Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

SEKLA Bohumil (* 16. 5. 1901 Bohuslavice, + 7. 8. 1987 Praha) - český lékař, genetik

Bohumil Sekla studoval na Přírodovědecké fakultě a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na které promoval roku 1933, Převážnou část své vědecké práce vykonal na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (roku 1938 se habilitoval z obecné biologie, od roku 1945 byl profesorem genetiky).

Svou snahu po úzkém propojení experimentální a aplikované genetiky úspěšně dokumentoval v monografii Dědičnost v přírodě a společnosti (1937). Jeho pokus vytvořit moderní českou školu lékařské genetiky byl na přelomu 40. a 50. let násilně přerušen. Stalo se tak v době, kdy i v Československu byly oficiálně předkládány Lysenkovy "agrobiologické" představy a biologické fantazie "hvězdy" sovětské vědy Olgy Lepešinské. V době, kdy se v zemi Gregora Mendela oficiální věda klaněla Mičurinovi, Sekla zůstal na rozdíl od jiných vědců - jako byl histolog a embryolog František Karel Studnička, radiobiolog Ferdinand Herčík, I. Málek, M. Hašek a další - na stanovisku vědecké pravdy. Kvůli tomu také nebyl (na rozdíl od výše uvedených) obdařen titulem akademika. K principům moderní genetiky se však mohl otevřeně vrátit až po roce 1957. Učinil tak prostřednictvím intenzívní práce pedagogické, organizační a koncepční.

(nk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie