Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

KORDAČ František (* 11. 1. 1852 Seletice u Libáně, + 26. 4. 1934 Praha) - římskokatolický teolog a duchovní, arcibiskup pražský

V roce 1880 ukončil F. Kordač v Římě studia filosofie a teologie a po vysvěcení na kněze působil krátce jako kaplan. V letech 1890-1905 byl rektorem kněžského semináře v Litoměřicích a od roku 1905 profesorem na Teologické fakultě Univerzity Karlovy.

V protikatolické atmosféře po vzniku Československa hájil zájmy církve, vystupoval proti reformně působícím kněžím a jako člen Revolučního Národního shromáždění (1918-20) se stal přední osobností politického katolicismu v novém státě, známou svou osobní skromností a sociálním cítěním.

V září 1919 byl jmenován pražským arcibiskupem. V době pro katolickou církev velmi nepříznivé pomáhal odstraňovat napětí mezi Československem a Vatikánem a přispěl k uzavření "modu vivendi" mezi nimi v prosinci 1927. Přestože se velice zasloužil o katolickou církev v Československu, byl v létě 1931 donucen k rezignaci v důsledku rozporů s papežským nunciem v Praze. To vyvolalo mnoho veřejných polemik, ale F. Kordač se jich neúčastnil a poslední léta života trávil v klidu na zámku v Břežanech u Zbraslavi.

(mch)


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie