Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

HONL Ivan (* 23. 4. 1866 Zbýšov, + 7. 6. 1936 Lázně Běloves) - český lékař,bakteriolog a sérolog, organizátor občanských iniciativ v boji proti tuberkulóze

Roku 1892 promoval I. Honl na české lékařské fakultě v Praze, kde se roku 1899 habilitoval z bakteriologie. Roku 1919 byl jmenován řádným profesorem a přednostou nově založeného Ústavu pro bakteriologii a sérologii Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl žákem Jaroslava Hlavy, spoluzakladatelem české lékařské mikrobiologie a znalcem světového vývoje tohoto oboru.

V dějinách evropské medicíny proslul jako jeden ze zakladatelů a průkopníků výzkumu antibiotických látek. Koncem 90. let totiž izoloval látku, kterou produkuje Bacterium pyocyaneum (dnes zvané Pseudomonas aeruginosa) a jež má vzhledem k ostatním bakteriím význam bakteriolyzimů. Domníval se, že tato látka je ferment a nazval ji pyocynáza. Už v období před 1. světovou válkou se z ní vyráběl léčivý přípravek Anginol ("Honlovy anginolky"), používaný při léčení infekčních zánětů sliznic, chřipky, angíny apod.

Honl se zabýval studiem široké škály infekčních nemocí. Zvláštní pozornost věnoval tuberkulóze. Její výskyt a rozšíření chápal v širokých sociálních souvislostech. Roku 1899 byl spoluzakladatelem Spolku pro zřizování a vydržování sanatorií pro tuberkulózní pacienty v zemích Koruny české, v době první republiky předním iniciátorem založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze a představitelem jejího odborného zázemí, kterým byl Vědecký spolek pro výzkum tbc.

(nk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie