Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

DOMIN Karel (* 4. 5. 1882 Kutná Hora, + 10. 6. 1953 Praha) - český botanik a československý politik

Po maturitě na gymnáziu v Příbrami studoval botaniku na české univerzitě v Praze. Zde se roku 1906 habilitoval a roku 1916 byl jmenován profesorem systematické botaniky. Ve své rozsáhlé a mezinárodně uznávané vědecké práci se zabýval především fytogeografií, geobotanikou a taxonomií rostlin. V letech 1909-10 podnikl s geografem a cestovatelem Jiřím Viktorem Danešem (později prvním čs. vyslancem v Austrálii) vědeckou výpravu do tropické Asie a Austrálie. Za první republiky se stal členem České akademie věd a umění, založil časopis Věda přírodní a roku 1924 farmaceuticko-botanický ústav UK. Byl autorem řady základních publikací o květeně Československa, pracovních metodách soustavné botaniky a mnoha příruček o léčivých rostlinách.

Domin - podle V. Černého člověk lidsky slušný, ale politicky primitivní - dal na podzim roku 1934, v době, kdy byl rektorem Univerzity Karlovy, podnět k zahájení boje UK o staré univerzitní insignie, které německá univerzita v Praze nechtěla české univerzitě vydat. Tzv. insigniáda přerostla v pražské pouliční demonstrace pravicových nacionalistických českých studentů proti demokratickým politickým a kulturním institucím a ve vytloukání židovských obchodů. Zároveň vyvolala protestní demonstrace antifašistů a stala se podnětem k vydání Manifestu Obce československých spisovatelů, který vyzýval k odporu proti fašismu a varoval před kulturní reakcí.

V letech 1935-39 byl Domin poslancem Národního shromáždění. V období tzv. druhé republiky se podílel na založení a činnosti polofašistické Akce národní obrody. Stal se tak jedním z těch českých přírodovědců, kteří vstupem do politiky nešťastně ohrozili svou pověst vědeckou i lidskou.

(nk)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie