Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

TROCHTA Štěpán (* 26. 3. 1905 Francova Lhota u Vsetína, + 6. 4. 1974 Litoměřice) - český římskokatolický teolog a duchovní, biskup litoměřický

Přední český salezián, zakladatel saleziánských sociálních a vzdělávacích ústavů pro mládež, vystudoval v Torinu u saleziánů teologii a po vysvěcení v roce 1932 a krátkém působení na Moravě přišel roku 1935 do Prahy, kde se stal ředitelem saleziánského ústavu "Domov kardinála Kašpara" v Kobylisích. Proslul také jako kazatel v kostele sv. Kříže v Praze Na příkopech.

Po okupaci Československa působil ve vlasteneckém duchu, pomáhal pronásledovaným a udržoval styk s domácím odbojem. Za heydrichiády byl hned v květnu zatčen a pak vězněn v koncentračních táborech v Terezíně, Mauthausenu a Dachau.

Vrátil se s podlomeným zdravím a ujal se znovu saleziánské činnosti. V září 1947 jej papež Pius XII. jmenoval biskupem v Litoměřicích po předchůdci Antonínu Weberovi, který musel na svůj úřad v roce 1946 rezignovat. Byl sice protinacista a za války mu rezidenci obsadila Hitlerjugend, ale byl Němec. Nemám nic proti německému národu, řekl později Trochta, všichni Němci nenesou vinu za svůj nacistický režim.

Po únoru začalo komunistické proticírkevní tažení. Jsme tady skoro dva tisíce let. My víme, co jsme a vy také víte, co jsme. Ale co jste vy, to nevíme, řekl biskup Trochta při jednáních o úpravě vztahu mezi církví a státem A. Čepičkovi. Brzy se to dověděl. I když se snažil o dohodu, byl nakonec i on od roku 1950 držen v domácím vězení. Roku 1953 byl zatčen a v červenci 1954 ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 25 letům vězení. Roku 1960 byl po amnestii propuštěn a pracoval pak jako stavební dělník a údržbář. Po srdečním záchvatu v roce 1962 žil v církevních charitativních domovech, mimo jiné v Radvanově, kde se roku 1965 loučil s kardinálem Beranem před jeho nuceným odchodem do Říma.

V roce 1968 byl Trochta rehabilitován a 1. září 1968 se znovu ujal biskupského úřadu. Dne 28. 4. 1969 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem a pak už opět nastaly pro církev těžké časy. Těžce nemocný kardinál Trochta zemřel po vyčerpání z několikahodinového jednání s poloopilým krajským církevním tajemníkem. Jeho pohřbu se zúčastnil i krakovský arcibiskup Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., který při té příležitosti navázal přátelské styky zejména s královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem, který ovšem v té době nesměl vykonávat svou funkci.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie