Usti-marian4.jpg
Usti-Marian2.jpg
Usti-Marian3.jpg
Usti-Benes1.jpg
Usti-Benes2.jpg
Usti-Marian1.jpg
390u_Usti_Nad_labem_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM (Ústí nad Labem) - Mariánský most

Ústí je poprvé zmíněno již k roku 993 a bylo původně královským hradem při soutoku Labe a Bíliny a už kolem roku 1260 tu založil Přemysl Otakar II. město. Už jeho poloha předpokládá řadu mostních staveb, které potvrzují i staré pohledy na město a památky (krucifix z roku 1722 z barokního mostu přes Bílinu). Ústí prožilo doby rozkvětu i katastrof (dobytí, požáry, naposled bombardování v roce 1945, které zničilo historické jádro), když se teprve po polovině 19. století začalo měnit na moderní průmyslové centrum severních Čech a pohltilo v rámci své aglomerace mnoho okolních obcí včetně města Střekova. Dnes tu stojí i jeden z našich nejmodernějších a nejhezčích mostů, o němž se zmíníme podrobněji. Proti 80 metrů vysoké Mariánské skále na úbočí nad Labem byla v roce 1995 zahájena stavba Mariánského mostu. Představitelé města Ústí nad Labem si přáli, aby most byl dominantou města, která na sebe bude trvale upoutávat pozornost nejen v současnosti, ale i v pozdějších letech. Proto byl vypsán konkurs na architektonické ztvárnění této dopravní stavby. Vítězem soutěže se stal pražský architekt R. Koucký. Vítězný návrh představuje zavěšenou konstrukci na dvou 60 metrů vysokých pylonech, z nichž jednostranně vybíhá po dvakrát 15 lanech nesoucích 179 metrů dlouhou mostovku. Konstrukce váží téměř 3 500 tun a je zvláštní tím, že nosná lana z pylonů nevybíhají na obě strany, nýbrž pouze jednostranně, což je zvláštnost a estetická zajímavost nevyskytující se na žádném jiném českém nebo moravském zavěšeném mostě. Oba pylony představují vlastně značně složité geometrické obrazce jakýchsi stylizovaných trojcípých hvězd, jejichž horní konce jsou zakřiveny do prostoru nad mostovku. Po stránce výpočtů stavebně-mechanické povahy vítkovičtí experti (Vítkovice byly subdodavateli generálního dodavatele, jímž byly ostravské Hutní montáže) nepopírají, že stanovování přesných ohybových momentů pylonu bylo náročnou úlohou. Po montážní stránce bylo nutno ukládat díly vážící až 65 tun. Most postavený stamilionovým nákladem, jemuž se dostalo i mezinárodního uznání, převádí komunikace ke krematoriu a do Střekova a v současné době není ještě plně využit. Jeho středem vede společná komunikace pro chodce, cyklisty a vozíčkáře, jimž má při levobřežním vyústění sloužit k překonání konstrukční nerovnosti výtah. Stavební odborníci se netají, že most bylo možno postavit v jednodušší podobě daleko laciněji; představitelé Ústí nad Labem si však přáli mít stavbu pro příštích sto let. Přáli si, aby snesl srovnání i s proslulým rotterdamským mostem Erasmus v Nizozemsku, který vzdáleně připomíná. Starší obloukový železobetonový most přes Labe by rovněž neměl být zapomenut.