Ledec_hradni2.jpg
LedecnSaz184a.jpg
Ledec_hradni1.jpg
Ledec_zelezn1.jpg
LedecnSaz184b.jpg
Ledec_zelezn2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

LEDEČ NAD SÁZAVOU

LEDEČ NAD SÁZAVOU (Havlíčkův Brod) - hradní a železniční most

Ledeč leží v kotlině Sázavy 24 km severozápadně od Havlíčkova Brodu v Želivské pahorkatině. Nad pravým břehem Sázavy je hrad, jehož jádro je ze druhé poloviny 13. století, který byl rozšířen a přestavěn v roce 1556. Na východním přístupu k hradu vede (dnes částečně též nad železničním tunelem Českých drah a nad tratí souběžně vedoucí se Sázavou) k hradní bráně jeden z nejmohutnějších českých kamenných hradních mostů, i když novějšího data. Most sestává z pěti půlkruhových oblouků o jednotlivých rozpětích 6, 10, 10, 10 a znovu 6 metrů. Padesát metrů dlouhý most je 3 metry široký a 15 metrů vysoký. Parapet mostu je na obou stranách rozšířený několika výstupky. Uprostřed jeho parapetu je pak deska s datováním 1838. Most je značně kryt okolní vegetací, takže v průběhu roku ho lze dobře fotografovat pouze v zimních měsících. Hradní most je v povlovném stoupání směrem k bráně, mostovka je odvodněna žlábky nad pilíři. Ledečský hrad je pro povozy a pro koně bez existence hradního mostu naprosto nepřístupný, jaký však byl předchůdce dnešního mostu, nevíme. Pěší se vedle mostu mohou do hradu dostat poměrně strmou stezkou ve směru od města. V bezprostřední blízkosti tohoto mostu je pak most železniční: přes Pivovarský potok a jeho údolí se klenuly tři kamenné mostní oblouky. Později byl střední oblouk nahrazen ocelovými nosníky, které probíhají těsně nad účelovou stavbou na dně údolí. Jde o zvláštnost, kdy mostní konstrukce moderního typu překlenuje v tak malé výšce budovu.