Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

NĚMEČEK Jiří (* 12. 4. 1924 Říčany u Prahy, + 15. 1. 1996) - český tanečník, choreograf, režisér a pedagog

Jiří Němeček představuje výraznou osobnost, jež spoluurčovala uměleckou úroveň českého baletu prostřednictvím svého působení ve funkci baletního šéfa v Plzni (1951-57) a v pražském Národním divadle zejména v letech 1957-70, byť zde působil až do roku 1990. Jako tanečník byl mimo jiné žákem I. V. Psoty. Výrazné herecké dispozice mu umožňovaly obsáhnout žánrově i oborově široký rejstřík rolí. Významné bylo ztvárnění Myslivce z Vostřákova baletu Viktorka, jehož titulní roli tančila Němečkova manželka Elvíra, od roku 1957 též členka baletu Národního divadla.

V Plzni se však začal věnovat práci choreografa a režiséra. Z jeho osobitě koncipovaných a režijně nápaditých inscenací měly největší ohlas Prokofjevův Romeo a Julie a Kašlíkův Jánošík. V choreografii se sám považuje víceméně za žáka S. Machova, u něhož obdivoval smysl pro balet jako divadlo a jehož se snažil následovat v dramaturgickém a režijním mistrovství. Po příchodu do Prahy se projevil největší klad Němečkovy tvorby: logický půdorys inscenace, srozumitelně a postupně vyprávěný děj baletu a jasná stavba zápletky a charakterů postav. Jako choreograf je více baletním epikem než lyrikem. Vystavěl pro jeviště mimo jiné choreografie baletů českých Sluha dvou pánů od Jarmila Burghausera, Othello od J. Hanuše, Signorina Gioventu od V. Nováka, Meteor od Miloše Vacka, sovětských a ruských (Kamenný kvítek od Prokofjeva, pražská verze Prokofjevova baletu Romeo a Julie, Šeherezáda od Rimského-Korsakova, Borodinovy Polovecké tance) a autorů moderního baletního repertoáru (Béla Bartók, E. Schulhoff a další). Oporou v jeho práci mu byly osobnosti souboru jako primabalerína O. Skálová, sólisté Viktor Malcev a M. Kůra. Jako šéf baletu reorganizoval soubor, rozšířil ho až na 150 lidí, a především zajistil kvalitu premiér i repríz. Významná je i dlouhá Němečkova pedagogická činnost (profesor na taneční katedře AMU). Spolupracoval s jinými divadly, především se Státním divadlem v Brně, dále s filmem i televizí. Němečkův syn Jiří je též tanečníkem a členem baletu Národního divadla.

(pö)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie