stranách úzké chodníky.