282u-Praha-Hlavkuv.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

PRAHA

PRAHA (Praha 1/Praha 7) - Hlávkův most

Most je situován z hlediska toku Vltavy mezi Štefánikovým mostem a Karlínským či Negrelliho viaduktem. Spojuje ulice Wilsonovu na Novém Městě a Bubenskou v Holešovicích. Železná část mostu (spojovala novoměstskou část se Štvanicí) pochází z roku 1908-1910, jeho železobetonovou část stavěla v letech 1910-1911 firma K. Herzán. Nad Vltavou jsou tři klenby - dvě s rozpětím 36 metrů, střední s rozpětím 19 metrů, šířka mostu je 16,80 metru. Nad ostrovem Štvanicí jsou čtyři klenby o rozpětí 17,85 metru. K výzdobě mostu patří 2,65 metru vysoké reliéfy nad ostrovními pilíři. Ve cviklech hlavních kleneb jsou medailony dvanácti městských představitelů, kteří měli co do činění se stavbou mostu. Portréty projektantů arch. P. Janáka a Ing. Mencla byly opomenuty. Jan Štursa byl tvůrcem sousoší Práce a Humanita (1911-1913), která byla původně umístěna na pylonech při vjezdu na most. Na výzdobě mostu se podíleli i Bohumil Kafka, Ladislav Kofránek, Josef Mařatka a také Otto Gutfreund. Hlávkův most byl rekonstruován a rozšířen v letech 1958-1962, kdy nedotčena zůstala pouze část jeho výzdoby a železná část byla nahrazena železobetonovou. Zvláštností Hlávkova mostu v našich poměrech byla okolnost, že jeho pojmenování zůstalo stejné od jeho vzniku přes všechny různé režimy až do našich dnů. Vynikající stavitel a štědrý mecenáš si to jistě zasloužil.