Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století

TABULKY

Osobnosti vytištěné tučně mají ve slovníku samostatné medailónky
Prezidenti v letech 1918-1992 Vlády v letech 1918-1992 Přehled biskupů a arcibiskupů

I. PREZIDENTI V LETECH 1918-1992

Masaryk Tomáš Garrigue14. 11. 1918 -27. 05. 1920 
 27. 05. 1920 -27. 05. 1927 
 27. 05. 1927 -24. 05. 1934 
 24. 05. 1934 -14. 12. 1935 abdikoval
 
Beneš Edvard14. 12. 1935 -5. 10. 1938 abdikoval
 
Hácha Emil30. 11. 1938 -15. 3. 1939 zánik ČSR
 16. 03. 1939 -5. 05. 1945 pozn. 1)
 
Tiso Jozef26. 10. 1939 -3. 04. 1945 pozn. 2)
 
Beneš Edvard 9. 07. 1940 -28. 10. 1945 pozn. 3)
 28. 10. 1945 -19. 6. 1946 pozn. 4)
 19. 06. 1946 -7. 06. 1948 abdikoval
 
Gottwald Klement14. 06. 1948 -14. 03. 1953 zemřel
 
Zápotocký Antonín21. 03. 1953 -13. 11. 1957 zemřel
 
Novotný Antonín19. 11. 1957 -12. 11. 1964 
 12. 11. 1964 -22. 03. 1968 abdikoval
 
Svoboda Ludvík30. 03. 1968 -29. 05. 1975 uvolněn
 
Husák Gustáv29. 05. 1975 -22. 05. 1980 
  22. 05. 1980 -22. 05. 1985 
  22. 05. 1985 -10. 12. 1989 abdikoval
 
Havel Václav29. 12. 1989 -5. 07. 1990 
 5. 07. 1990 -20. 07. 1992 abdikoval

Poznámky:
1) Státní prezident Protektorátu Čechy a Morava. Prezidentství skončilo zánikem Protektorátu
2) Prezident Slovenské republiky. Prezidentství skončilo obnovením ČSR. J. Tiso
3. 4. 1945 uprchl do Bavorska
3) Prezident v exilu a těsně po válce
4) 28. 10. 1945 potvrzen v prezidentském úřadě

II. VLÁDY V LETECH 1918-1992

Československá republika Protektorát Čechy a Morava Slovenská republika Československá republika

a) Československá republika
 
14. 11. 1918 - 8. 7. 1919
Předseda vlády:Karel Kramář
Ministr vnitra: Antonín Švehla
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Václav Klofáč
    financí:Alois Rašín
    školství a národní osvěty:Gustav Habrman
    spravedlnosti: František Soukup
    obchodu:Adolf Stránský
    železnic:Isidor Zahradník
    veřejných prací: František Staněk
    zemědělství:Karel Prášek
    sociální péče: Gustav Winter
    zdravotnictví:Vavro Šrobár
    pošt a telegrafů: Jiří Stříbrný
    pro správu Slovenska: Vavro Šrobár
    výživy lidu:Bohuslav Vrbenský
    vojenství:Milan Rastislav Štefánik
    bez portfeje: Mořic Hruban
 
8. 7. 1919 - 25. 5. 1920
Předseda vlády:Vlastimil Tusar
Ministr vnitra:Antonín Švehla
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Václav Klofáč
    financí:Cyril Horáček do 9. 10. 1919
 Kuneš Sonntag
    školství a národní osvěty:Gustav Habrman
    spravedlnosti: František Veselý
    obchodu:Ferdinand Heidler
    železnic:Jiří Stříbrný do 17. 9. 1919
 Emil Franke (správce)
    veřejných prací:Antonín Hampl
    zemědělství:Karel Prášek
    sociální péče: Lev Winter
    zdravotnictví:Vavro Šrobár
    pošt a telegrafů:František Staněk
    pro sjednocení zákonů a organizace správy: Milan Hodža od 6. 12. 1919
    pro správu Slovenska:Vavro Šrobár
    výživy:Fedor Houdek do 30. 3. 1920
 Kuneš Sonntág (správce)
 
25. 5. 1920 - 15. 9. 1920
Předseda vlády:Vlastimil Tusar
Ministr vnitra:Antonín Švehla
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Vlastimil Tusar (správce)
 Ivan Markovič od 16. 7. 1920
    financí:Karel Engliš
    školství a národní osvěty:Gustav Habrman
    spravedlnosti:Alfréd Meissner
    průmyslu, obchodu a živností:Kuneš Sonntág
    zemědělství:Karel Prášek do 24. 6. 1920
 Kuneš Sonntág (správce)
    železnic:Jiří Stříbrný
    veřejných prací:Bohuslav Vrbenský
    sociální péče:Lev Winter
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Vavro Šrobár
    pošt a telegrafů:František Staněk
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Vavro Šrobár
    pro správu Slovenska:Ivan Dérer
    pro zásobování lidu:Václav Johanis
    pro zahraniční obchod: Rudolf Hotowetz
 
15. 9. 1920 - 26. 9. 1921 (úřednická vláda)
Předseda vlády:Jan Černý
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:gen. Otakar Husák
    financí:Karel Engliš (správce)
 Vladimír Hanačík od 21. 3. 1921
    školství a národní osvěty:Josef Šusta
    spravedlnosti:Augustin Popelka
    průmyslu, obchodu a živností:Rudolf Hotowetz
    zemědělství:Vladislav Brdlík
    železnic:Václav Burger
    veřejných prací:František Kovařík od 21. 9. 1920
    sociální péče:Josef Gruber
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Ladislav Procházka
    pošt a telegrafů:Maxmilián Fatka
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Vladimír Fajnor
    pro správu Slovenska: Martin Mičura
    pro zásobování lidu:Leopold Průša
 Vladislav Brdlík (správce 24. 1. - 25. 4. 1921)
 Ladislav Procházka (správce od 25. 4. 1921)
    pro zahraniční obchod:Rudolf Hotowetz (správce)
 
26. 9. 1921 - 7. 10. 1922
Předseda vlády:Edvard Beneš
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:František Udržal
    financí:Augustin Novák školství a národní
    osvěty:Vavro Šrobár
    spravedlnosti:Josef Dolanský
    průmyslu, obchodu a živností:Ladislav Novák
    zemědělství:František Staněk
    železnic:Jan Šrámek
    veřejných prací:Alois Tučný
    sociální péče:Gustav Habrman
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Bohuslav Vrbenský
    pošt a telegrafů:Antonín Srba
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Ivan Dérer
    pro správu Slovenska:Martin Mičura
    pro zásobování lidu:Antonín Srba
    pro zahraniční obchod: Ladislav Novák (úřad zrušen 19. 1. 1922)
 
7. 10. 1922 - 9. 12. 1925 (demise 15. 11. 1925)
Předseda vlády:Antonín Švehla
Ministr vnitra:Jan Malypetr
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:František Udržal
    financí:Alois Rašín
 Bohdan Bečka od 24. 2. 1925
    školství a národní osvěty:Rudolf Bechyně
 Ivan Markovič (správce od 3. 10. 1924)
    spravedlnosti:Josef Dolanský
    průmyslu, obchodu a živností:Ladislav Novák
    zemědělství:Milan Hodža
    železnic:Jiří Stříbrný
 Emil Franke (správce od 20. 7. 1925)
    veřejných prací:Antonín Srba
    sociální péče:Gustav Habrman
 Lev Winter od 28. 3. 1925
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Jan Šrámek
    pošt a telegrafů:Alois Tučný do 18. 2. 1924
 Emil Franke (správce)
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Ivan Markovič
    pro správu Slovenska:Jozef Kállay
    pro zásobování lidu:Emil Franke
 
9. 12. 1925 - 18. 3. 1926
Předseda vlády:Antonín Švehla
Ministr vnitra:František Nosek
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Jiří Stříbrný
    financí:Karel Engliš
    školství a národní osvěty:Otakar Srdínko
    spravedlnosti:Karel Viškovský
    průmyslu, obchodu a živností:Jan Dvořáček
    zemědělství:Milan Hodža
    železnic:Rudolf Bechyně
    veřejných prací:Rudolf Mlčoch
    sociální péče:Lev Winter
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Alois Tučný
    pošt a telegrafů:Jan Šrámek
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Lev Winter (správce)
 Ivan Dérer od 5. 1. 1926
    pro správu Slovenska:Jozef Kállay
    pro zásobování lidu:Josef Dolanský
 
18. 3. 1926 - 12. 10. 1926 (úřednická vláda)
Předseda vlády:Jan Černý
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:gen.Jan Syrový
    financí:Karel Engliš
    školství a národní osvěty:Jan Krčmář
    spravedlnosti:Jiří Haussmann
    průmyslu, obchodu a živností:František Peroutka
    zemědělství:Juraj Slávik
    železnic:Jan Říha
    veřejných prací:Václav Roubík
    sociální péče:Josef Schieszl
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Josef Schieszl
    pošt a telegrafů:Maxmilián Fatka
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Juraj Slávik
    pro správu Slovenska:Josef Kállay
    pro zásobování lidu:Jiří Haussmann
 
12. 10. 1926 - 1. 2. 1929
Předseda vlády:Antonín Švehla
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:František Udržal
    financí:Karel Engliš do 25. 11. 1928
 Bohumil Vlasák (správce)
    školství a národní osvěty:Milan Hodža
    spravedlnosti:Robert Mayr-Harting
    průmyslu, obchodu a živností:František Peroutka do 28. 4. 1928
 Ladislav Novák
    zemědělství:Otakar Srdínko
    železnic:Josef V. Najman
    veřejných prací:Franz Spina
    sociální péče:Jan Šrámek
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Jan Šrámek (správce)
 Jozef Tiso od 15. 1. 1927
    pošt a telegrafů:František Nosek
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Milan Hodža (správce)
 Marko Gažík od 15. 1. 1927
    s plnou mocí pro Slovensko:Jozef Kállay do 28. 6. 1928
    pro zásobování lidu:Jan Černý (správce)
 
1. 2. 1929 - 7. 12. 1929 (demise 27. 10. 1929)
Předseda vlády:František Udržal
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:František Udržal do 20. 2. 1929
 Karel Viškovský
    financí:Bohumil Vlasák
    školství a národní osvěty:Milan Hodža do 20. 2. 1929
 Anton(ín) Štefánek
    spravedlnosti:Robert Mayr-Harting
    průmyslu, obchodu a živností:Ladislav Novák
    zemědělství:Otakar Srdínko
    železnic:Josef V. Najman
    veřejných prací:Franz Spina
    sociální péče:Jan Šrámek
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Jozef Tiso do 8. 10. 1929
 Jan Šrámek (správce)
    pošt a telegrafů:František Nosek
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Marko Gažík do 27. 2. 1929
 Ľudovít Slabaj do 8. 10. 1929
 Anton(ín) Štefánek (správce)
    pro zásobování lidu:Jan Černý (správce)
 
7. 12. 1929 - 29. 10. 1932 (demise 24. 10. 1932)
Předseda vlády:František Udržal
Ministr vnitra:Juraj Slávik
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Karel Viškovský
    financí:Karel Engliš do 16. 4. 1931
 Karel Trapl
    školství a národní osvěty:Ivan Dérer
    spravedlnosti:Alfréd Meissner
    průmyslu, obchodu a živností:Josef Matoušek
    zemědělství:Bohumír Bradáč
    železnic:Rudolf Mlčoch do 9. 4. 1932
 Josef Hůla
    veřejných prací:Jan Dostálek
    sociální péče:Ludwig Czech
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Franz Spina
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
    pro zásobování lidu:Rudolf Bechyně
 
29. 9. 1932 - 14. 2. 1934
Předseda vlády:Jan Malypetr
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Bohumír Bradáč
    financí:Karel Trapl
    školství a národní osvěty:Ivan Dérer
    spravedlnosti:Alfréd Meissner
    průmyslu, obchodu a živností:Josef Matoušek
    zemědělství:Milan Hodža
    železnic:Rudolf Bechyně
    veřejných prací:Jan Dostálek
    sociální péče:Ludwig Czech
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Franz Spina
    pošt a telegrafů:Emil Franke
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
    pro zásobování lidu:Jan Malypetr (správce)
 úřad zrušen 12. 7. 1933
 
14. 2. 1934 - 4. 6. 1935 (demise 28. 5. 1935)
Předseda vlády:Jan Malypetr
Ministr vnitra:Josef Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:Bohumír Bradáč
    financí:Karel Trapl
    školství a národní osvěty:Jan Krčmář
    spravedlnosti:Ivan Dérer
    průmyslu, obchodu a živností:Jan Dostálek
    zemědělství:Milan Hodža
    železnic:Rudolf Bechyně
    veřejných prací:Ludwig Czech
    sociální péče:Alfréd Meissner
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Franz Spina
    pošt a telegrafů:Emil Franke
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
 
4. 6. 1935 - 5. 11. 1935
Předseda vlády:Jan Malypetr
Ministr vnitra:Josef Černý
    zahraničních věcí:Edvard Beneš
    národní obrany:František Machník
    financí:Karel Trapl
    školství a národní osvěty:Jan Krčmář
    spravedlnosti:Ivan Dérer
    průmyslu, obchodu a živností:Josef V. Najman
    zemědělství:Milan Hodža
    železnic:Rudolf Bechyně
    veřejných prací:Jan Dostálek
    sociální péče:Jaromír Nečas
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Ludwig Czech
    pošt a telegrafů:Emil Franke
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
    bez portfeje:Franz Spina
 
5. 11. 1935 - 18. 12. 1935
Předseda vlády:Milan Hodža
Ministr zemědělství:Milan Hodža (správce)
 Josef Zadina od 9. 11. 1935
    ostatní:jako v předchozí vládě
 
18. 12. 1935 - 21. 7. 1937
Předseda vlády:Milan Hodža
Ministr vnitra:Josef Černý
    zahraničních věcí:Milan Hodža
 Kamil Krofta od 29. 2. 1936
    národní obrany:František Machník
    financí:Karel Trapl do 17. 3. 1936
 Emil Franke (správce)
 Josef Kalfus od 28. 3. 1936
    školství a národní osvěty:Jan Krčmář
 Emil Franke od 23. 1. 1936
    spravedlnosti:Ivan Dérer
    průmyslu, obchodu a živností:Josef V. Najman
    zemědělství:Josef Zadina
    železnic:Rudolf Bechyně
    pošt a telegrafů:Emil Franke
 Alois Tučný od 23. 1. 1936
    veřejných prací:Jan Dostálek
    sociální péče:Jaromír Nečas
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Ludwig Czech
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
    bez portfeje:Franz Spina
 Erwin Zajiček od 2. 7. 1936
 
21. 7. 1937 - 22. 9. 1938
Předseda vlády:Milan Hodža
Ministr vnitra:Josef Černý
    zahraničních věcí:Kamil Krofta
    národní obrany:František Machník
    financí:Emil Franke (správce)
 Josef Kalfus od 2. 10. 1937
    školství a národní osvěty:Emil Franke
    spravedlnosti:Ivan Dérer
    průmyslu, obchodu a živností:Josef V. Najman
 Rudolf Mlčoch od 4. 12. 1937
    zemědělství:Josef Zadina
    železnic:Rudolf Bechyně
    veřejných prací:Jan Dostálek
    pošt a telegrafů:Alois Tučný
    sociální péče:Jaromír Nečas
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Ludwig Czech do 11. 4. 1938
 Ivan Dérer (správce)
 František Ježek od 10. 5. 1938
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Jan Šrámek
    propagandy:Hugo Vavrečka od 16. 9. 1938
    bez portfeje:Franz Spina do 23. 3. 1938
 Erwin Zajiček do 24. 3. 1938
 František Ježek 19. 3. 1938 - 10. 5. 1938
 
22. 9. 1938 - 4. 10. 1938 (úřednická vláda)
Předseda vlády:gen. Jan Syrový
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:Kamil Krofta
    národní obrany:gen. Jan Syrový
    financí:Josef Kalfus
    školství a národní osvěty:Engelbert Šubert
    spravedlnosti:Vladimír Fajnor
    průmyslu, obchodu a živností:Jan Janáček
    zemědělství:Eduard Reich
    železnic:Jindřich Kamenický
    veřejných prací:gen. František Nosál
    pošt a telegrafů:Karel Dunovský
    sociální péče:Bedřich Horák
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Stanislav Mentl
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Josef Fritz
    bez portfeje:Hugo Vavrečka
 Petr Zenkl
 Imrich Karvaš od 24. 9. 1938
 Matúš Černák od 24. 9. 1938
 
4. 10. 1938 - 1. 12. 1938 (úřednická vláda)
Předseda vlády:gen. Jan Syrový
Ministr vnitra:Jan Černý
    zahraničních věcí:František Chvalkovský
    národní obrany:gen.Jan Syrový
    financí:Josef Kalfus
    školství a národní osvěty:Stanislav Bukovský (správce)
    spravedlnosti:Vladimír Fajnor do 14. 10. 1938
 Ladislav Feierabend
    průmyslu, obchodu a živností:Imrich Karvaš
    zemědělství:Ladislav Feierabend
    železnic:gen. Vladimír Kajdoš
    veřejných prací:gen. Karel Husárek
    pošt a telegrafů:gen. Vladimír Kajdoš
    sociální péče:Petr Zenkl
    veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:Petr Zenkl
    pro sjednocení zákonů a organizace správy:Vladimír Fajnor do 14. 10. 1938
 Ladislav Feierabend
    bez portfeje:Hugo Vavrečka (propaganda)
 Stanislav Bukovský
 Ivan Parkányi do 14. 10. 1938
 
1. 12. 1938 - 15. 3. 1939
Předseda vlády:Rudolf Beran
Ministr vnitra:Otakar Fischer
    zahraničních věcí:František Chvalkovský
    národní obrany:gen. Jan Syrový
    financí:Josef Kalfus
    školství a národní osvěty:Jan Kapras
    spravedlnosti:Jaroslav Krejčí
    průmyslu, obchodu a živností:Vlastimil Šádek
    zemědělství:Ladislav Feierabend
    dopravy:gen. Alois Eliáš
    veřejných prací:Dominik Čipera
    sociální a zdravotní správy:Vladislav Klumpar
    bez portfeje:Karol Sidor do 14. 3. 1939
 Jiří Havelka
 
b) Protektorát Čechy a Morava:
 
16. 3. 1939 - 27. 4. 1939
Předseda vlády:Rudolf Beran
Ministr:    pokračování předchozí vlády bez Karola Sidora
 
27. 4. 1939 - 19. 1. 1942
Předseda vlády:gen. Alois Eliáš do 27. 9. 1941
Náměstek předsedy vlády:Jiří Havelka do 3. 2. 1940
 Jaroslav Krejčí od 3. 2. 1940
Úřadující náměstek předsedy vlády:Jaroslav Krejčí od 28. 9. 1940
Ministr vnitra:gen. Alois Eliáš
 gen. Josef Ježek od 1. 7. 1939
    financí:Josef Kalfus
    školství a národní osvěty:Jan Kapras
    spravedlnosti:Jaroslav Krejčí
    průmyslu, obchodu a živností:Vlastimil Šádek do 3. 2. 1940
 Jaroslav Kratochvíl
    zemědělství:Ladislav Feierabend do 26. 1. 1940
 Mikuláš z Bubna-Litic od 3. 2. 1940
    dopravy:Jiří Havelka do 25. 4. 1941
 Jindřich Kamenický od 25. 4. 1940
    veřejných prací:Dominik Čipera
    sociální a zdravotní správy:Vlastimil Klumpar
 
19. 1. 1942 - 19. 1. 1945
Předseda vlády:Jaroslav Krejčí
Náměstek předsedy vlády:Richard Bienert od 12. 3. 1942
Ministr vnitra:Richard Bienert
    financí:Josef Kalfus
    školství a národní osvěty:Emanuel Moravec
    spravedlnosti:Jaroslav Krejčí
    hospodářství a práce:Walter Bertsch
    zemědělství a lesnictví:Adolf Hrubý
    dopravy a techniky:Jindřich Kamenický
 
19. 1. 1945 - 5. 5. 1945
Předseda vlády:Richard Bienert
Náměstek předsedy vlády:Jaroslav Krejčí
Ministr vnitra:Richard Bienert
    financí:Josef Kalfus
    školství a lidové osvěty Emanuel Moravec
    spravedlnosti:Jaroslav Krejčí
    hospodářství a práce:Walter Bertsch
    zemědělství a lesnictví:Adolf Hrubý
    dopravy a techniky:Jindřich Kamenický
 
c) Slovenská republika
 
14. 3. 1939 - 27. 10. 1939
Předseda vlády:Jozef Tiso
Náměstek předsedy vlády:Vojtech Tuka
Ministr vnitra:Karol Sidor, od 15. 3. 1939 dovolená,18. 4. 1939 odstoupil, pak řídil
 Jozef Tiso 
    zahraničních věcí:Ferdinand Durčanský
    národní obrany:gen. Ferdinand Čatloš
    financí:Mikuláš Pružinský
    školství a národní osvěty:Jozef Sivák
    spravedlnosti:Gejza Fritz
    hospodářství:Gejza Medrický
    dopravy a veřejných prací:Július Stano
    propagandy:Šaňo Mach
 
27. 10. 1939 - 5. 9. 1944
Předseda vlády:Vojtech Tuka
Náměstek předsedy vlády:Šaňo Mach od 17. 8. 1940
Ministr vnitra:Šaňo Mach od 29. 7. 1940
    zahraničních věcí:Ferdinand Ďurčanský
 Vojtech Tuka od 20. 7. 1940
    národní obrany:gen. Ferdinand Čatloš
    financí:Mikuláš Pružinský
    školství a národní osvěty:Jozef Sivák
    spravedlnosti:Gejza Fritz
    hospodářství:Gejza Medrický
    dopravy a veřejných prací:Július Stano
 
5. 9. 1944 - 4. 4. 1945
Předseda vlády:Štefan Tiso
Ministr vnitra:Šaňo Mach
    zahraničních věcí:Štefan Tiso
    národní obrany:Štefan Haššík
    financí:Mikuláš Pružinský
    školství a národní osvěty:Aladár Kočiš
    spravedlnosti:Štefan Tiso
    hospodářství:Gejza Medrický
    dopravy a veřejných prací:Ľudovít Lednár
 
d) Československá republika
 
21. 7. 1940 - 12. 11. 1942 (vláda v exilu)
Předseda vlády:Jan Šrámek
Ministr vnitra:Juraj Slávik
    zahraničních věcí:Jan Masaryk
    národní obrany:Sergej Ingr
    financí:Eduard Outrata do 27. 10. 1941
 Ladislav Feierabend
    sociální péče:František Němec
    pro hosp. obnovu:Jaromír Nečas do 27. 10. 1941
Státní ministr:
    pro obchod, průmysl a živnosti:Eduard Outrata od 27. 10. 1941
    pro ministerstvo spravedlnosti:Jaroslav Stránský od 27. 10. 1941
    pro Nejvyšší účetní kontrolní úřad:Ján Bečko od 27. 10. 1941
 Hubert Ripka od 27. 10. 1941
 Rudolf Viest od 27. 10. 1941
 Ján Lichner
Státní tajemník v ministerstvu:
    zahraničních věcí:Hubert Ripka do 27. 10. 1941
    národní obrany:Rudolf Viest do 27. 10. 1941
    sociální péče:Ján Bečko do 27. 10. 1941
 
12. 11. 1942 - 5. 4. 1945 (vláda v exilu)
Předseda vlády:Jan Šrámek
Ministr vnitra:Juraj Slávik, pověřen též agendou min. školství a národní osvěty
    zahraničních věcí:Jan Masaryk
    národní obrany:Sergej Ingr do 19. 9. 1944
 Rudolf Viest, pověřen správou
    spravedlnosti:Jaroslav Stránský
    obchodu, průmyslu a živností:Václav Majer od 3. 8. 1944, do té doby pověřen
František Němec
    zemědělství a veřejných prací:Ján Lichner
    sociální péče:Ján Bečko, pověřen též agendou min. zdravotnictví a tělesné výchovy
    hospodářské obnovy:František Němec, do 3. 8. 1944
    státní ministr v min. zahr. věcí:Hubert Ripka
 
4. 4. 1945 - 6. 11. 1945 (Košická vláda)
Předseda vlády:Zdeněk Fierlinger
Náměstkové předsedy vlády:Josef David
 Klement Gottwald
 Viliam Široký
 Jan Šrámek
 Ján Ursíny
Ministr vnitra:Václav Nosek
    zahraničních věcí:Jan Masaryk
    národní obrany:Ludvík Svoboda
    financí:Vavro Šrobár
    zahr. obchodu:Hubert Ripka
    školství a osvěty:Zdeněk Nejedlý
    spravedlnosti:Jaroslav Stránský
    informací:Václav Kopecký
    průmyslu:Bohumil Laušman
    zemědělství:Július Ďuriš
    vnitřního obchodu:Ivan Pietor
    dopravy:Antonín Hasal
    pošt:František Hála
    ochrany práce a sociální péče:Jozef Šoltész
    zdravotnictví:Adolf Procházka
    výživy:Václav Majer
Státní tajemník v ministerstvu:
    zahraničních věcí:Vladimír Clementis
    národní obrany:Mikuláš Ferjenčík
    zahr. obchodu:Ján Lichner
 
6. 11. 1945 - 2. 7. 1946
Předseda vlády:Zdeněk Fierlinger
Náměstkové předsedy vlády: Klement Gottwald
 Jaroslav Stránský
 Viliam Široký
 Jan Šrámek
 Ján Ursíny
Ministr vnitra:Václav Nosek
    zahraničních věcí:Jan Masaryk
    národní obrany:Ludvík Svoboda
    financí:Vavro Šrobár
    zahr. obchodu:Hubert Ripka
    školství a osvěty:Zdeněk Nejedlý
    spravedlnosti:Prokop Drtina
    informací:Václav Kopecký
    průmyslu:Bohumil Laušman
    zemědělství:Július Ďuriš
    vnitřního obchodu:Ivan Pietor
    dopravy:Antonín Hasal
    pošt:František Hála
    ochrany práce a sociální péče:Jozef Šoltész
    výživy:Václav Majer
Státní tajemník v ministerstvu:
    zahraničních věcí:Vladimír Clementis
    národní obrany:Mikuláš Ferjenčík
    zahr. obchodu:Ján Lichner
 
2. 7. 1946 - 25. 2. 1948
Předseda vlády:Klement Gottwald
Náměstkové předsedy vlády: Zdeněk Fierlinger od 25. 11. 1947
 Štefan Kočvara, demise 20. 2. 1948
 Viliam Široký
 Jan Šrámek, demise 20. 2. 1948
 František Tymeš, demise 20. 2. 1948
 Ján Ursíny, demise 20. 2. 1948
 Petr Zenkl, demise 20. 2. 1948
Ministr vnitra:Václav Nosek
    zahraničních věcí:Jan Masaryk
    národní obrany:Ludvík Svoboda
    financí:Jaromír Dolanský
    zahr. obchodu:Hubert Ripka, demise 20. 2. 1948
    školství a osvěty:Jaroslav Stránský, demise 20. 2. 1948
    spravedlnosti:Prokop Drtina, demise 20. 2. 1948
    informací:Václav Kopecký
    průmyslu:Bohumil Laušman do 25. 11. 1947
 Ludmila Jankovcová
    zemědělství:Július Ďuriš
    vnitřního obchodu:Antonín Zmrhal do 3. 12. 1947
 Alexej Čepička
    dopravy:Ivan Pietor, demise 20. 2. 1948
    pošt:František Hála, demise 20. 2. 1948
    ochrany práce a sociální péče:Zdeněk Nejedlý
    výživy:Václav Majer, demise 25. 2. 1948
    techniky:Alois Vošahlík do 28. 8. 1946, pak
 Jan Kopecký, demise 20. 2. 1948
    pro sjednocení zákonů:Mikuláš Ferjenčík, demise 20. 2. 1948
    bez portfeje:Alois Vošahlík, do 18. 7. 1946, pak min. techniky
Státní tajemník v ministerstvu:
    zahraničních věcí:Vladimír Clementis
    národní obrany:Ján Lichner, demise 20. 2. 1948
 
25. 2. 1948 - 15. 6. 1948
Předseda vlády:Klement Gottwald
Náměstkové předsedy vlády Bohumil Laušman
 Viliam Široký
 Antonín Zápotocký
Ministr vnitra:Václav Nosek
    zahraničních věcí:Jan Masaryk do 10. 3. 1948
 Vladimír Clementis od 18. 3. 1948
    národní obrany:Ludvík Svoboda
    financí:Jaromír Dolanský
    zahr. obchodu:Antonín Gregor
    školství a osvěty:Zdeněk Nejedlý
    spravedlnosti:Alexej Čepička
    informací:Václav Kopecký
    průmyslu:Zdeněk Fierlinger
    zemědělství:Julius Ďuriš
    vnitřního obchodu:František Krajčír
    dopravy:Alois Petr
    sociální péče:Evžen Erban
    zdravotnictví:Josef Plojhar
    techniky:Emanuel Šlechta
    pošt:Alois Neuman
    výživy:Ludmila Jankovcová
    pro sjednocení zákonů:Vavro Šrobár
Státní tajemník v ministerstvu:
    zahraničních věcí:Vladimír Clementis do 18. 3. 1948
    národní obrany:Ján Ševčík
 
15. 6. 1948 - 12. 12. 1954
(V této a v následujících vládách komunistického režimu se uvádějí jen nejdůležitější ministerstva)
Předseda vlády:Antonín Zápotocký do 21. 3. 1953
 Viliam Široký
Ministr vnitra:Václav Nosek
 Rudolf Barák od 14. 9. 1953
    zahraničních věcí:Vladimír Clementis
 Viliam Široký od 14. 3. 1950
 Václav David od 31. 1. 1953
    národní obrany:Ludvík Svoboda
 Alexej Čepička od 25. 4. 1950
    financí:Jaromír Dolanský do 4. 4. 1949
 Jaroslav Kabeš od 4. 4. 1949
 Július Ďuriš od 14. 9. 1953
    národní bezpečnosti:Ladislav Kopřiva od 23. 5. 1950
 Karol Bacílek od 23. 1. 1952 do 14. 9. 1953
    předseda Státního úřadu plánovacího:Jaromír Dolanský od 5. 4. 1949
 Július Púčik od 21. 12. 1951
 Otakar Šimůnek od 22. 6. 1954
 
12. 12. 1954 - 11. 7. 1960
Předseda vlády:Viliam Široký
Ministr vnitra:Rudolf Barák
    zahraničních věcí:Václav David
    národní obrany:Alexej Čepička
 Bohumír Lomský od 25. 4. 1956
    financí:Július Ďuriš
    předseda Státního úřadu plánovacího: Otakar Šimůnek
 
11. 7. 1960 - 19. 9. 1963
Předseda vlády:Viliam Široký
Ministr vnitra:Rudolf Barák
 Lubomír Štrougal od 23. 6. 1961
    zahraničních věcí:Václav David
    národní obrany:Bohumír Lomský
    financí:Július Ďuriš
    předseda Státní plánovací komise:Otakar Šimůnek
 Alois Indra od 11. 7. 1962
 
20. 9. 1963 - 8. 4. 1968
Předseda:Jozef Lenárt
Ministr vnitra:Lubomír Štrougal
 Josef Kudrna od 26. 4. 1965, odvolán 15. 3. 1968
    zahraničních věcí:Václav David
    národní obrany:Bohumír Lomský
    financí:Richard Dvořák
 Bohumil Sucharda od 20. 1. 1964
 
8. 4. 1968 - 31. 12. 1968
Předseda vlády:Oldřich Černík
Ministr vnitra:Josef Pavel do 30. 8. 1968
 Jan Pelnář
    zahraničních věcí:Jiří Hájek do 19. 9. 1968
 Oldřich Černík, pověřen řízením
    národní obrany:Martin Dzúr
    financí:Bohumil Sucharda
    předseda Státní plánovací komise:František Vlasák do 30. 4. 1968
    národohospodářského plánování:František Vlasák od 30. 4. 1968
 
1. 1. 1969 - 27. 9. 1969 (1. federální vláda)
Předseda vlády:Oldřich Černík
Ministr vnitra:Jan Pelnář
    zahraničních věcí:Ján Marko
    národní obrany:Martin Dzúr
    financí:Bohumil Sucharda
    plánování:František Vlasák
 
27. 9. 1969 - 9. 12. 1971
Předseda vlády:Oldřich Černík do 28. 1. 1970
 Lubomír Štrougal od 28. 1. 1970
Ministr vnitra:Jan Pelnář do 28. 1. 1970
 Radko Kaska
    zahraničních věcí:Ján Marko
    národní obrany:Martin Dzúr
    financí:Rudolf Rohlíček
    plánování:Miloslav Hruškovič do 1. 1. 1971
    předseda Státní plánovací komise:Václav Hůla od 1. 1. 1971
 
9. 12. 1971 - 11. 11. 1976
Předseda vlády:Lubomír Štrougal
Ministr vnitra:Radko Kaska do 28. 2. 1973
 Jaromír Obzina od 30. 3. 1973
    zahraničních věcí:Bohuslav Chňoupek
    národní obrany:Martin Dzúr
    financí:Rudolf Rohlíček do 14. 12. 1973
 Leopold Lér od 14. 12. 1973
    předseda Státní plánovací komise:Václav Hůla, místopředseda vlády
 
11. 11. 1976 - 17. 6. 1981
Předseda vlády:Lubomír Štrougal
Ministr vnitra:Jaromír Obzina
    zahraničních věcí:Bohuslav Chňoupek
    národní obrany:Martin Dzúr
    financí:Leopold Lér
    Státní plánovací komise:Václav Hůla, místopředseda vlády
 
17. 6. 1981 - 16. 6. 1986
Předseda vlády:Lubomír Štrougal
Ministr vnitra:Jaromír Obzina do 20. 6. 1983
 Vratislav Vajnar
    zahraničních věcí:Bohuslav Chňoupek
    národní obrany:Martin Dzúr do 11. 11. 1985
 Milán Václavík
    financí:Leopold Lér do 4. 10. 1985
 Jaromír Žák od 29. 11. 1985
    předseda Státní plánovací komise:Svatopluk Potáč, místopředseda vlády
 
16. 6. 1986 - 20. 4. 1988
Předseda vlády:Lubomír Štrougal
Ministr vnitra:Vratislav Vajnar
    zahraničních věcí:Bohuslav Chňoupek
    národní obrany:Milán Václavík
    financí:Jaromír Žák
    předseda Státní plánovací komise:Svatopluk Potáč, místopředseda vlády
 
21. 4. 1988 - 12. 10. 1988
Předseda vlády:Lubomír Štrougal
Ministr vnitra:Vratislav Vajnar
    zahraničních věcí:Bohuslav Chňoupek
    národní obrany:Milán Václavík
    financí:Jaromír Žák
    předseda Státní plánovací komise:Svatopluk Potáč, místopř. vlády
    ministr:Marián Čalfa
 
12. 10. 1988 - 10. 12. 1989
Předseda vlády:Ladislav Adamec do 7. 12. 1989
Místopředseda vlády:Marián Čalfa od 3. 12. 1989, pověřen řízením od 7. 12. 1989
Ministr vnitra:František Kincl do 3. 12. 1989
 František Pinc od 3. 12. 1989
    zahraničních věcí:Jaromír Johanes
    národní obrany:Milán Václavík do 3. 12. 1989
 Miroslav Vacek od 3. 12. 1989
    financí:Jan Stejskal
    předseda Státní plánovací komise:Bohumil Urban, 1. místopředseda vlády
 Jaromír Žák od 19. 6. 1989
    ministr:Marián Čalfa do 3. 12. 1989
 
10. 12. 1989 - 27. 6. 1990 ("vláda národního porozumění")
Předseda vlády:Marián Čalfa
První místopředseda vlády:Ján Čarnogurský do 6. 4. 1990
 Valtr Komárek do 6. 4. 1990
Místopředseda vlády:Oldřich Burský do 6. 4. 1990
 Ján Čarnogurský od 6. 4. 1990
 Milan Čič od 13. 12. 1989
 Armin Delong od 6. 4. 1990
 Jiří Dienstbier od 6. 4. 1990
 Vladimír Dlouhý
 Josef Hromádka
 Valtr Komárek od 6. 4. 1990
 Petr Pithart od 5. 2. 1990
 František Pitra do 5. 2. 1990
 František Reichel do 6. 4. 1990
 Václav Valeš od 6. 4. 1990
Ministr vnitra:Richard Sacher od 30. 12. 1989
    zahraničních věcí:Jiří Dienstbier
    národní obrany:Miroslav Vacek
    financí:Václav Klaus
    dopravy a spojů:František Podlena do 1. 2. 1990
    dopravy:František Podlena od 1. 2. 1990
    spojů:Robert Martinko od 1. 2. 1990
    hutnictví, strojírenství a elektrotechniky:Ladislav Vodrážka do 13. 2. 1990
 Slavomír Stračár
    paliv a energetiky:František Pinc do 13. 2. 1990
 Jaroslav Sůva
    práce a sociálních věcí: Petr Miller
    zahr. obchodu:Andrej Barčák
    zemědělství a výživy:Oldřich Burský do 12. 5. 1990
 Rudolf Kutnar
    ministr:Richard Sacher do 30. 12. 1990
 Robert Martinko do 1. 2. 1990
 Vladimír Príkazský od 13. 2. 1990 do 11. 5. 1990
 Karel Havlík od 12. 5. 1990
Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Ladislav Dvořák
Ministr-předsedkyně Výboru lidové kontroly:Květoslava Kořínková
Předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj:František Reichel do 6. 4. 1990
 Armin Delong
Předseda Státní plánovací komise:Vladimír Dlouhý
 
27. 6. 1990 - 30. 6. 1992
Předseda vlády:Marián Čalfa
Místopředseda vlády:Jiří Dienstbier
 Pavol Hoffmann, od října 1991
 Václav Klaus, od října 1991
 Jozef Mikloško
 Pavel Rychetský
 Václav Valeš, do října 1991
Ministr vnitra:Ján Langoš
    zahraničních věcí:Jiří Dienstbier
    obrany:Miroslav Vacek do 18. 10. 1990
 Luboš Dobrovský
    financí:Václav Klaus
    dopravy:Jiří Nezval
    práce a sociálních věcí: Petr Miller
    spojů:Theodor Petrík do 19. 4. 1990
 Emil Ehrenberger
    zahr. obchodu:Slavomír Stračár do 21. 8. 1990
 Jozef Bakšay od 25. 1. 1991
    ministr:Josef Vavroušek do 19. 7. 1990
Ministr pověřený řízením:
>    ministerstva hospodářství:Vladimír Dlouhý
    ministerstva pro strategické plánování:Pavol Hoffmann do října 1991
    ministerstva kontroly:Květoslava Kořínková
    Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž:Imrich Flassik od 18. 1. 1991
    předseda Federálního výboru pro životní prostředí:Josef Vavroušek od 19. 7. 1990
 
1. 7. 1992 - 31. 12. 1992 (poslední československá vláda)
Předseda vlády:Jan Stráský
První místopředseda:Rudolf Filkus
Místopředseda:Miroslav Macek
 Antonín Baudyš
Místopředseda pro legislativu: Milan Čič
Ministr vnitra:Petr Čermák
    zahraničních věcí:Jozef Moravčík
    obrany:Imrich Andrejčák
    financí:Josef Klak
    hospodářství:Jaroslav Kubečka
Pověřeni řízením: ministerstva: kontroly:Rudolf Filkus
    práce a sociálních věcí: Miroslav Macek
    dopravy:Antonín Baudyš
    spojů:Antonín Baudyš
Pověřen řízením úřadu pro hospodářskou soutěž:Milan Čič
Pověřen řízením výboru pro životní prostředí:Miroslav Macek

III. PŘEHLED ARCIBISKUPŮ A BISKUPŮ

Arcibiskupství pražské
1899 - 1916: Lev kardinál Skrbenský z Hříště
14. 12. 1899 jmenován
14. 01. 1900 intronizován
15. 04. 1901 kreován kardinálem
5. 05. 1916 přeložen do Olomouce
1916 - 1919: Pavel Maria Josef Antonín hrabě Huyn
4. 10. 1916 jmenován
8. 12. 1916 intronizován
16. 10. 1919 rezignoval
1919 - 1931: František Kordač
16. 09. 1919 jmenován
26. 10. 1919 intronizován
13. 07. 1931 rezignoval
1931 - 1941: Karel kardinál Kašpar
22. 10. 1931 jmenován
15. 11. 1931 intronizován
16. 12. 1935 kreován kardinálem
21. 04. 1941 zemřel
1941 - 1946: neobsazeno
1946 - 1965: Josef kardinál Beran
4. 11. 1946 jmenován
8. 12. 1946 intronizován
22. 02. 1965 kreován kardinálem
1965 - 1977: neobsazeno
1977 - 1991: František kardinál Tomášek
24. 02. 1976 kreován kardinálem in pectore
27. 06. 1977 kreován kardinálem
30. 12. 1977 jmenován
26. 03. 1978 intronizován
27. 03. 1991 rezignoval
1991 - : Miloslav kardinál Vlk
27. 03. 1991 jmenován
1. 06. 1991 intronizován
27. 03. 1991 jmenován arcibiskupem pražským
30. 10. 1994 jmenován kardinálem
26. 11. 1994 kreován kardinálem
 
Biskupství litoměřické
1910 - 1931: Josef Gross
18. 03. 1910 jmenován císařem
18. 04. 1910 potvrzen papežem
5. 06. 1910 intronizován
20. 01. 1931 zemřel
1931 - 1947: Anton(ín) Alois Weber
22. 10. 1931 jmenován
6. 12. 1931 intronizován
28. 01. 1947 rezignoval
1947 - 1974: Štěpán Maria kardinál Trochta
27. 09. 1947 jmenován
23. 11. 1947 intronizován
28. 04. 1969 kreován kardinálem in pectore
5. 03. 1973 kreován kardinálem
6. 04. 1974 zemřel
1974 - 1989: neobsazeno
1989 - : Josef Koukl
26. 07. 1989 jmenován
27. 08. 1989 intronizován
 
Biskupství královéhradecké
1903 - 1921: Josef Doubrava
9. 02. 1903 jmenován císařem
22. 06. 1903 potvrzen papežem
12. 07. 1903 intronizován
20. 02. 1921 zemřel
1921 - 1931: Karel Kašpar
13. 06. 1921 jmenován
29. 06. 1921 intronizován
22. 10. 1931 jmenován arcibiskupem pražským
1931 - 1956: Mořic Pícha
22. 10. 1931 jmenován
6. 12. 1931 intronizován
12. 11. 1956 zemřel
1956 - 1989: neobsazeno
1989 - 1998: Karel Otčenášek
21. 12. 1989 jmenován
27. 01. 1990 intronizován
6. 06. 1998 rezignoval
1998 - : Dominik Duka
6. 06. 1998 jmenován
 
Biskupství českobudějovické
1907 - 1920: Josef Antonín Hůlka
4. 12. 1907 jmenován císařem
16. 12. 1907 potvrzen papežem
6. 01. 1908 intronizován
10. 02. 1920 zemřel
1920 - 1940: Šimon Bárta
16. 12. 1920 jmenován
20. 02. 1921 intronizován
2. 05. 1940 zemřel
1940 - 1947: neobsazeno
1947 - 1972: Josef Hlouch
25. 06. 1947 jmenován
7. 09. 1947 intronizován
10. 06. 1972 zemřel
1972 - 1990: neobsazeno
1990 - 1991: Miloslav Vlk
14. 02. 1990 jmenován
31. 03. 1990 intronizován
27. 11. 1994 kreován kardinálem
1991 - : Antonín Liška
28. 08. 1991  jmenován
9. 11. 1991  intronizován
 
Biskupství plzeňské
1993 - : František Radkovský
31. 05. 1993 jmenován
10. 07. 1993 intronizován
 
Arcibiskupství olomoucké
1904 - 1915: František Saleský kardinál Bauer
13. 05. 1904 jmenován
19. 06. 1904 intronizován
27. 11. 1911 kreován kardinálem
25. 11. 1915 zemřel
1916 - 1920: Lev kardinál Skrbenský z Hříště
18. 01. 1916 zvolen kapitulou
5. 5. 1916 přeložen z Prahy
2. 07. 1916 intronizován
29. 09. 1920 rezignoval
1921 - 1923: Antonín Cyril Stojan
10. 03. 1921 jmenován
3. 04. 1921 intronizován
29. 09. 1923 zemřel
1923 - 1947: Leopold Prečan
10. 11. 1923 jmenován
30. 12. 1923 intronizován
2. 03. 1947 zemřel
1948 - 1961: Josef Karel Matocha
23. 03. 1948 jmenován
2. 05. 1948 intronizován
2. 11. 1961 zemřel
1961 - 1989: neobsazeno
1989 - 1991: František Vaňák
21. 12. 1989 jmenován
17. 03. 1990 intronizován
14. 09. 1991 zemřel
1992 - : Jan Graubner
28. 08. 1992 jmenován
7. 11. 1992 intronizován
 
Biskupství brněnské
1904 - 1916: Pavel Maria Josef Antonín hrabě Huyn
17. 04. 1904 jmenován císařem
14. 05. 1904 potvrzen papežem
29. 06. 1904 intronizován
4. 10. 1916 přeložen do Prahy
1916 - 1926: Norbert Jan Nepomuk Klein
19. 10. 1916 jmenován císařem
7. 12. 1916 potvrzen papežem
11. 02. 1917 intronizován
4. 01. 1926 rezignoval
1926 - 1931: neobsazeno
1931 - 1941: Josef Kupka
22. 10. 1931 jmenován
8. 12. 1931 intronizován
20. 06. 1941 zemřel
1941 - 1946: neobsazeno
1946 - 1972: Karel Skoupý
3. 04. 1946 jmenován
30. 06. 1946 intronizován
22. 02. 1972 zemřel
1972 - 1990: neobsazeno
1990 - : Vojtěch Cikrle
14. 02. 1990 jmenován
31. 03. 1990 intronizován
 
Biskupství ostravsko - opavské
1996 - : František Václav Lobkowicz
30. 05. 1996  jmenován
31. 08. 1996  intronizován

Obsah encyklopedie Abecední vyhledávání