Zbraslav1.jpg
424u-Zbraslav.jpg
PZbraslav.jpg
Zbraslav2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZBRASLAV

ZBRASLAV (Praha 5) - silniční most

Zbraslav býval královský lovecký dvorec nedaleko soutoku Berounky s Vltavou, na němž nechal Václav II. postavit cisterciácký klášter (Aula regia), kolem něhož vzniklo postupně městečko. Starý silniční železný zbraslavský most přes Vltavu o třech otvorech (42 metrů, 62 metrů a znovu 42 metrů) měl své vyobrazení jako soudobá moderní stavba sklonku 19. století v Ottově slovníku naučném. U nového zbraslavského mostu jde o mostní stavbu, při jejíž realizaci odpadlo použití skruže i dřeva pro bednění konstrukce oblouků (tzv. B systém). Ocelová výztuž oblouku je navržena jako příhradová konstrukce, která unese nejen svou váhu, ale i váhu mokrého betonu. Bednění je nahrazeno ocelovým síťovým pletivem. Oblouk je před betonáží v několika místech krátkodobě podepřen lehkou konstrukcí. Stavba byla nazvána mostem Závodu míru, ale pojmenování se příliš neujalo.