Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

Seznam použitých zkratek

AMUAkademie múzických umění, Praha
BBCBritish Broadcasting Corporation; britská rozhlasová a televizní společnost
BISBezpečnostní informační služba
ČKDČeskomoravská Kolben Daněk; strojírenská společnost
ČNRČeská národní rada
ČSAVČeskoslovenská akademie věd
ČSDČeskoslovenské státní dráhy
ČSFRČeská a Slovenská federativní republika
ČSLAČeskoslovenská lidová armáda
ČSMČeskoslovenský svaz mládeže
ČSSDČeskoslovenská sociální demokracie, od 9. 4. 1993 Česká strana sociálně demokratická
ČSSRČeskoslovenská socialistická republika
ČSTČeskoslovenská televize
ČVUTČeské vysoké učení technické
DAMUDivadelní fakulta AMU
FAMUFilmová a televizní fakulta AMU
FIAPFédération internationale de l'art photographique (Mezinárodní federace umělecké fotografie)
FSFederální shromáždění
HZDSHnutie za demokratické Slovensko
ISCMInternational Society for Contemporary Music (Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu)
JAMUJanáčkova akademie múzických umění, Brno
JUDr.doktor obojího práva
JZDjednotné zemědělské družstvo
KDU-ČSLKřesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
KSČKomunistická strana Československa
KSČMKomunistická strana Čech a Moravy
KSSKomunistická strana Slovenska
KVkrajský výbor
LDSLiberálně demokratická strana
MDPMěstská divadla pražská
MFFMatematicko-fyzikální fakulta
MNVmístní národní výbor
NDNárodní divadlo
NDRNěmecká demokratická republika
NHLNational Hockey League; kanadsko-americká hokejová liga
NKVDNarodnyj komissariat vnutrennych děl
NSDAPNárodně socialistická německá dělnická strana
ODAObčanská demokratická aliance
ODSObčanská demokratická strana
OFObčanské fórum
OSNOrganizace spojených národů
OVokresní, příp. obvodní výbor
PTPpomocné technické prapory
SAVSlovenská akadémia vied
SČMSvaz československé mládeže
SD-LSNSSvobodní demokraté - Liberální strana národně sociální
SNDSlovenské národné divadlo
SNPSlovenské národní povstání
SNRSlovenská národná rada
SRNSpolková republika Německa
SSSRSvaz sovětských socialistických republik
TNPtábory nucených prací
UKUniverzita Karlova
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
USAUnited States of America (Spojené státy americké)
ÚVústřední výbor
VONSVýbor na obranu nespravedlivě stíhaných
VŠEVysoká škola ekonomická
VŠCHTVysoká škola chemicko-technologická
VŠMUVysoká škola múzických umení
VŠUPVysoká škola uměleckoprůmyslová
YMCAYoung Men's Christian Association (Křesťanské sdružení mladých mužů)
YWCAYoung Women's Christian Association (Křesťanské sdružení mladých žen)
ZPSzávody přesného strojírenství
 
Šifry autorů
(mch)Milan Churaň - vedoucí autorského kolektivu
(pa)RNDr. Pavel Augusta
(nk)doc. PhDr. Ladislav Niklíček, CSc.
(tp)doc. PhDr. Tomáš Pasák, CSc.
(jp)Jiří Peňás
(pm)ing. Milan Polák
(pö)PhDr. Jan Pömerl, CSc.
(jr)Jaroslav Riedel
(vl)PhDr. Pavel Vlček
(tv)PhDr. Tomislav Volek

Obsah encyklopedie Abecední vyhledávání